Dla studenta

Informacje ogólne

  • ROZKŁAD ZAJĘĆ W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 – STUDIA STACJONARNE (PDF)

Rozkład zajęć jest w trakcie aktualizacji, prosimy o częste sprawdzanie bieżących zmian

Opis grup:

101 LD – 1 rok, I stopień

102 LDR – 1 rok, grupa rosyjska, I stopień

201 LDH – 2 rok, I stopień

301 LDH/302 LDH – Zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii

303 LDG – Gastronomia i dietetyka

304 LDM – Międzynarodowy biznes turystyczny

401 MD – 1 rok, II stopień

402 MDR – 1 rok, grupa rosyjska, II stopień

 

  • ROZKŁAD ZAJĘĆ W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 – STUDIA NIESTACJONARNE (PDF)

Rozkład zajęć jest w trakcie aktualizacji, prosimy o częste sprawdzanie bieżących zmian

Opis grup:

101 LZ – 1 rok, I stopień

201 LZH – 2 rok, I stopień

301 LZH – Zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii

302 LZG – Gastronomia i dietetyka

303 LZM – Międzynarodowy biznes turystyczny

401 MZ – 1 rok, II stopień

501 MZ MZE – Organizacja eventów

502 MZ MZT – Trener zdrowego stylu życia

503 MZ – Zarządzanie w sektorze turystycznym

 

Rozpoczynając studia w WSTiH student otrzymuje Niezbędnik Studenta WSTiH, gdzie znajdują się wszystkie informacje potrzebne do sprawnego korzystania z naszych udogodnień. Znajdziesz tam także  wszelkie informacje dotyczące korzystania z serwisów Moodle i E-dziekanat.

 

  • Świadczenia dla studentów WSTiH w roku akademickim 2019/2020 – Komunikat

Platforma Moodle zawiera informacje na temat dostępnych świadczeń dla studentów (Regulamin świadczeń oraz wnioski).
Termin składania wniosków o stypendia na rok akademicki 2019/2020 upływa 30 października 2019 roku.
Wnioski o świadczenia przyjmuje Dziekanat.
W razie potrzeby skonsultowania zasad przyznawania świadczeń dodatkowej pomocy udzieli p. Bożena Fiedosiuk od dnia 9 października w pok. A19 lub nr tel. 58 512 26 14 wew. 135.
Wniosek o przyznanie stypendium rektora za wyróżniające wyniki w nauce wymaga wpisania przez pracownika Dziekanatu średniej z ocen za poprzedni rok akademicki.

 

  • Wszelkie opłaty należy dokonywać na poniższy rachunek bankowy:

NUMER KONTA
Santander Bank Polska S.A.

PL 11 1090 1098 0000 0000 0905 0835

Kod SWIFT Santander Bank Polska: WBKPPLPP
Kod BIC Santander Bank Polska: WBKPPLPP
IBAN Sandander Bank Polska: PL + pełny numer rachunku

Najbliższy oddział banku mieści się przy ul. Miszewskiego 12/14, 80-239 Gdańsk

W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko oraz numer albumu lub PESEL/nr paszportu studenta, którego dotyczy wpłata

 

  • Stypendia i programy promocyjne umożliwiają studiowanie za 0 zł!

Jako student osiągający bardzo dobre wyniki w nauce, będący w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, możesz uzyskać pomoc z dotacji Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki w postaci stypendium socjalnego, stypendium socjalnego z dodatkiem mieszkaniowym, stypendium Rektora za wyniki w nauce lub z zapomogi.

  • Biorąc udział w naszych akcjach promocyjnych „Polecaj i Zyskuj” – możesz studiować za darmo!!!

Regulamin tego programu dostępy TUTAJ

Pobierz i uzupełnij wniosek, oświadczenie rekomendacyjne oraz oświadczenie o odpowiedzialności,  aby móc w pełni skorzystać z programu “Polecaj i Zyskuj”.

Oferujemy również elastyczny system płatności, tak aby dostosować się do potrzeb i możliwości finansowych każdego studenta.

 

  • Na naszej platformie Moodle znajdują się materiały dydaktyczne, zestawienia opłat dla każdego rocznika, informacje o pomocy materialnej dla studentów oraz informacje biblioteczne oraz zasady odbywania praktyk. Aby przejść na Moodle, wejdź TUTAJ.

W E-dziekanacie znajdują się wszystkie informacje związane z przebiegiem studiów. Aby zalogować się do E-dziekanatu wejdź TUTAJ

Instrukcja dostępu i logowania się do MOODLE

Kalendarz akademicki oraz terminy zjazdów studiów niestacjonarnych

Kalendarz z informacjami o dniach wolnych, terminach sesji i zjazdach studiów niestacjonarnych oraz e-learning w roku akademickim 2019/2020

Praktyki zawodowe

Zgodnie z przepisami każdy student zobowiązany jest do odbycia w trakcie studiów praktyki zawodowej. Wszelkie informacje związane organizacją, odbywaniem i zaliczaniem praktyk studenckich znajdują się w procedurze PS-14 dostępnej na Moodle, do której jest dołączony Regulamin Praktyk.

Studenci mają możliwość udziału w krajowych i zagranicznych praktykach studenckich, organizowanych przez Uczelnię lub indywidualnie w obiektach hotelowych, restauracjach i punktach gastronomicznych. Opiekunem praktyk studenckich jest mgr Manfred Białk, który przyjmuje w pokoju A-09 w godzinach konsultacji.

Kartę praktykanta można pobrać w języku polskim oraz w języku angielskim

Samorząd studencki

Wszyscy studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku tworzą Samorząd Studencki WSTiH. Samorząd działa na podstawie art. 110 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668), Statutu Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku oraz Regulaminu Samorządu Studenckiego.

Naszym zadaniem jako Samorządu jest przede wszystkim stanie na straży praw studentów oraz reprezentowanie ich przed władzami Uczelni. Na tym jednak nasza rola się nie kończy. Dzięki braniu udziału w posiedzeniach Senatu, konferencjach oraz zjazdach naukowych stajemy się integralną częścią naszej Uczelni. Współpracujemy z Parlamentem Studentów RP, wspieramy działalność naukową, kulturalną i sportową, dbamy o tzw. „życie studenckie”.

Praca w naszym Samorządzie dostarcza nam wiele zadowolenia i satysfakcji. Realizując wszelkiego rodzaju zadania, zawsze staramy się, by nasza ciężka praca była widoczna i akceptowana, zarówno przez studentów, jak i władze Uczelni. Z radością przyjmiemy każdego, kto tak jak my, czuje potrzebę sprawdzenia swoich zdolności organizacyjnych na rzecz wspólnego dobra braci studenckiej. Wszelkie informacje o Samorządzie Studenckim i jego planach można uzyskać w naszym biurze (A-24 w budynku A).

Jesteśmy dobrzy w tym co robimy i dążymy do tego, by być jeszcze lepszymi! Wszelkie sprawy bieżące oraz aktualności zamieszczane będą na FunPage Samorządu Studenckiego na Facebooku.

Biblioteka

Księgozbiór naukowo – dydaktyczny Biblioteki Uczelnianej obejmuje 14000 woluminów i 130 tytułów czasopism.
Dostęp do katalogu komputerowego w Systemie PATRON 4 oraz zarządzanie kontem bibliotecznym możliwe jest zarówno przez sieć lokalną, jak i on-line. Jeśli chcesz skorzystać przejdź do Katalogu on-line

W zakresie kompletowania zbiorów Biblioteka kieruje się współczesnymi trendami i współpracuje w tym zakresie z pracownikami naukowo – dydaktycznymi oraz licznymi placówkami naukowymi i przedstawicielami gospodarki turystycznej. Podstawowy księgozbiór naukowy i dydaktyczny gromadzony jest zgodnie z profilem kształcenia Uczelni.
Biblioteka Uczelniana oferuje studentom i pracownikom Uczelni dostęp do publikacji w IBUK – LIBRA, który zawiera elektroniczne wersje podręczników akademickich i książek naukowych z różnych dziedzin nauki, opublikowanych przez najważniejszych polskich wydawców, m.in.: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zapraszamy do korzystania ze zbiorów wypożyczalni i czytelni.

Godziny otwarcia biblioteki w roku akademickim 2019/2020

poniedziałek               10.00 –15.00

wtorek                        10.00 -15.00

środa                         10.00 -15.00

czwartek                    10.00 -15.00

piątek                           zamknięta

sobota: 9.00 – 15.00  (w dni zjazdów studiów niestacjonarnych)

Konsultacje wykładowców WSTiH

Rektor - dr inż. Maria Chomka prof.WSTiH
Środa 10.00 - 12.00
Dziekan ds. jakości kształcenia - dr Danuta Łapacz
Poniedziałek 10.00 - 14.00 Środa 10.00 - 14.00 Czwartek 10.00 - 14.00 Piątek 10.00 - 14.00 z wyjątkiem dni - 4.10, 11.10, 18.10, 25.10 Konsultacje dla studentów niestacjonarnych: 19.10; g. 10.00 - 14.00 26.10; g. 10.00 - 14.00 09.11; g. 10.00 - 14.00 16.11; g. 10.00 - 14.00 07.12; g. 10.00 - 14.00 14.12; g. 10.00 - 14.00 25.01.2020; g. 10.00 - 14.00
Dziekan ds. studenckich - dr inż. Radosław Kożuszek
17.10; g. 11.15 -11.30 oraz 13.00 -14.00 20.10; g. 8.00 - 18.00 24.10; g. 11.15 - 12.00 27.10; g. 9.00 - 20.00
mgr Anna Amsolik
Studia stacjonarne: 13.11; g.13.00 - 13.45 07.01; g.14.30 - 15.15 Studia niestacjonarne: 27.10; g.11.15 - 12.00 15.12; g. 9.30 - 10.15
doc. dr Anna Białk - Wolf
21.10; g.10.40 - 11.25 23.10; g.10.40 - 11.25 30.10; g.11.15 - 12.45
dr Monika Gut-Winiarska
17.10; g. 8:15-9:45 23.10; g.10:00-11:30 30.10; g. 8:15-9:45 07.11; g.10:00-11:30 13.11; g. 8:15-9:45 19.11; g.12:00-13:30 25.11; g.10:00-11:30
mgr Anna Koreńczuk
16.10, 23.10, 30.10; godz. 10.30 - 11.15
dr Maria Lechicka - Kostuch
Czwartek 9.00 - 9.45 oraz w dni zjazdów studiów niestacjonarnych Urlop w dniach: 12.11–21.11.2019
dr Andrey Lymar
doc. dr Mariola Łuczak
Zwolnienie lekarskie do 28.10.2019
mgr Ewa Mrozek
Poniedziałek (21.10) 11.15 - 13.15
prof. Witold Nierzwicki
kontakt mailowy: witold.nierzwicki@wstih.pl
doc. dr Arkadiusz Olszewski
Środa 15.15-16.00
prof. Ryszard Tomaszewski
czwartki godz. 13.00