konkurs na pracę

Konkurs na najlepszą pracę magisterską lub licencjacką o nagrodę

Jubileuszowa piąta edycja konkursu ‘Przemysł spotkań na 5!’ – rozpoczynamy przyjmowanie prac

Rusza piąta odsłona konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce SKKP dla studentów oraz absolwentów kierunków związanych z turystyką biznesową. Cel pozostaje niezmiennie ten sam, a jest nim popularyzacja sektora MICE wśród młodych osób oraz wzmocnienie ich zainteresowania turystyką biznesową.

Niezmienny pozostaje także zakres przyjmowanych prac, które tematycznie powinny zawierać obszary funkcjonowania turystyki biznesowej/przemysłu spotkań/branży MICE, w tym obejmować jeden z obszarów:

– ocena bieżącej kondycji branży

– analiza trendów i zmian zachodzących w Polsce i na świecie

– propozycja rozwiązań, które warto zastosować w branży

– analiza wpływu branży na gospodarkę Polski lub regionu.

Nowością w tegorocznej edycji jest możliwości zgłaszania prac w języku angielskim. Zmiana została wprowadzona do zapisów regulaminu, który jest dostępny w całości na stronie SKKP (www.skkp.org.pl/konkurs). Przy ocenie będą brane pod uwagę innowacyjność oraz możliwe korzyści, jakie bezpośrednio bądź pośrednio mogą wynikać z efektów ocenianych prac, czyli potencjalny wpływ na rozwój i kondycję branży. Konkurs, realizowany już kilka kolejnych lat, jest szansą dla osób zainteresowanych turystyką biznesową na pozyskanie nowych kontaktów oraz zaprezentowanie umiejętności analitycznych przed gronem ekspertów.

Wysoką rangę konkursu potwierdza także skład kapituły konkursowej, w której zasiadają wybitni przedstawiciele środowiska akademickiego, gestorzy obiektów oraz reprezentanci branżowych stowarzyszeń.

Łączna pula nagród przeznaczona w konkursie to 7500 zł. Termin nadsyłania prac poprzez specjalnym formularz dostępny na stronie SKKP, to 29 lutego 2024 r.

Regulamin konkursu: tutaj