;

Kadra WSTiH

Nasi stali pracownicy

st. wyk. mgr Anna Amsolik

Prowadzi wykłady z przedmiotów: Media społecznościowe w biznesie turystycznym, Revenue management, Nowe trendy w turystyce biznesowej

Właścicielka agencji marketingowej dla branży HoReCa: Hotelike oraz autorka bloga o marketingu i sprzedaży w hotelarstwie: www.hotelike.pl (Facebook: @hotelikepl). Absolwentka Akademii Morskiej w Gdyni, kierunek Organizacja Usług Turystyczno-Hotelarskich. Swoją poważną przygodę z marketingiem i sprzedażą w hotelarstwie rozpoczęła w 2008 r. w hotelu Sheraton Sopot Hotel, Conference Center & Spa. Pomagała przy otwarciu tego obiektu, a następnie pracowała w działach marketingu oraz sprzedaży przez kolejne 4 lata. Następnie pełniła funkcję Sales Managera w czterogwiazdkowym Hotelu Haffner w Sopocie oraz Kierowała Działem Marketingu i Sprzedaży w gdyńskim butikowym Relais & Châteaux Hotel Quadrille. Od 2016 r. jest niezależnym doradcą marketingowym dla branży hotelarsko-gastronomicznej. Jej firma pomogła już kilkudziesięciu obiektom we wdrożeniu nowoczesnych form marketingu do swoich działań.

Ania uwielbia przekazywać swoją wiedzę dalej, dlatego od 2017 roku prowadzi blog www.hotelike.pl, na łamach którego dzieli się swoimi doświadczeniami z hotelarzami i restauratorami. Jest autorką kursów online dla branży HoReCa. Występowała na największych branżowych spotkaniach i konferencjach: Hotel Marketing Conference, Hotel Meeting czy Travelcamp.                          Od 2018 roku jest również wykładowcą na Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku.

dr inż. Maria Chomka prof. WSTiH

Prowadzi wykłady z przedmiotów: Pilotaż turystyczny, Obsługa ruchu turystycznego, Transport w turystyce, Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne

Od 1995r. doktor nauk o Ziemi, stopień uzyskany na Wydziale Biologii, Geografii i Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Pilot i przewodnik wycieczek z ponad 25-cio letnim doświadczeniem, przekazujący wiedzę praktyczną i teoretyczną na kursach pilotażu. Autor i współautor ponad 60 publikacji naukowych z zakresu oceanologii, klimatologii, ochrony środowiska morskiego i turystyki. Pasjonatka podróży dalekich i bliskich uznająca zasadę zawartą w arabskim przysłowiu: „Ten, kto żyje widzi dużo. Ten, kto podróżuje widzi więcej” !

adj. dr Monika Gut – Winiarska

Prowadzi wykłady z przedmiotów: Ochrona środowiska, Komunikacja, autoprezentacja i wystąpienia publiczne, Turystyka dostępna dla wszystkich

Absolwentka Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego. Doktor nauk biologicznych. Zainteresowania naukowe: wpływ turystyki i hotelarstwa na środowisko naturalne i społeczno-kulturowe, dostosowanie turystyki i hotelarstwa dla podróżujących o szczególnych potrzebach, ochrona zdrowia turysty. Hobby: książki, kuchnie świata i podróże.

st. wyk. dr Andrey Lymar

Prowadzi wykłady z przedmiotów: Socjologia turystyki, Kulturoznawstwo

Szkolę średnią ukończył we Lwowie. Absolwent Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu im. M. Łomonosowa. Filolog, socjolog, kulturoznawca. Doktor nauk społecznych w zakresie socjologii. Od 1991 roku pracuje w szkolnictwie wyższym jako wykładowca, docent, profesor nadzwyczajny na Uniwersytetach w Moskwie. Był krajowym koordynatorem projektu UNESCO „Associated Schools-net”. Absolwent Programu Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych „Open World” (Washington, San Diego, 2003). Pracował na stanowiskach administracyjnych, w organizacjach pozarządowych, również w branży turystycznej.

Od 2006 r. współpracuje z różnymi uczelniami w Polsce na stanowisku nauczyciela akademickiego, adiunkta, prodziekana. Prowadzi zajęcia z przedmiotów nauk o bezpieczeństwie, socjologii, komunikacji społecznej, języka rosyjskiego, kulturoznawstwa, metodologii badań naukowych, prowadzi badania naukowe na temat procesów społecznych i polityki młodzieżowej. Członek licznych grup roboczych ds. opracowania programów wychowania i polityki młodzieżowej. Brał udział w licznych konferencjach naukowych w Polsce i za granicą, między nimi: Symposium na BYU – ICLRS (Provo, USA, 2016), konferencja Instytutu Newseum – Religious Freedom Center (Washington DA, USA, 2016), konferencji na Uniwersytetach w Polsce, Rosji, Ukrainie (w latach 2005-2019), konferencja w Oxfordzie (2017).

Uczestnik-wykladowca seminariów naukowych w Polsce np. w Akademii Podlaskiej w Siedlcach  (2009 r.), w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (2010 r.). Członek oraz przewodniczący komitetów organizacyjnych konferencji naukowych w Rosji i Polsce, np. „Problemy dewiacji”, „Edukacja dla Bezpieczeństwa”, „Kultura Pokoju”, „Problematyka bezpieczeństwa w edukacji i zarządzaniu. Wybrane aspekty bezpieczeństwa społecznego” (w latach 2005-2018), „Wielka Droga Tatarska” (UG, 2017). Recenzent czasopism naukowych, np. „Problemy Profesjologii” Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ekspert  programów i projektów organizacji pozarządowych. Członek grupy ekspertów Modelu Urzędu miasta Gdańska na Rzecz Równego Traktowania (2017, 2018). Ekspert Programu “Redskie Inicjatywy – 2019” na rzecz kultury. Autor ponad stu publikacji naukowych, autor oraz współautor podręczników na temat pracy z młodzieżą, socjologii, kultury.

Z WSTiH w Gdańsku związany od roku akademiskiego 2017/2018. Główne zainteresowania – badania naukowe, sztuka, podróże.

st. wyk. dr Danuta Łapacz

Prowadzi wykłady z przedmiotów: Zarządzanie strategiczne, Przedsiębiorczość, Modele biznesowe w hotelarstwie

Doktor nauk ekonomicznych, stopień naukowy nadany przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego w 2017 roku. Absolwent Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku oraz Politechniki Gdańskiej Wydziału Zarządzania i Ekonomii. Od 2007 roku współzałożyciel i pełnomocnik podmiotu gospodarczego z sektora MSP, przedsiębiorca zainspirowany i ukierunkowany przez naukową kadrę WSTiH. Zainteresowania naukowo-praktyczne uwieńczone rozprawą doktorską na temat „Ekonomicznych skutków barier prawnych w działalności małych i średnich przedsiębiorstw na rynku zamówień publicznych w Polsce na przykładzie branży budowlanej”. Autor publikacji naukowych w obszarze problematyki sektora MSP w Polsce i w UE. Prowadzi zajęcia z przedsiębiorczości, zarządzania, zarządzania strategicznego, modeli biznesowych w hotelarstwie w UE.

st. wyk. mgr Ewa Mrozek

Prowadzi wykłady z języka angielskiego

Absolwentka filologii angielskiej. Doświadczenie dydaktyczne zdobywała w Uniwersytecie Gdańskim i Akademii Medycznej w Gdańsku. Prowadzi lektorat specjalistycznego języka angielskiego dla branży turystyczno-hotelarsko-gastronomicznej. Nadzoruje funkcjonowanie lektoratów w WSTiH. Jest tłumaczem, posiada uprawnienia egzaminatora międzynarodowego egzaminu z języka angielskiego TOEIC, oraz egzaminatora z języka angielskiego Komisji Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku dla pilotów i przewodników turystycznych.

dr hab. Ryszard Tomaszewski, prof. ndzw. WSTiH

Prowadzi wykłady z przedmiotów: Fizjologia pracy i wypoczynku, Zagrożenie zdrowotne w turystyce, Anatomia i fizjologia

W 1967 r. uzyskał dyplom lek. med. Pracował kolejno – w Akademii Medycznej w Białymstoku, Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni oraz 17 lat w Afryce: w szpitalu w Zliten/Libia (jako lek. specjalista chorób wewnętrznych/kardiolog), w Uniwersytecie w Oranie/Algieria (wykładowca), w Uniwersytecie Madonna University w Elele/Okija – Nigeria (prof. medycyny – wykładowca i konsultant). W latach 1997 – 2001 pracował w Hapag – Lloyd Seetouristik/Hamburg poznając najciekawsze rejony świata, od Królestwa Tonga (wschód) do Torres del Paine w Chile (zachód) i od Cornwallis Island (północ) aż po Antarktydę. Od 1 października 2014 r. prowadzi wykłady w WSTiH w Gdańsku.

Prof. Ryszard Tomaszewski uzyskał stopień naukowy doktora n. med. w 1973 r i doktora habilitowanego (kardiologia) w 1989 r. W roku 1981 zdobył specjalizację II st. w zakresie chorób wewnętrznych. Odbył praktykę szpitalną w Messynie na Sycylii/Włochy, zaś w roku 1976 otrzymał stypendium rządu francuskiego w dziedzinie kardiologii tropikalnej, które zrealizował w Marsylii.

Jest autorem 88 publikacji naukowych z zakresu chorób serca, antybiotykoterapii i bakteriologii. Wydał 4 pozycje książkowe, w tym 7-językowy słownik konwersacyjny.

st. wyk. mgr Jan Zacharewicz

Prowadzi wykłady z przedmiotów: Etyka biznesu, Techniki komunikacji i argumentacji, Kreatywność w biznesie

Założyciel Uczelnia Sp. z o.o., p.o. Prezydenta WSTiH

Ukończył studia doktoranckie z wynikiem b. dobrym w 2016r. na Wydziale Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Pasjonat kreatywnego myślenia, propagujący twórcze myślenie zarówno w biznesie, jak i życiu codziennym. Prowadzi wykłady w języku polskim oraz rosyjskim, w Polsce i za granicą.

Pan Jan Zacharewicz jest dyplomatą, ma zaszczyt pełnić funkcję Honorowego Konsula Ludowej Republiki Bangladeszu w Gdańsku. Jest także członkiem m.in. Gdańskiego Klubu Biznesu oraz innych organizacji, ale nade wszystko jest pasjonatem hotelarstwa, gastronomii oraz turystyki.

Współpracujemy z:

mgr inż. Joanna Budzyńska

Prowadzi wykłady z przedmiotu: Gastronomia

Absolwentka Akademii Rolniczej w Szczecinie – obecnie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie – na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa, kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Zarządzania  w Gdańsku w zakresie Zarządzania Oświatą.

Swoją  przygodę z gastronomią w oświacie rozpoczęła w 2004 roku, która trwa do dziś. Zainteresowania to podróże, kino, kuchnie regionalne i świata.

dr Anna Dembicka

Prowadzi wykłady z przedmiotów: Zarządzanie talentami, Zarządzanie personelem w gospodarce turystycznej

W 2004 roku uzyskała tytuł magistra na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek socjologia. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Wartością Klienta w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, studium podyplomowego Train the Trainers (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku), podyplomowego studium pedagogicznego (Politechnika Gdańska) i studiów doktoranckich (Szkoła Główna Handlowa).

Od 2015 doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. W latach 2012-2015 wykładowca  studium podyplomowego  Zarządzanie Sprzedażą i Wartością Klienta w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (przedmiot – Marketing Doświadczeń). Od 2016 pracownik Politechniki Gdańskiej na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa w Katedrze Technologii Obiektów Pływających, Systemów Jakości i Materiałoznawstwa. Zdobyte doświadczenie zawodowe: branża bankowa (obszar prawno-windykacyjny) i branża energetyczna (szkolenia produktowo-techniczne, ofertowanie, marketing i sprzedaż).

Zainteresowania naukowe i tematyka publikacji: estetyzacja we współczesnej kulturze konsumenckiej, gospodarka doświadczeń, myślenie projektowe (design thinking), kultura bezpieczeństwa, logika rozmyta w ocenie ryzyka operacyjnego firmy, prognozowanie trendów (trendwatching), zastosowanie sztucznej inteligencji w marketingu.

mgr Katarzyna Kamyszer – Jabłońska

Prowadzi wykłady z przedmiotu: Regiony i atrakcje turystyczne

Właścicielka butikowego biura podróży Poland a la carte. Magister ekonomii. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – Wydział Ekonomiczno – Społeczny oraz Podyplomowych Studiów Manager w Turystyce w SGH.

Specjalistka w obsłudze przyjazdowego ruchu turystycznego z krajów skandynawskich. Współpracuje z partnerami zagranicznymi na rzecz zrównoważonego rozwoju w turystyce oraz turystyki wellbeing w ramach World Partners. Promuje turystykę nad wodą w ramach autorskiego projektu Blue mind a la carte – dobroczynnego wpływu wody na regenerację organizmu.

Interesuje się turystyką kulinarną – slow food i enoturystyką, fotografią i architekturą.

prof. dr hab. Anna Lebiedzińska

Prowadzi wykłady z przedmiotów: Podstawy racjonalnego żywienia, Suplementacja diety, bezpieczeństwo i korzyści zastosowań, Podstawy dietetyki

Absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku, działalność naukową i dydaktyczną rozpoczęła w Katedrze i Zakładzie Bromatologii Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny) będąc zaangażowanym dydaktykiem i naukowcem. Od 2009 roku również pracuje jako wykładowca w Wyższej Szkole Turystyki i Rekreacji w Gdańsku. Zainteresowania badawczo-naukowe Prof. dr hab. A. Lebiedzińskiej koncentrują się w zakresie oceny jakości żywności i żywienia w aspekcie prewencji i zachowania zdrowia oraz opracowań nowoczesnych metod analitycznych przydatnych w ocenie wartości odżywczej i bezpieczeństwa żywności. Ważnym elementem Jej działalności jest praca w Komisji Analityki Żywności Komitetu Chemii Analitycznej PAN, w Ogólnopolskiej Sekcji Bromatologicznej Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz jako Eksperta współpracującego z Polskim Punktem Koordynacyjnym Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

mgr Karolina Lewandowska

Prowadzi wykłady z przedmiotów: Wyposażenie hoteli i SPA, Rynek usług SPA&Wellness
Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku na wydziale Turystyki i Rekreacji o specjalności fitness ćwiczenia psychofizyczne. Z branżą Spa&Beauty związana od 2009 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w salonach Day Spa, wczasach prozdrowotnych oraz hotelach sieciowych takich marek jak: Radisson, Sofitel, Hilton oraz w dziale Spa promów Stena Line. Certyfikowany manager oraz masażystka i kosmetyczka.
Od 2013 roku zarządza spa 5* hotelu. Pasjonatka z zakresu aromaterapii oraz muzykoterapii.
Prywatnie miłośniczka rowerowych wycieczek oraz renowatorka zabytkowych ekspresów do kawy.

mgr Beata Ossowska-Lango

Prowadzi wykłady z przedmiotu: Kontrola wewnętrzna i compliance

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Ekonomii) i studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości i finansów, audytu wewnętrznego oraz zarządzania projektami.
Wieloletnie doświadczenia w bankowości korporacyjnej w amerykańskim banku oraz wieloletnie doświadczenia za stanowisku dyrektora zarządzającego w grupie kapitałowej.
Doświadczenia i praktykę wdrożeniowo-zarządczą zdobywała w obszarach:
audytu wewnętrznego w grupie kapitałowej wdrażania kompleksowego systemu kontroli wewnętrznej i systemu „compliance” w organizacji, zarządzania obszarem etyki w organizacji, zarządzanie ryzykiem nadużyć w organizacji : wdrożenie rozwiązań służących zapobieganiu występowania ryzyka nadużyć, koordynowania systemów zarządczych w organizacji. Prowadzenie wykładów oraz warsztatów edukacyjnych, od wielu lat, pozwala na dzielenie się wiedzą praktyczną i doradzanie dobrych praktyk w ww. obszarach w biznesie oraz wśród słuchaczy wyższych uczelni.

mgr inż. Iwona Przybojewska

Prowadzi wykłady z przedmiotów: Meeting Planning, Budżetowanie Eventów i kampanie PR, Rola kultury w kreowaniu eventów

Przedsiębiorca, Certyfikowany Trener Biznesu, Pełnomocnik Jakości, absolwentka Akademii Morskiej W Gdyni. Ekspertka branży ślubnej. Od 2011 właścicielka prężnie działającej agencji wedding plannerskiej oraz Pracowni Dekoratorskiej – Event by Ev  z siedzibą w Gdyni. Pomysłodawca i twórca Akademii Event Business Expert – unikatowego programu dla osób chcących wejść na najwyższy poziom w branży HoReCa. Od 13 lat związana z branżą eventową. W tym czasie zorganizowała ponad 300 wydarzeń ślubno-weselnych dla 15 narodowości. Od 2011 roku odnosi sukcesy w branży ślubnej pod własną marką, a od 2017 roku dzieli się swoją wiedzą i przeprowadza młodych przedsiębiorców w procesie budowania i ich własnych, skutecznych biznesów.  Specjalistka w dziedzinie ponadprzeciętnej obsługi klienta, zarządzania sobą w czasie, zdalnego zarządzania firmą i budowania marki osobistej w kanałach społecznościowych! Autorka książki – “Wedding Planner na Starcie”. Zarówno w życiu osobistym jak i biznesie zwolenniczka filozofii “win-win”. 

Wtedy gdy nie pracuje podróżuje, robi listy hoteli do odwiedzenia i pochłania książki z dziedziny psychologii.

dr Wojciech Sakłak

Prowadzi wykłady z przedmiotu: Współczesne formy rekreacji

Absolwent gdańskiej AWFiS (specjalność sportowa odnowa biologiczna i fizjoterapia). Doktor nauk o kulturze fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Studia podyplomowe: Trenerskie II klasy w Narciarstwie Alpejskim PZN, Zarządzanie Oświatą i Psychologia Sportu. Licencja na AVS usprawnianie mózgu i EEG Biofeedback I stopnia – Instytut EEGBiofedback.

Trener klasy mistrzowskiej w unihokeju (trener Kadry Narodowej Kobiet 2001-2003), trener BootCamp Polska, instruktor w kilku dyscyplinach sportowych. Uprawnienia wychowawcy kolonijnego, kierownika placówek wypoczynku dzieci i młodzieży, patent żeglarza jachtowego. Autor kilkunastu publikacji naukowych z zakresu aktywności fizycznej.

Pasje: turystyka rowerowa, narciarstwo alpejskie i góry.

dr inż. Andrzej Sułkowski

Prowadzi wykłady z przedmiotów: Zarządzanie strategiczne, Podstawy zarządzania

Doktorat z dyscypliny Zarządzanie w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Trener, przedsiębiorca i konsultant od ponad 20 lat związany ze Stowarzyszeniem „Wolna Przedsiębiorczość” w Gdańsku oraz posiadający akredytację w Krajowym Systemie Usług i Polskim Systemie Doradców w Warszawie.
Ekspert w dziedzinach: zarządzanie, przedsiębiorczość, zarządzanie zasobami ludzkimi, budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz strategii innowacji, rozwoju i zarządzania.
Wykładowca, praktyk w Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa, Wyższej Szkole Administracji i Biznesu, Akademii Morskiej na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa oraz Akademii Pomorskiej w Katedrze Zarządzania. Autor kilkunastu publikacji naukowych oraz programów akademickich i szkoleniowych.

Człowiek o duszy wrażliwego społecznika, otwartego na ludzi i ich problemy. Pomimo zaangażowania zawodowego potrafi wspierać wszelakie inicjatywy społeczne i sportowe. Jak sam o sobie mówi: wszelkie rezerwy czasowe przeznacza na realizacje swoich wielkich pasji i miłości: ukochane dzieci, sport, myślistwo, brydż i to koniecznie w tej kolejności. Te uczucia i namiętności, pozwalają mu na zachowanie równowagi oraz dystansu do problemów i otoczenia.

dr Tomasz Szot

Prowadzi wykłady z przedmiotu: Rekreacja

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego (specjalność – Informatyka). Doktor nauk o kulturze fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Studia podyplomowe: Menedżer Sportu, Menedżer Projektów Badawczo-Rozwojowych. Zainteresowania naukowe: wykorzystanie odbiorników globalnych systemów nawigacji satelitarnej w sporcie i rekreacji, monitorowanie lokomocji sportowców, aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. Hobby: grafika komputerowa, orientacja rowerowa i piesza, trekking.

mgr Tadeusz Trybuś

Prowadzi wykłady z przedmiotu: Bezpieczeństwo w Turystyce

Absolwent wydziału prawa i administracji oraz organizacji i zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Służba w Policji. Szereg branżowych szkoleń i kursów specjalistycznych; łącznie ze studiami zawodowymi i podyplomowymi. Zarządzanie zasobami ludzkimi, począwszy od małej komórki organizacyjnej, poprzez jednostki szczebla komisariatu Policji, do wydziału komendy wojewódzkiej Policji, kończąc na stanowisku komendanta powiatowego Policji. Przejście w stan spoczynku w stopniu inspektora Policji. Kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Własna działalność gospodarcza – wykonywanie zleceń w zakresie wprowadzania systemów bezpieczeństwa w firmie, ochrony danych osobowych, kontrolingu, zarządzania flotą oraz windykacji. Przeszkolenie ABW w zakresie ochrony informacji niejawnych, informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i informacji niejawnych Unii Europejskiej. Poświadczenie bezpieczeństwa ABW NATO CONFIDENTIAL do 2024 roku.

W Wyższej Szkole Hotelarstwa i Turystyki w Gdańsku prowadzi wykłady autorskie na studiach II stopnia.

mgr inż. Jowita Twardowska

Prowadzi wykłady z przedmiotu: Społeczna odpowiedzialność biznesu

Absolwentka Wydziału Administracyjnego Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni oraz studiów podyplomowych w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie w zakresie organizacji i zarządzania oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Dyrektorka ds. Rozwoju w Go Responsible Sp. z o.o., firmy doradczej świadczącej usługi w zakresie zrównoważonego rozwoju (strategie CSR, raporty społeczne, dialog z interesariuszami). Przewodnicząca Rady Nadzorczej Centrum Sportowo-Konferencyjnego w Gniewinie (Hotel Mistral Sport).Należy do grupy roboczej ds. społecznej odpowiedzialności uczelni Zespołu ds. odpowiedzialności przedsiębiorstw przy Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Przez 15 lat była związana z Grupą LOTOS. Jako dyrektor ds. komunikacji i CSR odpowiadała za działania w obszarze komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej, PR, public affairs, relacji z mediami, organizacji wydarzeń, sponsoringu sportowego i kultury oraz działań firmy pod kątem społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Jest członkiem Gdańskiej Rady Sportu przy Prezydencie Miasta Gdańska oraz członkiem Rady Programowej Forum Inicjowania Rozwoju wspierającego projekty w zakresie partnerstwa międzysektorowego.

mgr Piotr Walczak

Pełnomocnik Dziekana ds. Sportu

Członek Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego w Warszawie i Wiceprezes AZS Organizacji Środowiskowej w Gdańsku. Od 10 lat związany z Klubem Uczelnianym AZS Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa, podczas studiów zawodnik sekcji piłki nożnej oraz Prezes Klubu AZS. Propagator sportu i organizator imprez sportowych wojewódzkich i ogólnopolskich m.in. Festiwalu Sportów Plażowych i Finału Akademickich Mistrzostw Polski w Siatkówce Plażowej.

Zapraszamy!

Już dziś zadbaj o swoją przyszłość!
Ułatwienia