;

Kurs Pilota Imprez Turystycznych

KURSY

Kurs Pilota Imprez Turystycznych

Cena: 690 zł
Rozpoczęcie kursu: Rekrutacja trwa!

Jeżeli chcesz połączyć pasję podróżowania i pracę zostań pilotem imprez turystycznych!
Program kursu uwzględnia metodykę i technikę pilotażu o najwyższym standardzie i jakości. Bazuje na umiejętnościach praktycznych.

Cel kursu

Celem kursu jest przekazanie słuchaczom najnowszych wytycznych dotyczących funkcjonowania zawodu pilota imprez turystycznych w kraju i zagranicą. Ponadto celem jest praktyczne zapoznanie się kursantów z pracą pilotów- specjalistów, którzy wykonują ten zawód od wielu lat.

Profil uczestnika

Kursanci posiądą szeroka wiedzę oraz umiejętności praktyczne w zakresie pilotowania polskich i zagranicznych grup turystów w kraju jak i poza granicami Polski. Absolwenci zdobędą szeroką wiedzę dotyczącą najnowszych przepisów i wymogów prawnych, które obowiązują w działalności biur podróży, organizacji imprez turystycznej oraz samej pracy pilota. Uczestnik kursu zapozna się także z sytuacjami niestandardowymi podczas imprezy turystycznej oraz sposobami radzenia sobie z nimi. W kursie mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 lat, są niekarane i posiadają wykształcenie średnie.

Program kursu

  • przepisy prawne w turystyce i ubezpieczenia turystyczne
  • bezpieczeństwo w turystyce
  • zasady przygotowania imprez turystycznych i obsługi grup turystycznych
  • geografia turystyczna
  • zasady pracy pilota w tracie prowadzenie grupy turystycznej
  • radzenie sobie z niestandardowymi sytuacjami
  • specyfika obsługi grup obcokrajowców
  • zajęcia praktyczne

Kadra i opiekun kursu

dr inż. Maria Chomka prof. WSTiH z wykształcenia oceanograf. Zawodowo zajmuje się nauczaniem akademickim z zakresu nauk o ziemi. Posiada uprawnienia pilota wycieczek z udokumentowaną znajomością języka angielskiego i rosyjskiego.
Współpracuje z różnymi biurami podróży w Polsce, pilotując imprezy turystyczne do najdalszych zakątków świata.
Swoje praktyczne umiejętności poparte wiedzą teoretyczną przekazuje od 2001r., jako wykładowca i kierownik, słuchaczom kursów pilotów wycieczek i rezydentów.

Wykładowcami na kursie są nauczyciele akademiccy jak również doświadczeni piloci – specjaliści.

KURSY

Pilot Imprez Turystycznych

Cena: 690

Opłata za kurs dla studentów WSTiH: 490 zł

Czas trwania, sposób organizacji

Rozpoczęcie kursu: Rekrutacja trwa!.

Warunki ukończenia kursu

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym w postaci zaliczenia projektu, sprawdzającego wiedzę uczestników nabytą podczas zajęć. Osoby, które pomyślnie zdadzą egzamin, otrzymają zaświadczenie w języku polskim i angielskim, potwierdzające zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu powyższego programu sygnowanego przez WSTiH w Gdańsku. Zaświadczenie wydawane jest na podst. Art. 117 ust.1a pkt 5. Dz U 2018 ustawy – Prawo oświatowe, poz. 996 ze zmianami Dz U 2019, poz. 652.

Kontakt i informacje

Wszelkie pytania oraz zgłoszenia na kurs prosimy kierować:
e-mail: rekrutacja@wstih.pl
tel. 58 521-86-20 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00
Opłaty należy wpłacać na konto:
Santander Bank Polska S.A.
PL 11 1090 1098 0000 0000 0905 0835
(w tytule prosimy podać imię i nazwisko kandydata oraz nazwę kursu)

Rekrutacja online 2021

Ułatwienia