TRENING UMYSŁU/TRENING MÓZGU (1 semestr powtórzony w semestrze letnim)

Wykładowca

Zajęcia prowadzi Joanna Gudebska, absolwentka dwuletniego studium socjoterapii i treningu interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Ukończyła Biofeedback I-go stopnia w Neurostimulusie, Terapię biofeedback EEG (Neurofeedback EEG) oraz analizę QEEG w zastosowaniach klinicznych w Akademii Biofeedback EEG, Teorię i praktykę EEG Biofeedback, Analizę ilościowego zapisu EEG (QEEG), Specjalistyczne protokoły treningowe w Centrum Rozwoju Biofeedback oraz studia podyplomowe : Psychologia Dzieci i Młodzieży na SWPS. Od 4 lat prowadzi prywatną praktykę terapeutyczno-treningową PUNGA Biofeedback Diagnoza i Trening w Gdańsku.
„Mózg człowieka zawsze interesował mnie z perspektywy naukowej – jestem doktorem chemii. Postanowiłam jednak aktywnie używać swojej wiedzy, aby pomagać ludziom we własnym rozwoju i wychodzeniu z trudnych sytuacji czy stanów depresyjnych. Moje wykształcenie bardzo pomaga mi w pracy terapeutycznej, ponieważ biofeedback jest metodą ściśle związaną z naukową wiedzą o funkcjonowaniu mózgu. Aby być jak najlepszym terapeutą i trenerem, ciągle się dokształcam.
W swojej praktyce podchodzę do człowieka jako całości. Stąd w porozumieniu z klientem obok klasycznych protokołów biofeedbacku (trening mózgu) stosuję trening uważności (trening umysłu – mindfulness) oraz treningi relaksacyjne oparte na oddechu i ciele”.

Tematyka zajęć:

Założenia kursu to przybliżenie słuchaczom teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat funkcjonowania ludzkiego mózgu oraz procesów w nim zachodzących. Po ukończeniu kursu uczestnicy zdobędą wiedzę na temat zarówno treningu umysłu jak i mózgu. Będą potrafili stosownie do swoich potrzeb wykorzystać te techniki, które są im najbliższe – podczas warsztatów uczestnicy kursu będą mieli możliwość przećwiczenia niektórych z nich. Wiedza przedstawiana na kolejnych zajęciach to przede wszystkim również tematy związane z życiem codziennym – zapominanie, uzależnienia, problemy ze snem, koncentracją, skuteczny relaks, ruminacje, dieta dla mózgu, stres i wiele innych. Dzięki zajęciom kursu trening umysłu/trening mózgu uczestnicy zobaczą i zrozumieją na czym polega złożoność a jednocześnie prostota funkcjonowania ludzkiego organizmu. Trening umysłu bez jednoczesnego zadbania o mózg i ciało to dużo za mało aby utrzymać satysfakcjonującą sprawność umysłową.