;

Dla studenta

Informacje ogólne

 Świadczenia dla studentów w roku akademickim 2020/2021

Termin składania wniosków o stypendia na rok akademicki 2020/2021:

 • stypendia rektora i stypendia dla osób niepełnosprawnych – do dnia 15 października 2020 r. (czwartek)
 • stypendia socjalne i stypendia socjalne w zwiększonej wysokości – do dnia 29 października 2020 r. (czwartek) .

Wnioski o stypendia rektora za wyróżniające wyniki w nauce lub sporcie w celu wpisania średniej ocen z poprzedniego roku akademickiego lub potwierdzenia osiągnięć sportowych przyjmuje Dziekanat (papierowo lub skanem pocztą e-mail dziekanat@wstih.pl).

Wnioski o stypendia socjalne oraz dla studentów niepełnosprawnych przyjmuje p. Bożena Fiedosiuk (członek Komisji stypendialnej) po uprzednim umówieniu się drogą mailową na konkretny termin. Rezerwacja terminu złożenia wniosków wraz z dokumentami: oraz wyjaśnienie wątpliwości: stypendia@wstih.pl. Za właściwe skompletowanie dokumentów odpowiada student.

   

                UWAGA STUDENCI! 

 ✔️Zajęcia w semestrze zimowym rok akadem. 2020/21 odbywać się będą według następujących zasad:

👉Studia stacjonarne – w budynku uczelni WSTiH

I rok, I stopień w poniedziałki i czwartki
II rok, I stopień we wtorki i środy
III rok, I stopień w poniedziałki i czwartki
I i II rok, II stopień we wtorki i środy

👉Studia niestacjonarne – zajęcia w trybie hybrydowym

Dwa pierwsze zjazdy w budynku Uczelni, sześć kolejnych hybrydowo (w budynku uczelni i na platformie MS Teams), dwa ostatnie zjazdy w budynku uczelni.

👉Studia e-learning – zjazdy w budynku uczelni WSTiH

ZASADY ODBYWANIA ZAJĘĆ MOGĄ ULEC ZMIANIE W ZALEŻNOŚCI OD SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ

✔️Prosimy o śledzenie informacji na facebooku, stronie www.WSTiH.pl i skrzynkach emailowych poszczególnych grup.*

*Nowe skrzynki grupowe będą przekazane na pierwszych zajęciach.

ВНИМАНИЕ !!!
Дорогие студенты, занятия в новом (зимнем) семестре в академическом году 2020/21 будут проходить на следующих условиях:

Стационарное обучение: в здании WSTiH
I курс бакалавриата и I курс магистратуры на русском – понедельник и четверг
II курс бакалавриата – вторник и среда
III курс бакалавриата – понедельник и четверг
I и II курс магистратуры – вторник и среда

Нестационарное обучение – занятия в смешанном режиме
Два первых съезда пройдут в здании WSTiH, далее шесть съездов пройдут в смешанном режиме (в здании WSTiH и на платформе MS Teams), два последних съезда пройдут в здании ВУЗа.

Обучение e-learning: встречи в здании WSTiH

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ МОГУТ ИЗМЕНИТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ!!!

Просим Вас следить за информацией на ФБ (группа Społeczność WSTIH), на сайте www.WSTiH.pl, а также на групповых почтах*.
*Новые адреса групповой почты студенты получат на первых занятиях

Legitymacje studenckie zachowują ważność do dnia 29 listopada 2020 r. (w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu).
Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności legitymacji. Tymczasem, decyzją MNiSW, funkcjonowanie uczelni w Polsce zostało zawieszone do dnia 30 września 2020 r.
https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-w-sprawie-waznosci-legitymacji-studenckich-legitymacji-doktoranta-i-legitymacji-sluzbowych-nauczyciela-akademickiego

 • Biblioteka mimo epidemii od 8 maja 2020 r. umożliwia wypożyczanie książek – oczywiście z zachowaniem środków ostrożności (!) – szczegóły poniżej w zakładce Biblioteka
 • Zgodnie z decyzją MNiSW funkcjonowanie uczelni oraz zajęcia dydaktyczne zostają zawieszone do 30 września 2020r.
  Zajęcia on-line są kontynuowane w dotychczasowej formie przy użyciu MS  365 Teams,
 • Informujemy, że od dnia 16 marca do odwołania administracja Uczelni pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00. Aby ograniczyć ryzyko epidemiologiczne rekomendujemy kontakt telefoniczny i mailowy.
 • OPŁATY ZA STUDIA

NUMER KONTA
Santander Bank Polska S.A. PL 11 1090 1098 0000 0000 0905 0835

Kod SWIFT Santander Bank Polska: WBKPPLPP
Kod BIC Santander Bank Polska: WBKPPLPP
IBAN Sandander Bank Polska: PL + pełny numer rachunku

Najbliższy oddział banku mieści się przy ul. Miszewskiego 12/14, 80-239 Gdańsk

W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko oraz numer albumu lub PESEL/nr paszportu studenta, którego dotyczy wpłata

 • Stypendia i programy promocyjne umożliwiają studiowanie za 0 zł!

Jako student osiągający bardzo dobre wyniki w nauce, będący w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, możesz uzyskać pomoc z dotacji Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki w postaci stypendium socjalnego, stypendium socjalnego z dodatkiem mieszkaniowym, stypendium Rektora za wyniki w nauce lub z zapomogi.

Biorąc udział w naszych akcjach promocyjnych „Polecaj i Zyskuj” – możesz studiować za darmo!!!

Regulamin tego programu dostępy TUTAJ

Pobierz i uzupełnij wniosek, oświadczenie rekomendacyjne oraz oświadczenie o odpowiedzialności,  aby móc w pełni skorzystać z programu “Polecaj i Zyskuj”.

Oferujemy również elastyczny system płatności, tak aby dostosować się do potrzeb i możliwości finansowych każdego studenta.

 • PLATFORMA MOODLE

Na naszej platformie Moodle znajdują się materiały dydaktyczne, zestawienia opłat dla każdego rocznika, informacje o pomocy materialnej dla studentów oraz informacje biblioteczne oraz zasady odbywania praktyk. Aby przejść na Moodle, wejdź TUTAJ.

W E-dziekanacie znajdują się wszystkie informacje związane z przebiegiem studiów. Aby zalogować się do E-dziekanatu wejdź TUTAJ

Instrukcja dostępu i logowania się do MOODLE

Instrukcja dostępu i logowania do E-dziekanatu

Kalendarz akademicki oraz terminy zjazdów studiów niestacjonarnych

Kalendarz z informacjami o dniach wolnych, terminach sesji i zjazdach studiów niestacjonarnych oraz e-learning w roku akademickim 2020/2021

Praktyki zawodowe

Zgodnie z przepisami każdy student zobowiązany jest do odbycia w trakcie studiów praktyki zawodowej. Wszelkie informacje związane organizacją, odbywaniem i zaliczaniem praktyk studenckich znajdują się w procedurze PS-14 dostępnej na Moodle, do której jest dołączony Regulamin Praktyk.

Studenci mają możliwość udziału w krajowych i zagranicznych praktykach studenckich, organizowanych przez Uczelnię lub indywidualnie w obiektach hotelowych, restauracjach i punktach gastronomicznych. Opiekunem praktyk studenckich jest Dziekan ds. studentów adj. dr Monika Gut – Winiarska, która przyjmuje w pokoju A-09 w godzinach konsultacji.

Kartę praktykanta można pobrać w języku polskim oraz w języku angielskim

Samorząd studencki

Wszyscy studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku tworzą Samorząd Studencki WSTiH. Samorząd działa na podstawie art. 110 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668), Statutu Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku oraz Regulaminu Samorządu Studenckiego.

Naszym zadaniem jako Samorządu jest przede wszystkim stanie na straży praw studentów oraz reprezentowanie ich przed władzami Uczelni. Na tym jednak nasza rola się nie kończy. Dzięki braniu udziału w posiedzeniach Senatu, konferencjach oraz zjazdach naukowych stajemy się integralną częścią naszej Uczelni. Współpracujemy z Parlamentem Studentów RP, wspieramy działalność naukową, kulturalną i sportową, dbamy o tzw. „życie studenckie”.

Praca w naszym Samorządzie dostarcza nam wiele zadowolenia i satysfakcji. Realizując wszelkiego rodzaju zadania, zawsze staramy się, by nasza ciężka praca była widoczna i akceptowana, zarówno przez studentów, jak i władze Uczelni. Z radością przyjmiemy każdego, kto tak jak my, czuje potrzebę sprawdzenia swoich zdolności organizacyjnych na rzecz wspólnego dobra braci studenckiej. Wszelkie informacje o Samorządzie Studenckim i jego planach można uzyskać w naszym biurze (A-24 w budynku A).

Jesteśmy dobrzy w tym co robimy i dążymy do tego, by być jeszcze lepszymi! Wszelkie sprawy bieżące oraz aktualności zamieszczane będą na FunPage Samorządu Studenckiego na Facebooku.

Biblioteka

Księgozbiór naukowo – dydaktyczny Biblioteki Uczelnianej obejmuje 14000 woluminów i 130 tytułów czasopism.
Dostęp do katalogu komputerowego w Systemie PATRON 4 oraz zarządzanie kontem bibliotecznym możliwe jest zarówno przez sieć lokalną, jak i on-line. Jeśli chcesz skorzystać przejdź do Katalogu on-line

W zakresie kompletowania zbiorów Biblioteka kieruje się współczesnymi trendami i współpracuje w tym zakresie z pracownikami naukowo – dydaktycznymi oraz licznymi placówkami naukowymi i przedstawicielami gospodarki turystycznej. Podstawowy księgozbiór naukowy i dydaktyczny gromadzony jest zgodnie z profilem kształcenia Uczelni.
Biblioteka Uczelniana oferuje studentom i pracownikom Uczelni dostęp do publikacji w IBUK – LIBRA, który zawiera elektroniczne wersje podręczników akademickich i książek naukowych z różnych dziedzin nauki, opublikowanych przez najważniejszych polskich wydawców, m.in.: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zapraszamy do korzystania ze zbiorów wypożyczalni i czytelni.

Godziny otwarcia biblioteki w roku akademickim 2019/2020

Z powodu przedłużającej się kwarantanny oraz zamknięcia bibliotek stacjonarnych w całym kraju, w ramach do akcji „E-booki w służbie nauki” Wydawnictwo Naukowe PWN udostępnia od 31 marca 2020 r. metodologiczne e-booki na platformie IBUK Libra. Tytuły będą dostępne dla naszych studentów do 30 kwietnia br.

Wykaz dostępnych tytułów

Od dnia 8 maja 2020 r. biblioteka umożliwia wypożyczanie książek w specjalnej procedurze, z zachowaniem środków ostrożności:

 1. Czytelnik przesyła mailem na adres: biblioteka@wstih.pl. zamówienie na wybrane tytuły, które zawiera:
  • nazwisko i imię studenta, numer albumu, rok studiów,
  • numer sygnatury zamawianej pozycji literatury (patrz: katalog on-line http://biblioteka.wstih.pl/Opac4/),
  • autor i tytuł zamawianej pozycji literatury.
 2. Pracownik biblioteki kompletuje zamówienie i mailem powiadamia czytelnika o możliwości odbioru książek w konkretnym dniu.
 3. Czytelnik (we własnej maseczce i rękawiczkach) odbiera zamówione książki z biblioteki.
 4. Odbiór zamówionych książek następuje w miarę możliwości w następnym dniu roboczym funkcjonowania biblioteki.
 5. Godziny funkcjonowania biblioteki:
  • poniedziałek  8:30 – 14:30
  • wtorek           8:30 –  14:30
  • środa           14:00 –  20:00
  • czwartek        8:30 – 14:30
  • piątek             zamknięte

UWAGA!

W dniach 21.09.2020 – 02.10.2020 biblioteka będzie zamknięta. W pilnych sprawach proszę o kontakt: biblioteka@wstih.pl

 1. Okres wypożyczenia książek i ich zwrot odbywa się na dotychczasowych zasadach.
 2. Książki oddane do biblioteki od dnia 8 maja br. podlegają 3 dniowej kwarantannie i mogą zostać ponownie wypożyczone dopiero po upływie 3 dni liczonych od dnia następującego po dniu zwrotu książek do biblioteki.