;

Konsultacje wykładowców

Rektor - dr inż. Maria Chomka prof.WSTiH
Proszę umawiać się na konsultacje drogą mailową kontakt mailowy: maria.chomka@wstih.pl
Dziekan ds. jakości kształcenia - st. wyk. dr Danuta Łapacz
Konsultacje odbywają się w siedzibie Uczelni Studia stacjonarne: Poniedziałek; g.10.00 - 14.00 Środa; g.10.00 - 14.00 Czwartek; g.10.00 - 14.00 Piątek; g.10.00 - 14.00 Studia niestacjonarne: 10.10; godz. 12.00-13.30 05.12; godz. 12.00 -13.30 (konsultacje odbędą się w siedzibie Uczelni) 09.01; godz. 10.00-11.30 23.01; godz. 10.00-11.30 kontakt mailowy: danuta.lapacz@wstih.pl
Dziekan ds. studenckich - adj. dr Monika Gut-Winiarska
Studia stacjonarne - konsultacje odbywają się w siedzibie Uczelni: Poniedziałek; g.10.00 - 14.00 Wtorek; g.10.00 - 14.00 Środa; g.10.00 - 14.00 Konsultacje on-line: Piątek; g.10.00 - 11.00 Link do konsultacji: https://bit.ly/3eNelvR Dyżury dziekańskie zaplanowane na soboty będą się odbywać na Teams pod tym linkiem: https://bit.ly/3kyNu8A 24.10; godz. 9.30-11.30 07.11; godz. 9.30-11.30 21.11; godz. 9.30-11.30 (konsultacje odbędą się w siedzibie Uczelni) 28.11; godz. 9.30-11.30 19.12; godz. 9.30-11.30 kontakt mailowy: monika.gut-winiarska@wstih.pl
st. wyk. mgr Anna Amsolik
Wszystkie konsultacje odbywają się drogą on-line 14.10; godz. 15:00-15:45 21.10; godz. 11:15-12:00 25.10; godz. 9:00-9:45 28.10; godz. 13:00-13:45 04.11; godz. 9:00-9:45 07.11; godz. 12:45-13:30 18.11; godz.15:00-15:45 21.11; godz. 11:15-12:00 25.11; godz. 15:00-15:45 28.11; godz. 11:15-12:00 02.12; godz. 13:00-13:45 16.12; godz. 12:45-13:30 19.12; godz. 9:00-9:45 22.12; godz. 14:30-15:15 09.01; godz. 11:15-12:00 13.01; godz. 12:45-13:30 23.01; godz. 14:30-15:15 Link do konsultacji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Yzc3NmY0ZDMtN2YxOS00MzI0LWJmMTktNjY3ZWI2MTRjYWQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a17fae-969f-42c0-967d-b15949b89686%22%2c%22Oid%22%3a%2241ab7a67-0753-4f3d-a269-17a5ffcbd28c%22%7d
dr Edyta Drajska
Wszystkie konsultacje odbywają się drogą on-line Studia stacjonarne: 06.10; godz. 18.15-19.30 1310; godz. 18.15-19.30 17.10; godz. 18.15-19.30 03.11; godz. 18.15-19.30 10.11; godz. 18.15-19.30 16.11; godz. 18.15-19.30 23.11; godz. 18.15-19.30 01.12; godz. 16.45 -18.00 0812; godz. 18.15-19.30 14.12; godz. 18.15-19.30 07.01; godz. 15.15-17.00 12.01; godz. 18.15 - 19.30 Studia niestacjonarne: 11.10; godz. 12.30-13.00 25.10; godz. 13.00-13.30 08.11; godz. 13.00-13.30 21.11; godz. 12.20-13.30 28.11; godz. 13.00-13.30 05.12; godz. 13.00 -13.30 19.12; godz. 11.15-12.15 09.01; godz. 13.00-13.30 23.01; godz. 13.00-13.30 Link do konsultacji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTFkNDljYjAtNjg4Yy00MTgxLWJkN2QtMDJiMThjODIyYmMw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a17fae-969f-42c0-967d-b15949b89686%22%2c%22Oid%22%3a%222143673a-f11c-4081-82c8-f60324e56a21%22%7d
st. wyk. mgr Anna Koreńczuk
Wszystkie konsultacje odbywają się drogą on-line 24.11; godz. 10.30-11.30 01.12; godz. 10.30-11.30 08.12; godz. 10.30-11.30 22.12; godz. 10.30-11.30 05.01; godz. 10.30-11.30 Link do konsultacji dnia 1/12/2020: https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ODEwYjgzMzAtMjA5MC00NmJkLThjYTktN2QxYWVmYmUzYjUy%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522e8a17fae-969f-42c0-967d-b15949b89686%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252206066a4a-2c92-4305-a670-39a2dddee681%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=344d887f-a660-449e-b3f4-3fcef0bd3947&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true kontakt mailowy: anna.korenczuk@podarujspa.pl
adj. dr Maria Lechicka - Kostuch
Zwolnienie lekarskie
st. wyk. dr Andrey Lymar
Wszystkie konsultacje odbywają się drogą on-line 23.11; godz. 10.30-11.30 Link do konsultacji: https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_OWI4YzM5MTgtNDM0Mi00NTkwLWE3MTctZGM1ZmQxMzIyOTI4%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522e8a17fae-969f-42c0-967d-b15949b89686%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522f807cc8b-18de-4ba2-baf0-803da165d242%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=a46e15af-15e0-4207-9b0c-c55afad08d72&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true kontakt mailowy: andrey.lymar@wstih.pl
st. wyk. mgr Ewa Mrozek
Wszystkie konsultacje odbywają się drogą on-line 18.11; godz. 13.00 - 14.30 Link do konsultacji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjE2Y2M1MjUtYTdlNS00NjFkLTg1YjktYWRmMTM4MGNhMjEw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a17fae-969f-42c0-967d-b15949b89686%22%2c%22Oid%22%3a%225af327f6-1e3b-407f-a64f-8c5016b8ce1a%22%7d 25.11; godz. 13.00 - 14.30 Link do konsultacji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTNjYjIwZmUtYmUzMS00MDRhLWE1OTUtNmI5N2YzN2U0YzRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a17fae-969f-42c0-967d-b15949b89686%22%2c%22Oid%22%3a%225af327f6-1e3b-407f-a64f-8c5016b8ce1a%22%7d ewa.mrozek@wstih.pl
dr hab. Ryszard Tomaszewski prof. WSTiH
Studia stacjonarne Czwartek; godz. 14.00 - 15.30 Studia niestacjonarne Niedziela; godz. 13.00 - 14.30
Ułatwienia