;

Menadżer turystyki medycznej, SPA&Wellness

KURSY

Menadżer turystyki medycznej, SPA&Wellness

Cena: 1190 zł
Cena dla studentów WSTiH i uczestników innych kursów WSTiH: 1090 zł
Rozpoczęcie kursu: rekrutacja trwa

Cel kursu

Przekazanie istoty turystyki medycznej oraz umiejętności zwiększania przychodów placówek medycznych oraz obiektów SPA&Wellness poprzez pozyskanie turystów zagranicznych. Celem kursu jest również zapoznanie słuchaczy ze specyfiką obsługi turysty zagranicznego w obiektach medycznych oraz SPA&Wellness.

Profil uczestnika

Kurs dedykowany jest dla właścicieli, pracowników klinik, gabinetów medycznych oraz osób zajmujących się promocją placówek medycznych, strefami SPA&Wellnes, którzy chcą rozszerzyć grupę swoich potencjalnych klientów.

Program kursu

– zarządzanie obiektami medycznymi oraz SPA&Wellness

– marketing oraz PR

– rekrutacja oraz zarządzanie zespołem

– sposoby na pozyskiwanie pacjentów zagranicznych

– specyfika obsługi turystów medycznych

– działania mające na celu systematyczne powroty turystów medycznych oraz SPA&Wellness

– sposoby organizacji turystyki medycznej na świecie

– innowacje i nowości w świadczeniu usług SPA&Wellness oraz usług medycznych dla obcokrajowców

Kadra

Wykładowcami są specjaliści działający w branży turystyki medycznej, marketingowcy, PR oraz osoby zarządzające strefami SPA&Wellness.

KURSY

Menadżer turystyki medycznej, SPA&Wellness

Cena: 1190
Cena dla studentów WSTiH i uczestników innych kursów WSTiH: 1090 zł
Rozpoczęcie kursu: rekrutacja trwa

Czas trwania, sposób organizacji

Czas trwania: 44 godziny

Warunki ukończenia kursu

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym w postaci zaliczenia projektu, sprawdzającego wiedzę uczestników nabytą podczas zajęć. Osoby, które pomyślnie zdadzą egzamin, otrzymają zaświadczenie w języku polskim i angielskim, potwierdzające zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu powyższego programu sygnowanego przez WSTiH w Gdańsku. Zaświadczenie wydawane jest na podst. Art. 117 ust.1a pkt 5. Dz U 2018 ustawy – Prawo oświatowe, poz. 996 ze zmianami Dz U 2019, poz. 652.

Kontakt i informacje

Wszelkie pytania oraz zgłoszenia na kurs prosimy kierować:
e-mail: rekrutacja@wstih.pl
tel. 58 521-86-20
w. 159 od poniedziałku do piątku w godz.: 9.00 – 15.00
Opłaty należy wpłacać na konto:
Santander Bank Polska S.A.
PL 11 1090 1098 0000 0000 0905 0835
(w tytule prosimy podać imię i nazwisko kandydata)

Rekrutacja online 2021

Ułatwienia