Rekrutacja trwa! Czytaj więcej        

Profesjonalna służba pięter

KURSY

Profesjonalna służba pięter

Cel kursu

Celem kursu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez doskonalenie organizacji i techniki pracy osób zatrudnionych na stanowisku pokojowa/służba pięter. Dodatkowym aspektem kursu jest kształtowanie postawy etyczno-moralnej, opanowanie sztuki rozmowy z gościem oraz doskonalenie kultury osobistej i umiejętności zachowania się w sytuacjach szczególnych i trudnych.

Korzyści ukończenia kursu

• Umiejętność budowania pozytywnych relacji z gośćmi hotelu i współpracownikami;
• Wzrost świadomości własnej postawy wobec gościa;
• Poznanie zasad zachowania się w określonych sytuacjach;
• Standaryzacja pracy;
• Wzrost satysfakcji z wykonywanej pracy.

Program kursu

 1. Miejsce służby pięter w hotelu – współpraca z innymi działami.
 2. Role i obowiązki służby pięter.
 3. Profesjonalizm i odpowiedzialność służby pięter:
 • Autoprezentacja – jak wyglądać i jak komunikować się z gościem;
 • Zachowanie w pokoju gościa i na piętrach.
 1. Typy osobowości – jak obsługiwać różnych gości:
 • Psychologiczne aspekty obsługi gościa;
 • Savoir-vivre w obsłudze gościa (w tym gościa cudzoziemca oraz gościa z niepełnosprawnością).
 1. Struktura służby pięter i zakres obowiązków.
 2. Gospodarka kluczami.
 3. Organizacja pracy służby pięter.
 4. Standardy i regulacje – m. in. obsługa VIP.
 5. Serwis wieczorny pokoju – dlaczego powinien być standardem.
 6. Komunikacja z gościem.
 7. Etyka w zawodzie.
 8. Niezadowolony gość i sytuacje kryzysowe:
 • Czy można zmniejszyć jego występowanie?
 • Technika radzenia sobie z niezadowolonym gościem;

Różne problemy hotelu: agresja ze strony gościa, napad, pożar, gość oskarżający o kradzież, osobiste propozycje itp.

KURSY

Profesjonalna służba pięter

Czas trwania, sposób organizacji

Czas trwania: 16 godzin (2 dni x 8 godzin)

Cena: każdorazowo uzgadniana z klientem

Zapraszamy do kontaktu

e-mail: szkolenia@wstih.pl
tel. + 48 692-881-263

 

 

Rekrutacja online 2023/2024

Ułatwienia