Konsultacje wykładowców

Rektor - dr inż. Maria Chomka prof.WSTiH
Proszę umawiać się na konsultacje drogą mailową kontakt mailowy: maria.chomka@wstih.pl
Dziekan ds. jakości kształcenia - st. wyk. dr Danuta Łapacz
Poniedziałek; g.10.00 - 14.00 Wtorek; g.10.00 - 14.00 Środa; g.10.00 - 14.00 Czwartek; g.10.00 - 14.00 Piątek; g.10.00 - 14.00 W dni zjazdów studiów niestacjonarnych: 09.05; godz. 10.00 - 14.00 16.05; godz. 10.00 - 14.00 23.05; godz. 10.00 - 14.00 06.06; godz. 10.00 - 14.00 kontakt mailowy: danuta.lapacz@wstih.pl
Dziekan ds. studenckich - st. wyk. dr inż. Radosław Kożuszek
Poniedziałek; g.10.00 - 14.00 Wtorek; g.10.00 - 14.00 Środa; g.10.00 - 14.00 Czwartek; g. 10.00 - 14.00 Piątek; g. 10.00 - 14.00 W dni zjazdów studiów niestacjonarnych: 10.05; godz. 10.00 - 14.00 17.05; godz. 10.00 - 14.00 24.05; godz. 10.00 - 14.00 07.06; godz. 10.00 - 14.00 kontakt mailowy: radoslaw.kozuszek@wstih.pl
st. wyk. mgr Anna Amsolik
LUTY 8.02; g. 9.00 - 9.45 10.02 -14.02 URLOP 19.02; g. 9.00 - 9.45 22.02; g. 10.45 - 11.30 26.02; g. 8.15 - 8.45 MARZEC 4.03; g. 8.15 - 9.45 9.03 -13.03 URLOP 18.03; g. 10:45 - 11:30 21.03; g. 10.45 - 11.15 25.03; g. 8:15 - 9:45 KWIECIEŃ 1.04; g. 9.00 - 9.45 4.04; g. 10.45 -11.15 8.04; g. 10:00 - 11:30 19.04; g. 15.00 - 16.30 22.04; g. 8.15 - 9.45 26.04; g. 20.00 - 20.45 - chat e-learning (jakość i revenue) 29.04; g. 8.15 - 9.45 MAJ 6.05; g. 9.00 - 9.45 10.05; g. 9.00 - 9.45 11.05 - 15.05 URLOP 23.05; g. 11.15 - 12.45 24.05; g. 20.00 - 20.45 - chat e-learning (jakość) 27.05; g. 8.15 - 9.45 CZERWIEC 6.06; g. 9.30 - 10.15 7.06; g. 9.00-9.45
adj. dr Monika Gut-Winiarska
LUTY 04.02; g. 9:00-10:30 12.02; g. 10.00-11.30 19.02; g. 10.00-11.30 26.02; g. 8.15-9.45 MARZEC 04.03; g. 8.15 - 9.45 11.03; g. 8.15 - 9.45 18.03; g. 8.15 - 9.45 25.03; g. 8.15 - 9.45 25 marca konsultacje odbędą się zdalnie na platformie ClickMeeting o godz. 10.00. Poniżej link do wydarzenia: https://wykladowca.clickmeeting.com/konsultacje?_ga=2.138868341.777608911.1584437581-1259160994.1584437581 KWIECIEŃ Konsultacje odbędą się 1.04.2020 w godz. 8.00-9.30 Poniżej link do wydarzenia: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTJjMTVkYTEtZTIxMi00MWVhLWFiNzktNTZmYTQxMWE0NTA0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a17fae-969f-42c0-967d-b15949b89686%22%2c%22Oid%22%3a%22bdd8df34-7cf7-4506-bfc2-504c0adc7a2e%22%7d Konsultacje odbędą się 8.04.2020 w godz. 8.00-9.30 Poniżej link do wydarzenia: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWJjM2EwMDktZTc5NC00MGYwLWE0ZWMtNTYxMzI1YWRlZTZi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a17fae-969f-42c0-967d-b15949b89686%22%2c%22Oid%22%3a%22bdd8df34-7cf7-4506-bfc2-504c0adc7a2e%22%7d Konsultacje odbędą się 15.04.2020 w godz. 8.00-9.30 Poniżej link do wydarzenia: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDliZDYyN2UtODRlNy00ZGZhLWE5NDctNjI0ZjljMTM5NDA0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a17fae-969f-42c0-967d-b15949b89686%22%2c%22Oid%22%3a%22bdd8df34-7cf7-4506-bfc2-504c0adc7a2e%22%7d Od 22 kwietnia konsultacje będą odbywać się co środę od 8.00 do 9.30 pod adresem poniżej: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWNhZDM5YWQtMzk3OC00YmMwLTg0ZTgtYmE1NDQwNDk5MmIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a17fae-969f-42c0-967d-b15949b89686%22%2c%22Oid%22%3a%22bdd8df34-7cf7-4506-bfc2-504c0adc7a2e%22%7d kontakt mailowy: monika.gut-winiarska@wstih.pl
st. wyk. mgr Anna Koreńczuk
09.03; godz.13.00-14.00 18.03; godz.15.00-16.00 22.03; godz.12.30-13.30 25.03; godz.15.00-16.00 kontakt mailowy: anna.korenczuk@podarujspa.pl
adj. dr Maria Lechicka - Kostuch
Wtorek; g. 10.45 - 11.30 oraz w dni zjazdów studiów niestacjonarnych
st. wyk. dr Andrey Lymar
MARZEC 13.03; g. 11.00 - 13.00 17.03; g. 11.00 - 13.00 24.03; g. 11.00 - 13.00 28.03; g. 13.00 - 14.00 KWIECIEŃ 01.04; g. 11.00 - 13.00 10.04; g. 10.30 - 11.30 20.04; g. 10.00 - 11.30 27.04; g. 10.00 - 11.30 MAJ 08.05; g. 10.00 - 11.30 16.05; g. 11.15 - 12.00 19.05; g. 11.00 - 13.00 22.05; g. 10.00 - 11.30 kontakt mailowy: andrey.lymar@wstih.pl
st. wyk. mgr Ewa Mrozek
Poniedziałek; g. 8.45 - 9.45 g. 11.15 - 12.15 ewa.mrozek@wstih.pl
dr hab. Witold Nierzwicki prof. WSTiH
kontakt mailowy: witold.nierzwicki@wstih.pl
st. wyk. dr inż. Arkadiusz Olszewski
zwolnienie lekarskie od 06.11.2019
dr hab. Ryszard Tomaszewski prof. WSTiH
Czwartek; godz. 13.00 - 14.30