SPOTKANIA Z PRAWNIKIEM (6 spotkań)

Wykładowca

Zajęcia prowadzi Anna Kużelewska, notariusz z 6 letnim stażem prowadząca własną kancelarię notarialną w Gdyni. Przed rozpoczęciem aplikacji notarialnej pracowała jako asystent sędziego w Sądzie Rejonowym w Gdańsku. Obecnie prowadzi także zajęcia dla studentów z zakresu prawa cywilnego.

 

Tematyka zajęć:

Podczas zajęć zostaną omówione zagadnienia prawa spadkowego, w tym m.in.: porządek dziedziczenia, sposoby dziedziczenia, rodzaje testamentów, rodzaje umów dotyczących spadku.

Zajęcia nie mają na celu udzielania konsultacji w indywidualnych sprawach uczestników ale pytania będą mile widziane.