PRZYRODA (przez 2 semestry)

Wykładowca

Zajęcia prowadzi Adam Michalak, absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Praca magisterska na temat biologii kormorana czarnego i czapli siwej w Rezerwacie Przyrody „Czerwica” koło Iławy.
Pilot wycieczek, przewodnik turystyczny po Trójmieście i regionie, uprawnienia wychowawcy kolonijnego, kierownika placówek wypoczynku dzieci i młodzieży. Uprawnienia sternika jachtowego i płetwonurka PADI.
Pracował w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Wybrzeża w Gdańsku-Oliwie, w Sekretariacie Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (OTOP) – międzynarodowej organizacji BirdLife International, w Akwarium Gdyńskim MIR-PIB na stanowisku kierownika tej placówki i w dziale edukacji.
Prowadzi własną firmę o profilu turystycznym i edukacyjnym. Współpracuje z działami edukacji w Kaszubskim, Wdzydzkim i Nadmorskim Parku Krajobrazowym.
Pasjonat dalekich podróży – odwiedził wszystkie kontynenty (poza Antarktydą).

 

Tematyka zajęć:


1. „Ptaki – fenomen świata zwierząt”,
2. „ Nauka rozpoznawania gatunków ptaków”
3. „ Ochrona ptaków w Polsce i na świecie. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków – przedstawiciel międzynarodowej organizacji ochrony ptaków BirdLife International”
4. „Bałtyk – żywe laboratorium przyrody”
5. „Życie na brzegu Morza Bałtyckiego”
6. „Płazy i gady krajowe – rozpoznawanie gatunków z krótką charakterystyką”
7. „Orientacja w terenie, mapa, kompas GPS”
8. „Pająki i nietoperze – stereotypom i legendom nie wierzę”.