Kurs Pilota Imprez Turystycznych

KURSY

Kurs Pilota Imprez Turystycznych

Cena: 690 zł
Rozpoczęcie kursu: Rekrutacja trwa!

 

 

Jeżeli chcesz połączyć pasję podróżowania i pracę zostań pilotem imprez turystycznych!
Program kursu uwzględnia metodykę i technikę pilotażu o najwyższym standardzie i jakości. Bazuje na umiejętnościach praktycznych.

Cel kursu

  • nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia wycieczek,
  • zdobycie wszechstronnej wiedzy w zakresie pilotażu imprez turystycznych,
  • uzyskanie uprawnień pilota wycieczek krajowych lub zagranicznych,

Profil uczestnika

W kursie mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 lat, ukończyły szkołę średnią i są niekarane.

Program kursu

  • Przepisy prawne w turystyce i ubezpieczenia turystyczne
  • Bezpieczeństwo w turystyce
  • Zasady przygotowania i obsługi grup turystycznych
  • Geografia turystyczna
  • Pilot a grupa
  • Zajęcia praktyczne

Opiekun kursu

Dr Maria Chomka z wykształcenia oceanograf. Zawodowo zajmuje się nauczaniem akademickim z zakresu nauk o ziemi. Posiada uprawnienia pilota wycieczek z udokumentowaną znajomością języka angielskiego i rosyjskiego.
Współpracuje z różnymi biurami podróży w Polsce, pilotując imprezy turystyczne do najdalszych zakątków świata.
Swoje praktyczne umiejętności poparte wiedzą teoretyczną przekazuje od 2001r., jako wykładowca i kierownik, słuchaczom kursów pilotów wycieczek i rezydentów.

KURSY

Pilot Imprez Turystycznych

Cena: 690

Opłata za kurs dla studentów WSTiH: 490 zł

Czas trwania, sposób organizacji

Rozpoczęcie kursu: Rekrutacja trwa!.

Warunki ukończenia kursu

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym sprawdzającym wiedzę uczestników nabytą podczas kursu. Osoby, które pomyślnie zdadzą egzamin, otrzymają certyfikat ukończenia kursu, potwierdzający wiedzę z zakresu powyższego programu sygnowanego przez WSTiH w Gdańsku.

Kontakt i informacje

Wszelkie pytania oraz zgłoszenia na kurs prosimy kierować:
e-mail: rekrutacja@wstih.pl
tel. 58 521-86-20 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00
Opłaty należy wpłacać na konto:
Santander Bank Polska S.A.
PL 11 1090 1098 0000 0000 0905 0835
(w tytule prosimy podać imię i nazwisko kandydata oraz nazwę kursu)

Rekrutacja online 2020