;

Plan zajęć

  • ROZKŁAD ZAJĘĆ W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 – STUDIA STACJONARNE (PDF) + STUDIA E-LEARNING (PDF)

Rozkład zajęć jest w trakcie aktualizacji, prosimy o częste sprawdzanie bieżących zmian

Opis grup:

101 LD – 1 rok, I stopień

102 LDR – 1 rok, grupa rosyjska, I stopień

201 LDH – 2 rok, I stopień

301 LDH/302 LDH – Zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii

303 LDG – Gastronomia i dietetyka

304 LDM – Międzynarodowy biznes turystyczny

401 MD – 1 rok, II stopień

402 MDR – 1 rok, grupa rosyjska, II stopień

101LL – I LE – 1 rok, I stopień

201LL – II LE – 2 rok, I stopień

301LL – III LE – 3 rok, I stopień

401ML – I ME – 1 rok, II stopień

501ML – II ME – 2 rok, II stopień (Zarządzanie w gospodarce turystycznej)
W semestrze zimowym grupa 501ML ma przedmiot specjalnościowy Transport w turystyce.
W semestrze letnim grupa 501ML ma przedmioty specjalnościowe Przemysł spotkań w hotelarstwie oraz Biura podróży.

502MLT – II ME – 2 rok, II stopień (Turystyka zdrowotna z dietetyką)
W semestrze zimowym grupa 502MLT ma przedmiot specjalnościowy Fizjologia pracy i wypoczynku.
W semestrze letnim grupa 502MLT ma przedmioty specjalnościowe Wyposażenie strefy SPA i wellness oraz Odnowa biologiczna

 

  • ROZKŁAD ZAJĘĆ W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 – STUDIA NIESTACJONARNE (PDF)

Rozkład zajęć jest w trakcie aktualizacji, prosimy o częste sprawdzanie bieżących zmian

Opis grup:

101 LZ – 1 rok, I stopień

201 LZH – 2 rok, I stopień

301 LZH – Zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii

302 LZG – Gastronomia i dietetyka

303 LZM – Międzynarodowy biznes turystyczny

401 MZ – 1 rok, II stopień

501 MZ MZE – Organizacja eventów

502 MZ MZT – Trener zdrowego stylu życia

503 MZ – Zarządzanie w sektorze turystycznym