Mentoring

Mentoring polega na opiece podczas rozwijania kompetencji, realizacji ścieżki zawodowej nad osobą szkolonej. Polega na długoterminowej relacji z osobą o zdecydowanie większym bagażu doświadczeń i wiedzy, która wspiera w rozwoju osobę o mniejszym doświadczeniu, bądź krótszym stażu pracy. Mentoring może przybierać postać zarówno nieformalnej relacji, jak i sformalizowanego programu.

Naszymi mentorami są eksperci z danej dziedziny, odgrywający rolę wewnętrznego doradcy. Działają w oparciu o wcześniej wypracowane metody. Mentor to lider posiadający dużą wiedzę – stanowi wzorzec dla podopiecznego, któremu udziela rad nie tylko w zakresie konkretnych zadań, ale również rozwoju osobistego oraz kształtowania ścieżki zawodowej. Nasi Mentorzy posiadają bardzo wysokie kompetencje, sami w przeszłości z sukcesem zajmowali się podobnymi działaniami, byli zaangażowany w działalność operacyjna i zarządczą branży.

Ułatwienia