Dietetyka

STUDIA PODYPLOMOWE

DIETETYKA

Cena: 1.950 zł za semestr
Rozpoczęcie studiów: rekrutacja trwa

Cel studiów

  • przekazanie słuchaczom współczesnej wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu poradnictwa żywieniowego dla osób w różnym wieku, stanie fizjologicznym i o zróżnicowanym poziomie aktywności fizycznej,
  • przekazanie wiedzy z zakresu żywienia zbiorowego.

Profil uczestnika

Absolwenci studiów medycznych, farmaceutycznych, psychologii, biotechnologii, technologii żywienia, rehabilitacji, rekreacji w hotelach wellness i sanatoriach, biologii i zdrowia publicznego.

Program studiów

  • wpływ sposobu żywienia i stanu odżywienia na zachowanie zdrowia człowieka,
  • oddziaływania poszczególnych składników odżywczych na przemiany metaboliczne organizmu człowieka,
  • postępowania żywieniowego w zależności od stanu zdrowia i zagrożenia rozwojem przewlekłych chorób dietozależnych,
  • żywienia człowieka i prewencja zdrowia,
  • postępowania w poradnictwie żywieniowym dotyczącym klienta indywidualnego i żywienia zbiorowego.

Opiekun studiów

Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i eksperci.

STUDIA PODYPLOMOWE

Dietetyka

Cena: 1.950 zł za semestr
Rozpoczęcie studiów: rekrutacja trwa

Dla absolwentów WSTiH: zniżka 10%!

Czas trwania, sposób organizacji

Studia trwają 2 semestry w systemie studiów niestacjonarnych, w trybie dwudniowych zjazdów sobotnio-niedzielnych. Realizowanych jest 165 godzin dydaktycznych.

Kontakt i informacje

Wszelkie pytania oraz zgłoszenia na studia prosimy kierować:
e-mail: rekrutacja@wstih.pl
tel. 58 521-86-20
od poniedziałku do piątku w godz.: 9.00 – 15.00
Opłaty należy wpłacać na konto:
Santander Bank Polska S.A.
PL 11 1090 1098 0000 0000 0905 0835
(w tytule prosimy podać imię i nazwisko kandydata)

Rekrutacja online 2020