;

Kadra WSTiH

Nasi stali pracownicy

dr inż. Maria Chomka prof. WSTiH

Rektor. Prowadzi wykłady z przedmiotów: Pilotaż turystyczny, Obsługa ruchu turystycznego, Transport w turystyce, Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne

Od 1995r. doktor nauk o Ziemi, stopień uzyskany na Wydziale Biologii, Geografii i Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Pilot i przewodnik wycieczek z ponad 25-cio letnim doświadczeniem, przekazujący wiedzę praktyczną i teoretyczną na kursach pilotażu. Autor i współautor ponad 60 publikacji naukowych z zakresu oceanologii, klimatologii, ochrony środowiska morskiego i turystyki. Pasjonatka podróży dalekich i bliskich uznająca zasadę zawartą w arabskim przysłowiu: „Ten, kto żyje widzi dużo. Ten, kto podróżuje widzi więcej” !

st. wyk. dr Danuta Łapacz

Dziekan ds. jakości kształcenia. Prowadzi wykłady z przedmiotów: Zarządzanie strategiczne, Przedsiębiorczość, Modele biznesowe w hotelarstwie

Doktor nauk ekonomicznych, stopień naukowy nadany przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego w 2017 roku. Absolwent Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku oraz Politechniki Gdańskiej Wydziału Zarządzania i Ekonomii. Od 2007 roku współzałożyciel i pełnomocnik podmiotu gospodarczego z sektora MSP, przedsiębiorca zainspirowany i ukierunkowany przez naukową kadrę WSTiH. Zainteresowania naukowo-praktyczne uwieńczone rozprawą doktorską na temat „Ekonomicznych skutków barier prawnych w działalności małych i średnich przedsiębiorstw na rynku zamówień publicznych w Polsce na przykładzie branży budowlanej”. Autor publikacji naukowych w obszarze problematyki sektora MSP w Polsce i w UE. Prowadzi zajęcia z przedsiębiorczości, zarządzania, zarządzania strategicznego, modeli biznesowych w hotelarstwie w UE.

adj. dr Monika Gut – Winiarska

Dziekan ds. studenckich. Prowadzi wykłady z przedmiotów: Ochrona środowiska, Komunikacja, autoprezentacja i wystąpienia publiczne, Turystyka dostępna dla wszystkich

Absolwentka Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego. Doktor nauk biologicznych. Zainteresowania naukowe: wpływ turystyki i hotelarstwa na środowisko naturalne i społeczno-kulturowe, dostosowanie turystyki i hotelarstwa dla podróżujących o szczególnych potrzebach, ochrona zdrowia turysty. Hobby: książki, kuchnie świata i podróże.

st. wyk. mgr Anna Amsolik

Prowadzi wykłady z przedmiotów: Media społecznościowe w biznesie turystycznym, Revenue management, Nowe trendy w turystyce biznesowej

Właścicielka agencji marketingowej dla branży HoReCa: Hotelike oraz autorka bloga o marketingu i sprzedaży w hotelarstwie: www.hotelike.pl (Facebook: @hotelikepl). Absolwentka Akademii Morskiej w Gdyni, kierunek Organizacja Usług Turystyczno-Hotelarskich. Swoją poważną przygodę z marketingiem i sprzedażą w hotelarstwie rozpoczęła w 2008 r. w hotelu Sheraton Sopot Hotel, Conference Center & Spa. Pomagała przy otwarciu tego obiektu, a następnie pracowała w działach marketingu oraz sprzedaży przez kolejne 4 lata. Następnie pełniła funkcję Sales Managera w czterogwiazdkowym Hotelu Haffner w Sopocie oraz Kierowała Działem Marketingu i Sprzedaży w gdyńskim butikowym Relais & Châteaux Hotel Quadrille. Od 2016 r. jest niezależnym doradcą marketingowym dla branży hotelarsko-gastronomicznej. Jej firma pomogła już kilkudziesięciu obiektom we wdrożeniu nowoczesnych form marketingu do swoich działań.

Ania uwielbia przekazywać swoją wiedzę dalej, dlatego od 2017 roku prowadzi blog www.hotelike.pl, na łamach którego dzieli się swoimi doświadczeniami z hotelarzami i restauratorami. Jest autorką kursów online dla branży HoReCa. Występowała na największych branżowych spotkaniach i konferencjach: Hotel Marketing Conference, Hotel Meeting czy Travelcamp.                          Od 2018 roku jest również wykładowcą na Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku.

st. wyk. dr Andrey Lymar

Prowadzi wykłady z przedmiotów: Socjologia turystyki, Kulturoznawstwo

Szkolę średnią ukończył we Lwowie. Absolwent Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu im. M. Łomonosowa. Filolog, socjolog, kulturoznawca. Doktor nauk społecznych w zakresie socjologii. Od 1991 roku pracuje w szkolnictwie wyższym jako wykładowca, docent, profesor nadzwyczajny na Uniwersytetach w Moskwie. Był krajowym koordynatorem projektu UNESCO „Associated Schools-net”. Absolwent Programu Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych „Open World” (Washington, San Diego, 2003). Pracował na stanowiskach administracyjnych, w organizacjach pozarządowych, również w branży turystycznej.

Od 2006 r. współpracuje z różnymi uczelniami w Polsce na stanowisku nauczyciela akademickiego, adiunkta, prodziekana. Prowadzi zajęcia z przedmiotów nauk o bezpieczeństwie, socjologii, komunikacji społecznej, języka rosyjskiego, kulturoznawstwa, metodologii badań naukowych, prowadzi badania naukowe na temat procesów społecznych i polityki młodzieżowej. Członek licznych grup roboczych ds. opracowania programów wychowania i polityki młodzieżowej. Brał udział w licznych konferencjach naukowych w Polsce i za granicą, między nimi: Symposium na BYU – ICLRS (Provo, USA, 2016), konferencja Instytutu Newseum – Religious Freedom Center (Washington DA, USA, 2016), konferencji na Uniwersytetach w Polsce, Rosji, Ukrainie (w latach 2005-2019), konferencja w Oxfordzie (2017).

Uczestnik-wykladowca seminariów naukowych w Polsce np. w Akademii Podlaskiej w Siedlcach  (2009 r.), w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (2010 r.). Członek oraz przewodniczący komitetów organizacyjnych konferencji naukowych w Rosji i Polsce, np. „Problemy dewiacji”, „Edukacja dla Bezpieczeństwa”, „Kultura Pokoju”, „Problematyka bezpieczeństwa w edukacji i zarządzaniu. Wybrane aspekty bezpieczeństwa społecznego” (w latach 2005-2018), „Wielka Droga Tatarska” (UG, 2017). Recenzent czasopism naukowych, np. „Problemy Profesjologii” Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ekspert  programów i projektów organizacji pozarządowych. Członek grupy ekspertów Modelu Urzędu miasta Gdańska na Rzecz Równego Traktowania (2017, 2018). Ekspert Programu “Redskie Inicjatywy – 2019” na rzecz kultury. Autor ponad stu publikacji naukowych, autor oraz współautor podręczników na temat pracy z młodzieżą, socjologii, kultury.

Z WSTiH w Gdańsku związany od roku akademiskiego 2017/2018. Główne zainteresowania – badania naukowe, sztuka, podróże.

st. wyk. mgr Ewa Mrozek

Prowadzi wykłady z języka angielskiego

Absolwentka filologii angielskiej. Doświadczenie dydaktyczne zdobywała w Uniwersytecie Gdańskim i Akademii Medycznej w Gdańsku. Prowadzi lektorat specjalistycznego języka angielskiego dla branży turystyczno-hotelarsko-gastronomicznej. Nadzoruje funkcjonowanie lektoratów w WSTiH. Jest tłumaczem, posiada uprawnienia egzaminatora międzynarodowego egzaminu z języka angielskiego TOEIC, oraz egzaminatora z języka angielskiego Komisji Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku dla pilotów i przewodników turystycznych.

st. wyk. dr inż. Arkadiusz Wojciech Olszewski

Prowadzi wykłady z przedmiotów: Podstawy rachunkowości, Bankowość i finanse, Ekonomia, Rynek turystyki międzynarodowej

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej. Doktorat z zakresu nauk ekonomicznych uzyskał na Uniwersytecie Gdańskim. Rozprawa zrealizowana w Katedrze Inwestycji uzyskała nominację do nagrody rektorskiej. Autor publikacji dotyczących zastosowań produktów bankowych w turystyce, m.in. “Wybrane problemy bankowości w turystyce” oraz “Nowoczesne instrumenty finansowe w turystyce – wybrane zagadnienia”. W swojej karierze zawodowej doświadczenie zdobywał na stanowiskach: Dyrektora Oddziałów Centrum – (zarządzanie zespołem placówek PKO BP S.A. na terenie Gdańska i Gdyni), poprzez kierownicze starnowiska w Departamencie Restrukturyzacji i Windykacji PKO BP S.A., Kredyt Banku i Nordea Bank Polska S.A az po Business Development Manager w D.A.S. Towarzystwie Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w Warszawie (Grupa ERGO).

dr hab. Ryszard Tomaszewski, prof. ndzw. WSTiH

Prowadzi wykłady z przedmiotów: Fizjologia pracy i wypoczynku, Zagrożenie zdrowotne w turystyce, Anatomia i fizjologia

W 1967 r. uzyskał dyplom lek. med. Pracował kolejno – w Akademii Medycznej w Białymstoku, Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni oraz 17 lat w Afryce: w szpitalu w Zliten/Libia (jako lek. specjalista chorób wewnętrznych/kardiolog), w Uniwersytecie w Oranie/Algieria (wykładowca), w Uniwersytecie Madonna University w Elele/Okija – Nigeria (prof. medycyny – wykładowca i konsultant). W latach 1997 – 2001 pracował w Hapag – Lloyd Seetouristik/Hamburg poznając najciekawsze rejony świata, od Królestwa Tonga (wschód) do Torres del Paine w Chile (zachód) i od Cornwallis Island (północ) aż po Antarktydę. Od 1 października 2014 r. prowadzi wykłady w WSTiH w Gdańsku.

Prof. Ryszard Tomaszewski uzyskał stopień naukowy doktora n. med. w 1973 r i doktora habilitowanego (kardiologia) w 1989 r. W roku 1981 zdobył specjalizację II st. w zakresie chorób wewnętrznych. Odbył praktykę szpitalną w Messynie na Sycylii/Włochy, zaś w roku 1976 otrzymał stypendium rządu francuskiego w dziedzinie kardiologii tropikalnej, które zrealizował w Marsylii.

Jest autorem 88 publikacji naukowych z zakresu chorób serca, antybiotykoterapii i bakteriologii. Wydał 4 pozycje książkowe, w tym 7-językowy słownik konwersacyjny.

Współpracujemy z:

mgr inż. Joanna Budzyńska

Prowadzi wykłady z przedmiotu: Gastronomia

Absolwentka Akademii Rolniczej w Szczecinie – obecnie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie – na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa, kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Zarządzania  w Gdańsku w zakresie Zarządzania Oświatą.

Swoją  przygodę z gastronomią w oświacie rozpoczęła w 2004 roku, która trwa do dziś. Zainteresowania to podróże, kino, kuchnie regionalne i świata.

dr Anna Dembicka

Prowadzi wykłady z przedmiotów: Zarządzanie talentami, Zarządzanie personelem w gospodarce turystycznej

W 2004 roku uzyskała tytuł magistra na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek socjologia. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Wartością Klienta w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, studium podyplomowego Train the Trainers (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku), podyplomowego studium pedagogicznego (Politechnika Gdańska) i studiów doktoranckich (Szkoła Główna Handlowa).

Od 2015 doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. W latach 2012-2015 wykładowca  studium podyplomowego  Zarządzanie Sprzedażą i Wartością Klienta w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (przedmiot – Marketing Doświadczeń). Od 2016 pracownik Politechniki Gdańskiej na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa w Katedrze Technologii Obiektów Pływających, Systemów Jakości i Materiałoznawstwa. Zdobyte doświadczenie zawodowe: branża bankowa (obszar prawno-windykacyjny) i branża energetyczna (szkolenia produktowo-techniczne, ofertowanie, marketing i sprzedaż).

Zainteresowania naukowe i tematyka publikacji: estetyzacja we współczesnej kulturze konsumenckiej, gospodarka doświadczeń, myślenie projektowe (design thinking), kultura bezpieczeństwa, logika rozmyta w ocenie ryzyka operacyjnego firmy, prognozowanie trendów (trendwatching), zastosowanie sztucznej inteligencji w marketingu.

mgr Anna Górska

Prowadzi wykłady z przedmiotów: Przemysł spotkań w hotelarstwie, Meeting planning, Trendy w turystyce biznesowej

Doświadczony manager z wieloletnią praktyką w zarządzaniu organizacją, zespołami i dużymi imprezami, działającym na rynku MICE, HoReCa i obiektów kulturalnych. Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz Stanowego Uniwersytetu w Nowym Jorku. Doświadczenia zawodowe zdobywała m.in. w firmie Coca-Cola Beverages Polska i w Hotelu Holiday Inn Gdańsk. Od 2007 roku związana w Gdańską Organizacją Turystyczną i Gdańsk Convention Bureau, w której pełniła funkcję Prezesa Zarządu, odpowiadając za promocję miasta w kraju i za granicą. Od 2010r. pełni funkcję, jako pierwsza w historii Polka, Przewodniczącej Oddziału Europy Centralnej ICCA (International Congress and Convention Association). Członek kapituły krajowych i międzynarodowych konkursów, związanych z przemysłem spotkań m.in. ICCA Best Marketing Award, Eventex Awards, Osobowość Roku MICE Poland i Programu Ambasadorów Kongresów Polskich. Jest wykładowcą akademickim i Ambasadorem CONVENE. Wielokrotnie brała udział jako prelegent na krajowych i międzynarodowych konferencjach. Jej pasje to nurkowanie, kino, podróże i gotowanie.

mgr inż. Barbara Jackiewicz

Prowadzi wykłady z przedmiotów: Urzędowa kontrola żywności, Zarządzanie bezpieczeństwem żywności

Była kierownik Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku. Absolwent Politechniki Gdańskiej Wydziału Chemii. Pracowała w Laboratorium Żywności i Przedmiotów Użytku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, w pionie Ochrony Środowiska w Gdańskiej Stoczni Remontowej im. J. Piłsudskiego. Ponad 20 lat pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku w Oddziale Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku. Specjalista Państwowej Inspekcji Sanitarnej ds. nadzoru nad żywnością. Współpracowała przy realizacji nadzorowanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego projektu Phare „Wzmocnienie Służb Urzędowej Kontroli Żywności w Polsce”. Autorka wielu publikacji i poradników z zakresu systemów bezpieczeństwa żywności i racjonalnego żywienia, między innymi : „Obowiązki i odpowiedzialność przedsiębiorcy sektora spożywczego”, „Poradnik opracowania zasad GMP i GHP”, „Żywienie dzieci w przedszkolu”.

mgr Anna Kopek

Prowadzi wykłady z przedmiotu: Organizacja imprez

Absolwentka Wyższej Szkoły Morskiej na wydziale Obsługa Ruchu Turystyczno- Hotelarskiego. Publikowała w prasie branżowej m.in. w MICE Poland, Marketer+. Dwukrotnie nominowana do MP POWER AWARDS w kategorii DMC/PCO (2013 oraz 2016), a w 2014 do tytułu Osobowość Roku MICE Poland jako Organizator Roku. Jest lub była członkiem wielu branżowych profesjonalnych organizacjach krajowych i zagranicznych np. SKKP, PIT, ICCA, MPI, DMAI, SITE GCB, PCO, RIGP. Aktywnie działa lokalnie w Gdańskiej Organizacji Turystycznej oraz Stowarzyszeniu Turystyki Sopot. Jest inicjatorką i przewodniczącą sekcji Pomerania Business Meetings. Agencję Teja Tur założyła w 2000 i prowadzi ją do dziś.

prof. dr hab. Anna Lebiedzińska

Prowadzi wykłady z przedmiotów: Podstawy racjonalnego żywienia, Suplementacja diety, bezpieczeństwo i korzyści zastosowań, Podstawy dietetyki

Absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku, działalność naukową i dydaktyczną rozpoczęła w Katedrze i Zakładzie Bromatologii Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny) będąc zaangażowanym dydaktykiem i naukowcem. Od 2009 roku również pracuje jako wykładowca w Wyższej Szkole Turystyki i Rekreacji w Gdańsku. Zainteresowania badawczo-naukowe Prof. dr hab. A. Lebiedzińskiej koncentrują się w zakresie oceny jakości żywności i żywienia w aspekcie prewencji i zachowania zdrowia oraz opracowań nowoczesnych metod analitycznych przydatnych w ocenie wartości odżywczej i bezpieczeństwa żywności. Ważnym elementem Jej działalności jest praca w Komisji Analityki Żywności Komitetu Chemii Analitycznej PAN, w Ogólnopolskiej Sekcji Bromatologicznej Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz jako Eksperta współpracującego z Polskim Punktem Koordynacyjnym Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

mgr inż. Adam Michalak

Prowadzi wykłady z przedmiotu: Podstawy turystyki

Absolwent  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Praca magisterska na temat biologii kormorana czarnego i czapli siwej w Rezerwacie Przyrody „Czerwica” koło Iławy. Pilot wycieczek, przewodnik turystyczny po Trójmieście i regionie, uprawnienia wychowawcy kolonijnego, kierownika placówek wypoczynku dzieci i młodzieży. Uprawnienia sternika jachtowego i płetwonurka PADI. Pracował w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Wybrzeża w Gdańsku-Oliwie, w Sekretariacie Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (OTOP) – międzynarodowej organizacji Bird Life International, w Akwarium Gdyńskim MIR-PIB na stanowisku kierownika tej placówki i w dziale edukacji. Prowadzi własną firmę o profilu turystycznym i edukacyjnym. Współpracuje z działami edukacji w Kaszubskim, Wdzydzkim i Nadmorskim Parku Krajobrazowym.

mgr Joanna Orłowska

Prowadzi wykłady z przedmiotu: Turystyka wiejska

Mgr geografii na Wydziale Biologii i Nauki o Ziemi w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku, studia podyplomowe z zakresu urbanistyki zarządzania i planowania w turystyce ukończyła w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Gdańskiej, udział w kursach i szkoleniach, m.in. „Menedżer Turystyki” VUC Bornholm, Modułowe Kształcenie dla Dorosłych Catering Tresham Institute Northamptonishire UK, szkolenie liderów „Partnerstwo Publiczno- Prywatne organizowane przez Rząd Flandrii. Planowanie i zarządzanie w turystyce wiejskiej” Tourism Development International Irlandia. Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym „Turystyka wspólna sprawa”. Rzeczoznawca ds. opiniowania podręczników szkolnych: Technik Obsługi Turystycznej i Technik Hotelarstwa. Współautorka wielu zrealizowanych programów i strategii rozwoju turystyki: m.in.: „Strategii rozwoju województwa pomorskiego i produktów turystycznych”, także współautorka artykułów konferencyjnych, informatorów, przewodników i folderów turystycznych oraz podręczników. Członek Stowarzyszenia Produktów Markowych Turystyki Wiejskiej “Słupia, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Regionu Słowińskiego „Kluka”, członek Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej , członek Wojewódzkiej Komisji Kategoryzacyjnej przy Marszałku woj. Pomorskiego, Prezes Regionalnego Oddziału PTTK w Słupsku. Złoty Krzyż Zasługi, Złota Odznaka PTTK, Złota Odznaka PTSM, Odznaka Honorowa ” Za Zasługi dla Turystyki” MSiT, Nagroda Prezydenta Miasta Słupska “Za zasługi na rzecz rozwoju turystyki w Słupsku i na Ziemi Słupskiej”.

mgr Beata Ossowska-Lango

Prowadzi wykłady z przedmiotu: Kontrola wewnętrzna i compliance

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Ekonomii) i studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości i finansów, audytu wewnętrznego oraz zarządzania projektami.
Wieloletnie doświadczenia w bankowości korporacyjnej w amerykańskim banku oraz wieloletnie doświadczenia za stanowisku dyrektora zarządzającego w grupie kapitałowej.
Doświadczenia i praktykę wdrożeniowo-zarządczą zdobywała w obszarach:
audytu wewnętrznego w grupie kapitałowej wdrażania kompleksowego systemu kontroli wewnętrznej i systemu „compliance” w organizacji, zarządzania obszarem etyki w organizacji, zarządzanie ryzykiem nadużyć w organizacji : wdrożenie rozwiązań służących zapobieganiu występowania ryzyka nadużyć, koordynowania systemów zarządczych w organizacji. Prowadzenie wykładów oraz warsztatów edukacyjnych, od wielu lat, pozwala na dzielenie się wiedzą praktyczną i doradzanie dobrych praktyk w ww. obszarach w biznesie oraz wśród słuchaczy wyższych uczelni.

dr Wojciech Sakłak

Prowadzi wykłady z przedmiotu: Współczesne formy rekreacji

Absolwent gdańskiej AWFiS (specjalność sportowa odnowa biologiczna i fizjoterapia). Doktor nauk o kulturze fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Studia podyplomowe: Trenerskie II klasy w Narciarstwie Alpejskim PZN, Zarządzanie Oświatą i Psychologia Sportu. Licencja na AVS usprawnianie mózgu i EEG Biofeedback I stopnia – Instytut EEGBiofedback.

Trener klasy mistrzowskiej w unihokeju (trener Kadry Narodowej Kobiet 2001-2003), trener BootCamp Polska, instruktor w kilku dyscyplinach sportowych. Uprawnienia wychowawcy kolonijnego, kierownika placówek wypoczynku dzieci i młodzieży, patent żeglarza jachtowego. Autor kilkunastu publikacji naukowych z zakresu aktywności fizycznej.

Pasje: turystyka rowerowa, narciarstwo alpejskie i góry.

mgr Teresa Suchodolska

Prowadzi wykłady z przedmiotów: Regionalny Produkt Kulinarny, Promocja Turystyczna, Międzynarodowe Organizacje Turystyczne

Od 1999 roku pracownik administracji samorządowej – Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Absolwentka Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku (praca magisterska nt. projektu INTERREG IIIC „Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego”- 2010 r.). Nagroda Rektora WSTiH w Gdańsku w 2008 r. za pracę licencjacką o tematyce bursztynu. W latach 2012-2014 wykładowca na studiach podyplomowych Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Jest autorką i współautorką publikacji naukowych popularyzujących kulturę i dziedzictwo województwa pomorskiego. Zaangażowana społecznie w inicjatywy realizowane na terenie województwa pomorskiego, m.in. poprzez organizację dorocznych konferencji naukowych w ramach Forum Europa Nostra.
Zainteresowania: psychologia, kultura, gospodarka, polityka społeczna, bezpieczeństwo publiczne, polityka kosmiczna.

W Wyższej Szkole Hotelarstwa i Turystyki w Gdańsku prowadzi wykłady autorskie i ćwiczenia na studiach i i II stopnia oraz e-learning.

dr inż. Andrzej Sułkowski

Doktorat z dyscypliny Zarządzanie w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Trener, przedsiębiorca i konsultant od ponad 20 lat związany ze Stowarzyszeniem „Wolna Przedsiębiorczość” w Gdańsku oraz posiadający akredytację w Krajowym Systemie Usług i Polskim Systemie Doradców w Warszawie.
Ekspert w dziedzinach: zarządzanie, przedsiębiorczość, zarządzanie zasobami ludzkimi, budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz strategii innowacji, rozwoju i zarządzania.
Wykładowca, praktyk na Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa, Wyższej Szkole Administracji i Biznesu, Akademii Morskiej na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa oraz Akademii Pomorskiej w Katedrze Zarządzania. Autor kilkunastu publikacji naukowych oraz programów akademickich i szkoleniowych.

Człowiek o duszy wrażliwego społecznika, otwartego na ludzi i ich problemy. Pomimo zaangażowania zawodowego potrafi wspierać wszelakie inicjatywy społeczne i sportowe. Jak sam o sobie mówi: wszelkie rezerwy czasowe przeznacza na realizacje swoich wielkich pasji i miłości: ukochane dzieci, sport, myślistwo, brydż i to koniecznie w tej kolejności. Te uczucia i namiętności, pozwalają mu na zachowanie równowagi oraz dystansu do problemów i otoczenia.

dr Tomasz Szot

Prowadzi wykłady z przedmiotu: Rekreacja

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego (specjalność – Informatyka). Doktor nauk o kulturze fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Studia podyplomowe: Menedżer Sportu, Menedżer Projektów Badawczo-Rozwojowych. Zainteresowania naukowe: wykorzystanie odbiorników globalnych systemów nawigacji satelitarnej w sporcie i rekreacji, monitorowanie lokomocji sportowców, aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. Hobby: grafika komputerowa, orientacja rowerowa i piesza, trekking.

mgr Tadeusz Trybuś

Prowadzi wykłady z przedmiotu: Bezpieczeństwo w Turystyce

Absolwent wydziału prawa i administracji oraz organizacji i zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Służba w Policji. Szereg branżowych szkoleń i kursów specjalistycznych; łącznie ze studiami zawodowymi i podyplomowymi. Zarządzanie zasobami ludzkimi, począwszy od małej komórki organizacyjnej, poprzez jednostki szczebla komisariatu Policji, do wydziału komendy wojewódzkiej Policji, kończąc na stanowisku komendanta powiatowego Policji. Przejście w stan spoczynku w stopniu inspektora Policji. Kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Własna działalność gospodarcza – wykonywanie zleceń w zakresie wprowadzania systemów bezpieczeństwa w firmie, ochrony danych osobowych, kontrolingu, zarządzania flotą oraz windykacji. Przeszkolenie ABW w zakresie ochrony informacji niejawnych, informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i informacji niejawnych Unii Europejskiej. Poświadczenie bezpieczeństwa ABW NATO CONFIDENTIAL do 2024 roku.

W Wyższej Szkole Hotelarstwa i Turystyki w Gdańsku prowadzi wykłady autorskie na studiach II stopnia.

mgr inż. Jowita Twardowska

Prowadzi wykłady z przedmiotu: Społeczna odpowiedzialność biznesu

Absolwentka Wydziału Administracyjnego Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni oraz studiów podyplomowych w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie w zakresie organizacji i zarządzania oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Dyrektorka ds. Rozwoju w Go Responsible Sp. z o.o., firmy doradczej świadczącej usługi w zakresie zrównoważonego rozwoju (strategie CSR, raporty społeczne, dialog z interesariuszami). Przewodnicząca Rady Nadzorczej Centrum Sportowo-Konferencyjnego w Gniewinie (Hotel Mistral Sport).Należy do grupy roboczej ds. społecznej odpowiedzialności uczelni Zespołu ds. odpowiedzialności przedsiębiorstw przy Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Przez 15 lat była związana z Grupą LOTOS. Jako dyrektor ds. komunikacji i CSR odpowiadała za działania w obszarze komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej, PR, public affairs, relacji z mediami, organizacji wydarzeń, sponsoringu sportowego i kultury oraz działań firmy pod kątem społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Jest członkiem Gdańskiej Rady Sportu przy Prezydencie Miasta Gdańska oraz członkiem Rady Programowej Forum Inicjowania Rozwoju wspierającego projekty w zakresie partnerstwa międzysektorowego.

mgr Piotr Walczak

Pełnomocnik Dziekana ds. Sportu

Członek Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego w Warszawie i Wiceprezes AZS Organizacji Środowiskowej w Gdańsku. Od 10 lat związany z Klubem Uczelnianym AZS Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa, podczas studiów zawodnik sekcji piłki nożnej oraz Prezes Klubu AZS. Propagator sportu i organizator imprez sportowych wojewódzkich i ogólnopolskich m.in. Festiwalu Sportów Plażowych i Finału Akademickich Mistrzostw Polski w Siatkówce Plażowej.

Zapraszamy!

Już dziś zadbaj o swoją przyszłość!
Ułatwienia