Dla studenta

Informacje ogólne

Rozpoczynając studia w WSTiH student otrzymuje Niezbędnik Studenta WSTiH, gdzie znajdują się wszystkie informacje potrzebne do sprawnego korzystania z naszych udogodnień. Znajdziesz tam także  wszelkie informacje dotyczące korzystania z serwisów Moodle i E-dziekanat.

 

Wszelkie opłaty należy dokonywać na poniższy rachunek bankowy:

NUMER KONTA
Santander Bank Polska S.A.

PL 11 1090 1098 0000 0000 0905 0835

Kod SWIFT Santander Bank Polska: WBKPPLPP
Kod BIC Santander Bank Polska: WBKPPLPP
IBAN Sandander Bank Polska: PL + pełny numer rachunku

Najbliższy oddział banku mieści się przy ul. ul. Miszewskiego 12/14, 80-239 Gdańsk

W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko oraz numer albumu lub PESEL/nr paszportu studenta, którego dotyczy wpłata

 

Stypendia i programy promocyjne umożliwiają studiowanie za 0 zł!

Jako student osiągający bardzo dobre wyniki w nauce, będący w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, możesz uzyskać pomoc z dotacji Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki w postaci stypendium socjalnego, stypendium socjalnego z dodatkiem mieszkaniowym, stypendium Rektora za wyniki w nauce lub z zapomogi.

Biorąc udział w naszych akcjach promocyjnych „Polecaj i Zyskuj” – możesz studiować za darmo!!!

Regulamin tego programu dostępy TUTAJ

Pobierz i uzupełnij wniosek, oświadczenie rekomendacyjne oraz oświadczenie o odpowiedzialności,  aby móc w pełni skorzystać z programu “Polecaj i Zyskuj”.

Oferujemy również elastyczny system płatności, tak aby dostosować się do potrzeb i możliwości finansowych każdego studenta.

 

Na naszej platformie Moodle znajdują się materiały dydaktyczne, zestawienia opłat dla każdego rocznika, informacje o pomocy materialnej dla studentów oraz informacje biblioteczne oraz zasady odbywania praktyk. Aby przejść na Moodle, wejdź TUTAJ.

W E-dziekanacie znajdują się wszystkie informacje związane z przebiegiem studiów. Aby zalogować się do E-dziekanatu wejdź TUTAJ

Kalendarz akademicki oraz terminy zjazdów studiów niestacjonarnych

Kalendarz z informacjami o dniach wolnych, terminach sesji i zjazdach studiów niestacjonarnych oraz e-learning w roku akademickim 2019/2020

Praktyki zawodowe

Zgodnie z przepisami każdy student zobowiązany jest do odbycia w trakcie studiów praktyki zawodowej. Wszelkie informacje związane organizacją, odbywaniem i zaliczaniem praktyk studenckich znajdują się w procedurze PS-14 dostępnej na Moodle, do której jest dołączony Regulamin Praktyk.

Studenci mają możliwość udziału w krajowych i zagranicznych praktykach studenckich, organizowanych przez Uczelnię lub indywidualnie w obiektach hotelowych, restauracjach i punktach gastronomicznych. Opiekunem praktyk studenckich jest mgr Manfred Białk, który przyjmuje w pokoju A-09 w godzinach konsultacji.

Kartę praktykanta można pobrać w języku polskim oraz w języku angielskim

Samorząd studencki

Wszyscy studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku tworzą Samorząd Studencki WSTiH. Samorząd działa na podstawie art. 110 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668), Statutu Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku oraz Regulaminu Samorządu Studenckiego.

Naszym zadaniem jako Samorządu jest przede wszystkim stanie na straży praw studentów oraz reprezentowanie ich przed władzami Uczelni. Na tym jednak nasza rola się nie kończy. Dzięki braniu udziału w posiedzeniach Senatu, konferencjach oraz zjazdach naukowych stajemy się integralną częścią naszej Uczelni. Współpracujemy z Parlamentem Studentów RP, wspieramy działalność naukową, kulturalną i sportową, dbamy o tzw. „życie studenckie”.

Praca w naszym Samorządzie dostarcza nam wiele zadowolenia i satysfakcji. Realizując wszelkiego rodzaju zadania, zawsze staramy się, by nasza ciężka praca była widoczna i akceptowana, zarówno przez studentów, jak i władze Uczelni. Z radością przyjmiemy każdego, kto tak jak my, czuje potrzebę sprawdzenia swoich zdolności organizacyjnych na rzecz wspólnego dobra braci studenckiej. Wszelkie informacje o Samorządzie Studenckim i jego planach można uzyskać w naszym biurze (A-24 w budynku A).

Jesteśmy dobrzy w tym co robimy i dążymy do tego, by być jeszcze lepszymi! Wszelkie sprawy bieżące oraz aktualności zamieszczane będą na FunPage Samorządu Studenckiego na Facebooku.

Biblioteka

Księgozbiór naukowo – dydaktyczny Biblioteki Uczelnianej obejmuje 14000 woluminów i 130 tytułów czasopism.
Dostęp do katalogu komputerowego w Systemie PATRON 4 oraz zarządzanie kontem bibliotecznym możliwe jest zarówno przez sieć lokalną, jak i on-line. Jeśli chcesz skorzystać przejdź do Katalogu on-line

W zakresie kompletowania zbiorów Biblioteka kieruje się współczesnymi trendami i współpracuje w tym zakresie z pracownikami naukowo – dydaktycznymi oraz licznymi placówkami naukowymi i przedstawicielami gospodarki turystycznej. Podstawowy księgozbiór naukowy i dydaktyczny gromadzony jest zgodnie z profilem kształcenia Uczelni.
Biblioteka Uczelniana oferuje studentom i pracownikom Uczelni dostęp do publikacji w IBUK – LIBRA, który zawiera elektroniczne wersje podręczników akademickich i książek naukowych z różnych dziedzin nauki, opublikowanych przez najważniejszych polskich wydawców, m.in.: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zapraszamy do korzystania ze zbiorów wypożyczalni i czytelni.

Godziny otwarcia Biblioteki w wakacje

01.VII. 2019 – 09. VIII. 2019 – biblioteka otwarta

poniedziałek – czwartek:  10.00-15.00

W dniu 1.VIII.2019 biblioteka będzie zamknięta

12.VIII. 2019 – 02.IX. 2019 – biblioteka zamknięta

Konsultacje wykładowców WSTiH

REKTOR - doc. dr M. Łuczak
wtorek - 10.00-12.00 środa - 13.00-15.00 Urlop w dniach: 22.07–09.08.2019 16.08–28.08.2019 09.09–30.09.2019
DZIEKAN - doc. dr A. Białk-Wolf
05.08, 11-13 08.08, 11-13 14.08, 12-14 16.08, 12-14 19.08, 12-14 21.08, 12-14 26.08, 12-14 28.08, 12-14 02.09, 12-14 06.09, 12-14 Urlop w dniach: 08.07–12.07.2019 22.07–02.08.2019 12.08.2019 22-23.08.2019 29-30.08.2019 23.09.2019 30.09-04.10.2019
PRODZIEKAN st. wykl. mgr E. Matowski - A-09
Wtorek 11.00-13.00 Środa 10.00-12.00 Czwartek 9.00-11.00 Sobota (w dni zjazdów) 9.30-11.30 Urlop w dniach: 01.07–19.07.2019 05.08–13.09.2019
doc. dr M. Chomka
Urlop w dniach: 10.07– 29.08.2019
dr M. Gut-Winiarska
Środa 9.30-11.30 Urlop w dniach: 08.07-27.08.2019
mgr A. Koreńczuk
Urlop w dniach: 01.07-30.09.2019
dr M. Lechicka-Kostuch
wtorki - 8.45 - 9.45 Urlop w dniach: 22.07–13.09.2019 14.10–25.10.2019 12.11–21.11.2019
dr A. Lymar
06.08.19 - 11.00 - 13.00 13.08.19 - 11.00 - 13.00 20.08.19 - 11.00 - 13.00 Urlop w dniach: 15.07–09.08.2019 16.09-27.09.2019
dr D. Łapacz
Urlop w dniach: 01.07–06.08.2019
mgr E. Mrozek
Urlop w dniach: 08–09.07, 15–16.07, 22–23.07, 29–30.07 05–06.08; 12–16.08, 19–20.08, 26–27.08
prof. W. Nierzwicki
kontakt mailowy: witold.nierzwicki@wstih.pl Urlop w dniach: 25.07–13.09.2019
doc. dr A. Olszewski
Urlop w dniach: 12.07.2019–02.09.2019
prof. R. Tomaszewski
czwartki godz. 13.00 Urlop w dniach: 01.07–04.09.2019 05.09-04.10.2019
mgr S. Wilgocki
Urlop w dniach: 01.07–06.08.2019
KONSULTACJE - PRAKTYKI ZAWODOWE mgr Manfred Białk
Konsultacje odbywają się w pok. A-09 tylko do 10 lipca: wtorki i środy w godz. 10.00 - 12.00 Urlop w dniach: 11.07-31.08.2019 TERMINY PRAKTYK W SZWECJI STUDENTÓW WSTiH II tura - 28.07 - 25.08. 2019, nr legitymacji : 15388, 15563, 15578 III tura - 25.08 - 22.09. 2019, nr legitymacji: 15602, 15415, 15427