;

Konsultacje wykładowców

Rektor - dr inż. Maria Chomka prof.WSTiH
Proszę umawiać się na konsultacje drogą mailową kontakt mailowy: maria.chomka@wstih.pl
Dziekan ds. jakości kształcenia - st. wyk. dr Danuta Łapacz
Konsultacje odbywają się w siedzibie Uczelni Studia stacjonarne: Poniedziałek; g.10.00 - 14.00 Środa; g.10.00 - 14.00 Czwartek; g.10.00 - 14.00 Piątek; g.10.00 - 14.00 Studia niestacjonarne: 24.04; g. 13.00 - 14.30 08.05; g. 11.15 - 12.45 (on line) Link do konsultacji: https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_YjBjMDkyNWYtMjdkNC00YmI2LTkzMzQtZDJhODczZGJjNTc2%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522e8a17fae-969f-42c0-967d-b15949b89686%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25226e6d151e-a09b-427e-a70c-2a83b5383b26%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=85030d75-5cc4-4e92-9eeb-de18a8845b0f&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true 29.05; g. 11.15 - 12.45 (on line) 05.06; g. 10.00 - 11.30 kontakt mailowy: danuta.lapacz@wstih.pl
Dziekan ds. studenckich - adj. dr Monika Gut-Winiarska
Studia stacjonarne - konsultacje odbywają się w siedzibie Uczelni: Poniedziałek; g.10.00 - 14.00 Wtorek; g.10.00 - 14.00 Środa; g.10.00 - 14.00 Konsultacje on-line: Piątek; g.10.00 - 11.00 Link do konsultacji: https://bit.ly/3eNelvR W dniu 14 maja konsultacje są odwołane z powodu Dni Nauki w WSTiH Studia niestacjonarne: 10.04; g. 9.00 - 11.00 (on line) 15.05; g. 9.30 - 11.30 Dyżury dziekańskie zaplanowane na soboty będą się odbywać na Teams pod tym linkiem: https://bit.ly/3kyNu8A kontakt mailowy: monika.gut-winiarska@wstih.pl
st. wyk. mgr Anna Amsolik
Konsultacje odbywają się on-line Studia stacjonarne: 21.04; godz. godz. 11.15 - 11.45 28.04; godz. godz. 11.15 - 11.45 05.05; godz. godz. 11.15 - 11.45 12.05; godz. godz. 11.15 - 11.45 19.05; godz. godz. 11.15 - 11.45 26.05; godz. godz. 11.15 - 11.45 Studia niestacjonarne: 24.04; godz. 12.45 - 13.15 08.05; godz. 12.45 - 13.15 29.05; godz. 12.45 - 13.15 05.06; godz. 12.45 - 13.15 Link do konsultacji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWZlOTBiMzUtYTI2ZS00MmZkLWJhMDktYjk0MTA5YWFmZmFj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a17fae-969f-42c0-967d-b15949b89686%22%2c%22Oid%22%3a%2241ab7a67-0753-4f3d-a269-17a5ffcbd28c%22%7d kontakt mailowy: kontakt@aniaamsolik.pl
dr Edyta Drajska
Konsultacje odbywają się on-line Studia stacjonarne: 14.04; godz. 18.15-19.00 12.05; godz. 16.45-17.30 26.05; godz. 16.45-17.30 Studia niestacjonarne: 24.04; godz. 13.00-13.30 15.05; godz. 13.00-13.30 30.05; godz. 13.00-13.30 05.06; godz. 13.00-13.30 Link do konsultacji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Yzk1OGRmOGItNDFjYi00MjFkLWIxZDItZjUzZjllMTUzYmQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a17fae-969f-42c0-967d-b15949b89686%22%2c%22Oid%22%3a%222143673a-f11c-4081-82c8-f60324e56a21%22%7d kontakt mailowy: edr@zie.pg.gda.pl
st. wyk. mgr Anna Koreńczuk
Zwolnienie lekarskie
adj. dr Maria Lechicka - Kostuch
Zwolnienie lekarskie
st. wyk. dr Andrey Lymar
12.05; godz. 10.30-11.30 Konsultacje proseminarium - link: https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MmQ1YmMwZjItODBjOS00YzBmLTlmNmEtZWM5YTM2YTRmNzYy%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522e8a17fae-969f-42c0-967d-b15949b89686%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522f807cc8b-18de-4ba2-baf0-803da165d242%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=1b99eb2c-5c21-453e-b188-ba1afe4ca0ef&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true 19.05; godz. 12.00-13.00 kontakt mailowy: andrey.lymar@wstih.pl
st. wyk. mgr Ewa Mrozek
Konsultacje odbywają się on-line Wtorek; godz. 9.30 - 11.00 Link do konsultacji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmYyNmNjZmYtOWQ3ZC00MTk0LWI4NmEtYWM2YjUxOWQwNmZi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a17fae-969f-42c0-967d-b15949b89686%22%2c%22Oid%22%3a%225af327f6-1e3b-407f-a64f-8c5016b8ce1a%22%7d kontakt mailowy: ewa.mrozek@wstih.pl
dr hab. Ryszard Tomaszewski prof. WSTiH
Studia stacjonarne Czwartek; godz. 14.00 - 15.30 Studia niestacjonarne Niedziela; godz. 13.00 - 14.30
st. wyk. mgr Jan Zacharewicz
kontakt mailowy: jan.zacharewicz@wstih.pl
Ułatwienia