Zarządzanie w sporcie

STUDIA MAGISTERSKIE

ZARZĄDZANIE W SPORCIE

Nowatorskie połączenie wiedzy i żywienia, aktywności fizycznej i spa tworzy innowacyjną profesję!

Cel studiów

Celem specjalności jest przekazanie szerokiej wiedzy i umiejętności związanych z administrowaniem obiektami sportowymi oraz organizowaniem i zarządzaniem różnego rodzaju wydarzeniami sportowymi. Integralną częścią studiów są zajęcia z Business English.

Profil absolwenta

Studia skierowane są do osób, które pasjonują się sportem i chciałyby związać z nim przyszłość zawodową. Wiele funkcjonujących i powstających przedsiębiorstw sportowych, siłowni i innych ośrodków powiązanych z aktywnością fizyczną i zdrowym trybem życia poszukuje kandydatów, którzy mogliby zarządzać odpowiednią jednostką. Absolwenci tej specjalności znajdą zatrudnienie w zarządach obiektów sportowych i rekreacyjnych, klubach sportowych, działach hoteli odpowiedzialnych za strefę fitness, działach marketingu, agencjach eventowych, jednostkach samorządu terytorialnego, biurach podróżny organizujących imprezy sportowe i rekreacyjne, obiektach konferencyjnych, działach HR korporacji. Dzięki zajęciom z Business English studenci będą mogli także podjąć pracę w instytucjach oraz organizacjach mających międzynarodowy charakter.

Kadra

Wykładowcy przedmiotów specjalnościowych są praktykami, którzy aktywnie działają w sferze organizacji i zarzadzania obiektami i przedsięwzięciami sportowymi.

Przedmioty specjalnościowe

 • Zarządzanie obiektami sportowymi
 • Zarządzanie strategiczne w sporcie
 • Revenue management
 • Marketing w sporcie
 • Komunikacja społeczna i międzykulturowa
 • Zarządzanie wydarzeniami sportowymi
 • Rekreacja terapeutyczna
Studenci tej specjalności odbywają też następujące zajęcia wspólne dla wszystkich:

Przedmioty ogólne:

 • Rachunek kosztów
 • Spotkanie z ekspertami
 • Biznesplan
 • Kontrola wewnętrzna i complence
 • Etykieta biznesu
 • Zarządzanie kanałami sprzedaży
 • Techniki komunikacji i argumentacji
 • Zarządzanie talentami
 • Business English

Przedmioty kierunkowe:

 • Bezpieczeństwo w turystyce z elementami zarządzania kryzysowego
 • Zero Waste w branży turystycznej
 • Techniki informacyjno- komunikacyjne w turystyce
 • Badania usług turystycznych
 • Produkt turystyczny
 • Regiony i atrakcje turystyczne
 • Zarządzanie dostępnością w turystyce
 • Marketing usług hotelarsko-gastronomicznych
 • Kulinarne dziedzictwo regionów
 • Prawo w turystyce i HoReCa
 • Media społecznościowe w biznesie turystycznym

STUDIA MAGISTERSKIE

Zarządzanie w sporcie

Sposób organizacji

Studenci wybierają specjalność pod koniec pierwszego semestru studiów.

Rozpoczęcie studiów: rekrutacja trwa

Kontakt i informacje

Wszelkie pytania prosimy kierować:
e-mail: rekrutacja@wstih.pl
tel. 58 521-86-20
od poniedziałku do piątku w godz.: 9.00 – 15.00
Opłaty należy wpłacać na konto:
Santander Bank Polska S.A.
PL 11 1090 1098 0000 0000 0905 0835
(w tytule prosimy podać imię i nazwisko kandydata)