Rekrutacja trwa! Czytaj więcej        

Fundusze unijne, projekty i dofinansowania dla firm branży turystycznej

STUDIA PODYPLOMOWE

Fundusze unijne, projekty i dofinansowania dla firm branży turystycznej

Cena: 1.700 zł za semestr
Rozpoczęcie studiów: rekrutacja trwa

Cel studiów

Wyzwania, przed jakimi stoi polski sektor branży turystycznej determinują potrzebę stałego rozwoju kompetencji menedżerskich osób nadzorujących i kierujących firmami branży turystycznej. Dlatego stworzyliśmy program studiów, który wzorem programów zachodnich będzie miał na celu wykształcenie profesjonalnej kadry menedżerskiej zdolnej do pozyskiwania funduszy, inicjujących i realizujących innowacyjne projekty, zwolenników odpowiedzialnego przywództwa.

  • zapoznanie słuchaczy m.in. z nowymi trendami w zarządzaniu, polityką pozyskiwania dotacji w wybranych krajach Unii Europejskie,
  • zaznajomienie się ze strukturą i funkcjonowaniem projektów UE
  • uzyskanie wiedzy na temat pozyskiwania docelowych środków

Profil uczestnika

Absolwenci studiów wyższych zainteresowani zarządzaniem podmiotami z branży turystycznej

Program studiów

  • w opracowaniu

Opiekun studiów

Specjaliści z zakresu  zarządzania, prawa i ekonomii.

STUDIA PODYPLOMOWE

Fundusze unijne, projekty i dofinansowania dla firm branży turystycznej

Cena: 1.700 zł za semestr
Rozpoczęcie studiów: rekrutacja trwa

Czas trwania, sposób organizacji

Studia trwają 2 semestry w systemie studiów niestacjonarnych, w trybie dwudniowych zjazdów sobotnio-niedzielnych. Realizowanych jest 150 godzin dydaktycznych.

Kontakt i informacje

Wszelkie pytania oraz zgłoszenia na studia prosimy kierować:
e-mail: szkolenia@wstih.pl
tel. + 48 692-881-263
Opłaty należy wpłacać na konto:
Santander Bank Polska S.A.
PL 11 1090 1098 0000 0000 0905 0835
(w tytule prosimy podać imię i nazwisko kandydata)

Rekrutacja online 2023/2024

Ułatwienia