Kadra WSTiH

Nasi stali pracownicy

dr inż. Maria Chomka prof. WSTiH

Rektor. Prowadzi wykłady m.in. z przedmiotów: Pilotaż turystyczny, Obsługa ruchu turystycznego, Transport w turystyce, Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne

Od 1995r. doktor nauk o Ziemi, stopień uzyskany na Wydziale Biologii, Geografii i Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Pilot i przewodnik wycieczek z ponad 25-cio letnim doświadczeniem, przekazujący wiedzę praktyczną i teoretyczną na kursach pilotażu. Autor i współautor ponad 60 publikacji naukowych z zakresu oceanologii, klimatologii, ochrony środowiska morskiego i turystyki. Pasjonatka podróży dalekich i bliskich uznająca zasadę zawartą w arabskim przysłowiu: „Ten, kto żyje widzi dużo. Ten, kto podróżuje widzi więcej” !

st. wyk. dr Danuta Łapacz

Dziekan ds. jakości kształcenia. Prowadzi wykłady m.in. z przedmiotów: Zarządzanie strategiczne, Przedsiębiorczość, Modele biznesowe w hotelarstwie

Doktor nauk ekonomicznych, stopień naukowy nadany przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego w 2017 roku. Absolwent Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku oraz Politechniki Gdańskiej Wydziału Zarządzania i Ekonomii. Od 2007 roku współzałożyciel i pełnomocnik podmiotu gospodarczego z sektora MSP, przedsiębiorca zainspirowany i ukierunkowany przez naukową kadrę WSTiH. Zainteresowania naukowo-praktyczne uwieńczone rozprawą doktorską na temat „Ekonomicznych skutków barier prawnych w działalności małych i średnich przedsiębiorstw na rynku zamówień publicznych w Polsce na przykładzie branży budowlanej”. Autor publikacji naukowych w obszarze problematyki sektora MSP w Polsce i w UE. Prowadzi zajęcia z przedsiębiorczości, zarządzania, zarządzania strategicznego, modeli biznesowych w hotelarstwie w UE.

st. wyk. dr inż. Radosław Kożuszek

Dziekan ds. studenckich. Prowadzi wykłady m.in. z przedmiotów: Transport w turystce, Pilotaż turystyczny, Regiony i atrakcje turystyczne

Globtrotter, który odwiedził ponad 70 krajów na wszystkich kontynentach, tester kuchni lokalnych i propagator świadomego odżywiania. Prowadzi swój program kulinarny w Polskim Radiu oraz nagrywa audycje podróżnicze w Radiu Emaus, autor kilku książek i ponad 600 artykułów w prasie drukowanej.

st. wyk. mgr Anna Amsolik

Prowadzi wykłady m.in. z przedmiotów: Media społecznościowe w biznesie turystycznym, Revenue management, Nowe trendy w turystyce biznesowej

Absolwentka Akademii Morskiej w Gdyni, kierunek Organizacja Usług Turystyczno-Hotelarskich.
Swoją poważną przygodę z marketingiem i sprzedażą w hotelarstwie rozpoczęła w 2008 r. w hotelu Sheraton Sopot Hotel, Conference Center & Spa, któremu pomagała od etapu pre-openingu przez 4 kolejne lata. Pełniła również funkcję Sales Managera w czterogwiazdkowym Hotelu Haffner w Sopocie oraz Kierowała Działem Marketingu i Sprzedaży w gdyńskim butikowym hotelu Quadrille.
Od 2016 r. jest niezależnym doradcą marketingowym dla branży hotelarsko-gastronomicznej, a także właścicielką Agencji Marketingowej, która świadczy swoje usługi głównie mniejszym obiektom niezależnym oraz restauracjom. Od marca 2017 r. prowadzi bloga o tematyce marketingu i sprzedaży w hotelarstwie: www.hotelike.pl
W 2018 roku podjęła się współpracy z Wyższą Szkołą Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, gdzie wykłada zagadnienia marketingu na studiach magisterskich oraz kursach zawodowych. Jest też autorką kursów online z zakresu wykorzystania nowych mediów w branży HoReCa.

adj. dr Anna Białk-Wolf

Prowadzi wykłady m.in. z przedmiotów: Turystyka medyczna na świecie, Podstawy turystyki, Ekonomika turystyki

Rozprawę doktorską dotyczącą innowacyjności usług medycznych obroniła na Uniwersytecie Alberta Ludwiga we Freiburgu w Katedrze Marketingu i Zarządzania Służbą Zdrowia w 2006 roku. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobyła jako pilot i przewodnik turystyczny. W 2013 roku odbyła roczny staż naukowy na Katolickim Uniwersytecie Eichstaett-Ingolstadt. Jest współzałożycielką i Prezeską Instytutu Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej. Autorka licznych publikacji z zakresu turystyki. Współtworzy blog dotyczący turystyki medycznej. Od 2017 r. do 31.08 2019 r. pełniła  funkcję dziekana w WSTiH.

adj. dr Monika Gut – Winiarska

Prowadzi wykłady m.in. z przedmiotów: Ochrona środowiska, Komunikacja, autoprezentacja i wystąpienia publiczne, Turystyka dostępna dla wszystkich

Absolwentka Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego. Doktor nauk biologicznych. Zainteresowania naukowe: wpływ turystyki i hotelarstwa na środowisko naturalne i społeczno-kulturowe, dostosowanie turystyki i hotelarstwa dla podróżujących o szczególnych potrzebach, ochrona zdrowia turysty. Hobby: książki, kuchnie świata i podróże.

st. wyk. dr Andrey Lymar

Prowadzi wykłady m.in. z przedmiotów: Socjologia turystyki, Kulturoznawstwo

Absolwent Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu im. M. Łomonosowa, specjalność filologia. Dodatkowe studia kulturoznawstwo i socjologia. Docent. Doktor nauk społecznych w zakresie socjologii. Od 1991 roku pracuje w szkolnictwie wyższym jako wykładowca, docent, profesor nadzwyczajny na Uniwersytetach w Moskwie.

Od 1998 roku pracował na stanowiskach administracyjnych w sferze edukacji, turystyki, nauki, w organizacjach pozarządowych. W latach 2000-2002 był Krajowym koordynatorem projektu UNESCO „Associated Schools-net”.
Od 2006 r. – współpracuje z uczelniami wyższymi w Polsce. Prowadzi zajęcia z przedmiotów nauk o bezpieczeństwie, socjologii, komunikacji społecznej, języka rosyjskiego, kulturoznawstwa, in. Prowadzi badania na temat procesów społecznych i polityki młodzieżowej.

Współorganizator konferencji naukowych, uczestnik-wykładowca seminariów naukowych w Polsce w latach 2009-2019. Członek oraz przewodniczący komitetów organizacyjnych konferencji naukowych w Rosji i Polsce. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, z uniwersytetami zagranicznymi. Zainteresowania: nauka, sztuka, życie społeczne, podróże.

dr Mariola Łuczak

Prowadzi wykłady m.in. z przedmiotów: Turystyka, Kreowanie produktu turystycznego

Absolwentka szkolenia o tematyce usługowej – The Service Management Link Programme, organizowane przez Warwick Business School – University of Warwick, UK i Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu uzyskała 30.09.2004 roku, na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Wieloletni pracownik (01.10.1995 r. – 30.09.2013) Katedry Turystyki i Marketingu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Od dnia 01.10.2001 r. roku pracownik etatowy Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku. Od dnia 01.10.2013 r. pełniła funkcję Dziekana Wydziału Turystyki, Rekreacji i Ochrony Zdrowia, zaś od 01.10.2016 r. funkcję prorektora. Rektor WSTiH w Gdańsku od 01.09.2017 do 30.09.2019. Autorka licznych publikacji z zakresu problematyki turystycznej oraz marketingowej, specjalizuje się w marketingu turystycznym oraz kreowaniu wizerunku obszaru. Pasjonatka podróży. Prowadzi szereg przedmiotów związanych z turystyką, polityką turystyczną i kreowaniem produktów turystycznych.

dr hab. Witold Nierzwicki prof. WSTiH

Prowadzi wykłady m.in. z przedmiotu: Jakości żywności

Ukończone studia magisterskie na Politechnice Gdańskiej, dwa lata pracy w przemyśle chemicznym, następnie studia doktoranckie na Politechnice Gdańskiej. Praca na tej uczelni zakończona habilitacją, w trakcie staż na uniwersytecie w USA i RFN, następnie praca na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Działalność naukowa od podjęcia pracy na Uniwersytecie Gdańskim związana z dziedziną nauk społecznych (dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości) oraz częściowo z dziedziną nauk rolniczych (dyscyplina technologia żywności i żywienia). Z Wyższą Szkołą Turystyki i Hotelarstwa związany od początku jej istnienia. Prowadził seminaria licencjackie i magisterskie na specjalności zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii, zajęcia z zarządzania środowiskowego w hotelarstwie.

st. wyk. dr inż. Arkadiusz Wojciech Olszewski

Prowadzi wykłady m.in. z przedmiotów: Podstawy rachunkowości, Bankowość i finanse, Ekonomia, Rynek turystyki międzynarodowej

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej. Doktorat z zakresu nauk ekonomicznych uzyskał na Uniwersytecie Gdańskim. Rozprawa zrealizowana w Katedrze Inwestycji uzyskała nominację do nagrody rektorskiej. Autor publikacji dotyczących zastosowań produktów bankowych w turystyce, m.in. “Wybrane problemy bankowości w turystyce” oraz “Nowoczesne instrumenty finansowe w turystyce – wybrane zagadnienia”. W swojej karierze zawodowej doświadczenie zdobywał na stanowiskach: Dyrektora Oddziałów Centrum – (zarządzanie zespołem placówek PKO BP S.A. na terenie Gdańska i Gdyni), poprzez kierownicze starnowiska w Departamencie Restrukturyzacji i Windykacji PKO BP S.A., Kredyt Banku i Nordea Bank Polska S.A az po Business Development Manager w D.A.S. Towarzystwie Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w Warszawie (Grupa ERGO).

Współpracujemy z:

mgr Anna Górska

Prowadzi wykłady m.in. z przedmiotów: Przemysł spotkań w hotelarstwie, Meeting planning, Trendy w turystyce biznesowej

Doświadczony manager z wieloletnią praktyką w zarządzaniu organizacją, zespołami i dużymi imprezami, działającym na rynku MICE, HoReCa i obiektów kulturalnych. Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz Stanowego Uniwersytetu w Nowym Jorku. Doświadczenia zawodowe zdobywała m.in. w firmie Coca-Cola Beverages Polska i w Hotelu Holiday Inn Gdańsk. Od 2007 roku związana w Gdańską Organizacją Turystyczną i Gdańsk Convention Bureau, w której pełniła funkcję Prezesa Zarządu, odpowiadając za promocję miasta w kraju i za granicą. Od 2010r. pełni funkcję, jako pierwsza w historii Polka, Przewodniczącej Oddziału Europy Centralnej ICCA (International Congress and Convention Association). Członek kapituły krajowych i międzynarodowych konkursów, związanych z przemysłem spotkań m.in. ICCA Best Marketing Award, Eventex Awards, Osobowość Roku MICE Poland i Programu Ambasadorów Kongresów Polskich. Jest wykładowcą akademickim i Ambasadorem CONVENE. Wielokrotnie brała udział jako prelegent na krajowych i międzynarodowych konferencjach. Jej pasje to nurkowanie, kino, podróże i gotowanie.

mgr inż. Barbara Jackiewicz

Prowadzi wykłady m.in. z przedmiotów: Urzędowa kontrola żywności, Zarządzanie bezpieczeństwem żywności

Była kierownik Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku. Absolwent Politechniki Gdańskiej Wydziału Chemii. Pracowała w Laboratorium Żywności i Przedmiotów Użytku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, w pionie Ochrony Środowiska w Gdańskiej Stoczni Remontowej im. J. Piłsudskiego. Ponad 20 lat pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku w Oddziale Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku. Specjalista Państwowej Inspekcji Sanitarnej ds. nadzoru nad żywnością. Współpracowała przy realizacji nadzorowanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego projektu Phare „Wzmocnienie Służb Urzędowej Kontroli Żywności w Polsce”. Autorka wielu publikacji i poradników z zakresu systemów bezpieczeństwa żywności i racjonalnego żywienia, między innymi : „Obowiązki i odpowiedzialność przedsiębiorcy sektora spożywczego”, „Poradnik opracowania zasad GMP i GHP”, „Żywienie dzieci w przedszkolu”.

mgr Agnieszka Kisielewska

Prowadzi wykłady m.in. z przedmiotu: Turystyka biznesowa

Wieloletni hotelarz, revenue manager, dyrektor hoteli, szkoleniowiec i doradca. Pasjonat tematyki związanej z obsługą gościa.

mgr Anna Kopek

Prowadzi wykłady m.in. z przedmiotu: Organizacji imprez

Absolwentka Wyższej Szkoły Morskiej na wydziale Obsługa Ruchu Turystyczno- Hotelarskiego. Publikowała w prasie branżowej m.in. w MICE Poland, Marketer+. Dwukrotnie nominowana do MP POWER AWARDS w kategorii DMC/PCO (2013 oraz 2016), a w 2014 do tytułu Osobowość Roku MICE Poland jako Organizator Roku. Jest lub była członkiem wielu branżowych profesjonalnych organizacjach krajowych i zagranicznych np. SKKP, PIT, ICCA, MPI, DMAI, SITE GCB, PCO, RIGP. Aktywnie działa lokalnie w Gdańskiej Organizacji Turystycznej oraz Stowarzyszeniu Turystyki Sopot. Jest inicjatorką i przewodniczącą sekcji Pomerania Business Meetings. Agencję Teja Tur założyła w 2000 i prowadzi ją do dziś.

prof. dr hab. Anna Lebiedzińska

Prowadzi wykłady m.in. z przedmiotów: Podstawy racjonalnego żywienia, Suplementacja diety, bezpieczeństwo i korzyści zastosowań, Podstawy dietetyki

Absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku, działalność naukową i dydaktyczną rozpoczęła w Katedrze i Zakładzie Bromatologii Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny) będąc zaangażowanym dydaktykiem i naukowcem. Od 2009 roku również pracuje jako wykładowca w Wyższej Szkole Turystyki i Rekreacji w Gdańsku. Zainteresowania badawczo-naukowe Prof. dr hab. A. Lebiedzińskiej koncentrują się w zakresie oceny jakości żywności i żywienia w aspekcie prewencji i zachowania zdrowia oraz opracowań nowoczesnych metod analitycznych przydatnych w ocenie wartości odżywczej i bezpieczeństwa żywności. Ważnym elementem Jej działalności jest praca w Komisji Analityki Żywności Komitetu Chemii Analitycznej PAN, w Ogólnopolskiej Sekcji Bromatologicznej Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz jako Eksperta współpracującego z Polskim Punktem Koordynacyjnym Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

st. wyk. mgr Ewa Mrozek

Prowadzi wykłady z języka angielskiego

Absolwentka filologii angielskiej. Doświadczenie dydaktyczne zdobywała w Uniwersytecie Gdańskim i Akademii Medycznej w Gdańsku. Prowadzi lektorat specjalistycznego języka angielskiego dla branży turystyczno-hotelarsko-gastronomicznej. Nadzoruje funkcjonowanie lektoratów w WSTiH. Jest tłumaczem, posiada uprawnienia egzaminatora międzynarodowego egzaminu z języka angielskiego TOEIC, oraz egzaminatora z języka angielskiego Komisji Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku dla pilotów i przewodników turystycznych.

mgr Joanna Orłowska

Prowadzi wykłady m.in. z przedmiotu: Turystyka wiejska

Mgr geografii na Wydziale Biologii i Nauki o Ziemi w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku, studia podyplomowe z zakresu urbanistyki zarządzania i planowania w turystyce ukończyła w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Gdańskiej, udział w kursach i szkoleniach, m.in. „Menedżer Turystyki” VUC Bornholm, Modułowe Kształcenie dla Dorosłych Catering Tresham Institute Northamptonishire UK, szkolenie liderów „Partnerstwo Publiczno- Prywatne organizowane przez Rząd Flandrii. Planowanie i zarządzanie w turystyce wiejskiej” Tourism Development International Irlandia. Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym „Turystyka wspólna sprawa”. Rzeczoznawca ds. opiniowania podręczników szkolnych: Technik Obsługi Turystycznej i Technik Hotelarstwa. Współautorka wielu zrealizowanych programów i strategii rozwoju turystyki: m.in.: „Strategii rozwoju województwa pomorskiego i produktów turystycznych”, także współautorka artykułów konferencyjnych, informatorów, przewodników i folderów turystycznych oraz podręczników. Członek Stowarzyszenia Produktów Markowych Turystyki Wiejskiej “Słupia, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Regionu Słowińskiego „Kluka”, członek Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej , członek Wojewódzkiej Komisji Kategoryzacyjnej przy Marszałku woj. Pomorskiego, Prezes Regionalnego Oddziału PTTK w Słupsku. Złoty Krzyż Zasługi, Złota Odznaka PTTK, Złota Odznaka PTSM, Odznaka Honorowa ” Za Zasługi dla Turystyki” MSiT, Nagroda Prezydenta Miasta Słupska “Za zasługi na rzecz rozwoju turystyki w Słupsku i na Ziemi Słupskiej”.

mgr Beata Ossowska-Lango

Prowadzi wykłady m.in. z przedmiotu: Kontrola wewnętrzna i compliance

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Ekonomii) i studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości i finansów, audytu wewnętrznego oraz zarządzania projektami.
Wieloletnie doświadczenia w bankowości korporacyjnej w amerykańskim banku oraz wieloletnie doświadczenia za stanowisku dyrektora zarządzającego w grupie kapitałowej.
Doświadczenia i praktykę wdrożeniowo-zarządczą zdobywała w obszarach:
audytu wewnętrznego w grupie kapitałowej wdrażania kompleksowego systemu kontroli wewnętrznej i systemu „compliance” w organizacji, zarządzania obszarem etyki w organizacji, zarządzanie ryzykiem nadużyć w organizacji : wdrożenie rozwiązań służących zapobieganiu występowania ryzyka nadużyć, koordynowania systemów zarządczych w organizacji. Prowadzenie wykładów oraz warsztatów edukacyjnych, od wielu lat, pozwala na dzielenie się wiedzą praktyczną i doradzanie dobrych praktyk w ww. obszarach w biznesie oraz wśród słuchaczy wyższych uczelni.

mgr Teresa Suchodolska

Prowadzi wykłady m.in. z przedmiotów: Regionalny Produkt Kulinarny, Promocja Turystyczna, Międzynarodowe Organizacje Turystyczne

Od 1999 roku pracownik administracji samorządowej – Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Absolwentka Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku (praca magisterska nt. projektu INTERREG IIIC „Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego”- 2010 r.). Nagroda Rektora WSTiH w Gdańsku w 2008 r. za pracę licencjacką o tematyce bursztynu. W latach 2012-2014 wykładowca na studiach podyplomowych Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Jest autorką i współautorką publikacji naukowych popularyzujących kulturę i dziedzictwo województwa pomorskiego. Zaangażowana społecznie w inicjatywy realizowane na terenie województwa pomorskiego, m.in. poprzez organizację dorocznych konferencji naukowych w ramach Forum Europa Nostra.
Zainteresowania: psychologia, kultura, gospodarka, polityka społeczna, bezpieczeństwo publiczne, polityka kosmiczna.

W Wyższej Szkole Hotelarstwa i Turystyki w Gdańsku prowadzi wykłady autorskie i ćwiczenia na studiach i i II stopnia oraz e-learning.

mgr Tadeusz Trybuś

Prowadzi wykłady m.in. z przedmiotu: Bezpieczeństwo w Turystyce

Absolwent wydziału prawa i administracji oraz organizacji i zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Służba w Policji. Szereg branżowych szkoleń i kursów specjalistycznych; łącznie ze studiami zawodowymi i podyplomowymi. Zarządzanie zasobami ludzkimi, począwszy od małej komórki organizacyjnej, poprzez jednostki szczebla komisariatu Policji, do wydziału komendy wojewódzkiej Policji, kończąc na stanowisku komendanta powiatowego Policji. Przejście w stan spoczynku w stopniu inspektora Policji. Kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Własna działalność gospodarcza – wykonywanie zleceń w zakresie wprowadzania systemów bezpieczeństwa w firmie, ochrony danych osobowych, kontrolingu, zarządzania flotą oraz windykacji. Przeszkolenie ABW w zakresie ochrony informacji niejawnych, informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i informacji niejawnych Unii Europejskiej. Poświadczenie bezpieczeństwa ABW NATO CONFIDENTIAL do 2024 roku.

W Wyższej Szkole Hotelarstwa i Turystyki w Gdańsku prowadzi wykłady autorskie na studiach II stopnia.

mgr inż. Jowita Twardowska

Prowadzi wykłady m.in. z przedmiotu: Społeczna odpowiedzialność biznesu

Absolwentka Wydziału Administracyjnego Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni oraz studiów podyplomowych w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie w zakresie organizacji i zarządzania oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Dyrektorka ds. Rozwoju w Go Responsible Sp. z o.o., firmy doradczej świadczącej usługi w zakresie zrównoważonego rozwoju (strategie CSR, raporty społeczne, dialog z interesariuszami). Przewodnicząca Rady Nadzorczej Centrum Sportowo-Konferencyjnego w Gniewinie (Hotel Mistral Sport).Należy do grupy roboczej ds. społecznej odpowiedzialności uczelni Zespołu ds. odpowiedzialności przedsiębiorstw przy Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Przez 15 lat była związana z Grupą LOTOS. Jako dyrektor ds. komunikacji i CSR odpowiadała za działania w obszarze komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej, PR, public affairs, relacji z mediami, organizacji wydarzeń, sponsoringu sportowego i kultury oraz działań firmy pod kątem społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Jest członkiem Gdańskiej Rady Sportu przy Prezydencie Miasta Gdańska oraz członkiem Rady Programowej Forum Inicjowania Rozwoju wspierającego projekty w zakresie partnerstwa międzysektorowego.

Zapraszamy!

Już dziś zadbaj o swoją przyszłość!