;

Konsultacje wykładowców

Rektor - dr inż. Maria Chomka prof.WSTiH
Proszę umawiać się na konsultacje drogą mailową kontakt mailowy: maria.chomka@wstih.pl
Dziekan ds. jakości kształcenia - st. wyk. dr Danuta Łapacz
Poniedziałek; g.10.00 - 14.00 Wtorek; g.10.00 - 14.00 Środa; g.10.00 - 14.00 Czwartek; g.10.00 - 14.00 Piątek; g.10.00 - 14.00 kontakt mailowy: danuta.lapacz@wstih.pl
Dziekan ds. studenckich - adj. dr Monika Gut-Winiarska
kontakt mailowy: monika.gut-winiarska@wstih.pl
st. wyk. mgr Anna Amsolik
dr Edyta Drajska
st. wyk. mgr Anna Koreńczuk
25.09; godz. 13.00-14.00 on line Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?type=meetup-join&deeplinkId=a58de706-d68e-42f8-b25b-b43c778a7db9&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ZDhmNDc2NTktMGU2OC00NWEzLWFjMTgtYjhlM2RjNTcyNDgw@thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522e8a17fae-969f-42c0-967d-b15949b89686%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252206066a4a-2c92-4305-a670-39a2dddee681%2522%257d%26anon%3Dtrue&suppressPrompt=true kontakt mailowy: anna.korenczuk@podarujspa.pl
st. wyk. dr inż. Radosław Kożuszek
Urlop kontakt mailowy: radoslaw.kozuszek@wstih.pl
adj. dr Maria Lechicka - Kostuch
Zwolnienie lekarskie
st. wyk. dr Andrey Lymar
15.09; g. 11.00 - 13.00 22.09; g. 11.00 - 13.00 29.09; g. 11.00 - 13.00 kontakt mailowy: andrey.lymar@wstih.pl
st. wyk. mgr Ewa Mrozek
14.09; godz. 10.00-12.00 21.09; godz. 10.00-12.00 28.09 ; godz. 10.00-12.00 ewa.mrozek@wstih.pl
st. wyk. dr inż. Arkadiusz Olszewski
Zwolnienie lekarskie
dr hab. Ryszard Tomaszewski prof. WSTiH