Rekrutacja trwa! Czytaj więcej        

Konsultacje wykładowców

Dziekan ds. jakości kształcenia - dr Magdalena Rokicka - Hebel
Wtorek; godz. 11:30-13:00 kontakt mailowy: magdalena.rokicka-hebel@wstih.pl
Dziekan ds. studenckich - dr inż. Inga Łysiak
Wtorek; godz. 10.30 - 12.00 kontakt mailowy: inga.lysiak@wstih.pl
dr inż. Maria Chomka prof. WSTiH
Grudzień 03.12 godz. 10.45 - 11.30 06.12 godz. 8.15 – 9.45 13.12 godz. 9.00 – 9.45 17.12 godz. 10.45 - 11.30 20.12 godz. 8.15 - 9.45 Styczeń 07.01 godz. 10.45 - 11.30 08.01 godz. 9.00 – 9.45 10.01 godz. 8.15 - 9.45 17.01 godz. 9.00 – 9.45 21.01 godz. 10.45 - 11.30 kontakt mailowy: maria.chomka@wstih.pl
dr hab. Włodzimierz Gański
Środa; godz. 17.00 - 17.45 W okresie od 26 października do 30 listopada konsultacje on line (MS Teams): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjYxYjk2YjUtZDEyOC00OTMxLWE1MGUtMzQyZjViNjBhZjBj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a17fae-969f-42c0-967d-b15949b89686%22%2c%22Oid%22%3a%226ccdcad6-d403-4746-b1fc-b5c73f4365b8%22%7d kontakt mailowy: ganski@yahoo.com
adj. dr Monika Gut - Winiarska
Czwartek; godz. 8.15-9.45 Z wyjątkiem 8.12.2022: 10.00-11.30 kontakt mailowy: monika.gut-winiarska@wstih.pl
prof. dr hab. Hodlevska Valentina
Środa; godz. 13.00-14.30 kontakt mailowy: valentina.hodlevska@wstih.pl
st. wyk. dr Andrey Lymar
08.12; godz. 13.00-13.45 14.12; godz. 15.00-15.45 21.12; godz. 10.30-11.30 kontakt mailowy: andrey.lymar@wstih.pl
st. wyk. dr Danuta Łapacz
W dniu 8 grudnia konsultacje nie odbędą się Czwartek; godz. 11:15 - 12:45 z wyjątkiem: 8.12; godz. 10:00-11:30 19.01; godz. 12:00-13:30 kontakt mailowy: danuta.lapacz@wstih.pl
st. wyk. mgr Ewa Mrozek
Środa; godz. 13.00 - 14.30 kontakt mailowy: ewa.mrozek@wstih.pl
Ułatwienia