Z głębokim żalem żegnamy doktora docenta Tomasza Borkowskiego

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Tomasza Borkowskiego. Składamy wyrazy współczucia dla rodziny i bliskich.

 

nekrolog