;

Profesjonalna pokojowa

KURSY

Profesjonalna pokojowa

Cel kursu

Przekazanie umiejętności praktycznych i organizacyjnych w zagadnieniach dotyczących obsługi pięter w obiektach hotelarskich.

Profil uczestnika

Kurs przeznaczany jest dla pracowników oraz właścicieli obiektów hotelarskich. Skierowany jest nie tylko do osób wykonujących zawód pokojowej ale również dla menedżerów, kierowników działów obsługi pięter i osób odpowiedzialnych za dział sprzątania.

Program kursu

  • zadania pokojowej w hotelu
  • profesjonalny wygląd i prezencja pokojowej w kreowaniu pozytywnego wizerunku hotelu

tradycyjne i nowoczesne narzędzia pracy

  • umiejętność doboru środków oraz urządzeń czyszczących
  • BHP w pracy pokojowej
  • ergonomika przygotowywania pomieszczeń hotelowych:

– technika przygotowania pokoju hotelowego, w tym sposoby ścielenia łóżek wymiany pościeli oraz wykładania materiałów i gadżetów hotelowych

– technika przygotowywania łazienki, w tym sposoby wykładania i doboru ręczników, kosmetyków oraz środków higienicznych

  • umiejętność poprawnej konserwacji sprzętów elektronicznych, przełączania ich na odpowiednią funkcję
  • umiejętność rozpoznawania zniszczeń i braków oraz kontrola prawidłowego funkcjonowania sprzętów znajdujących się w pokoju i łazience hotelowej
  • postępowanie z przedmiotami pozostawionymi przez gościa
  • sytuacje trudne i niecodzienne w pracy pokojowej – sposoby radzenia sobie z gościem trudnym
  • umiejętność prowadzenia rozmowy z gościem hotelowym

Kadra i opiekun kursu

Wykładowcami na kursie są menadżerowie hoteli, kierownicy działów obsługi pięter.

KURSY

Profesjonalna pokojowa

Czas trwania, sposób organizacji

Już niedługo więcej szczegółów!

Warunki ukończenia kursu

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym w postaci zaliczenia projektu, sprawdzającego wiedzę uczestników nabytą podczas zajęć. Osoby, które pomyślnie zdadzą egzamin, otrzymają zaświadczenie w języku polskim i angielskim, potwierdzające zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu powyższego programu sygnowanego przez WSTiH w Gdańsku. Zaświadczenie wydawane jest na podst. Art. 117 ust.1a pkt 5. Dz U 2018 ustawy – Prawo oświatowe, poz. 996 ze zmianami Dz U 2019, poz. 652.

Kontakt i informacje

Wszelkie pytania oraz zgłoszenia na kurs prosimy kierować:
e-mail: rekrutacja@wstih.pl
tel. 58 521-86-20 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00
Opłaty należy wpłacać na konto:
Santander Bank Polska S.A.
PL 11 1090 1098 0000 0000 0905 0835
(w tytule prosimy podać imię i nazwisko kandydata oraz nazwę kursu)

Rekrutacja online 2021

Ułatwienia