Rekrutacja trwa! Czytaj więcej        

Klasa Akademicka WSTiH

Program Klasa Akademicka WSTiH powstał w 2022 roku z myślą o nawiązaniu i rozwinięciu współpracy Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku ze szkołami ponadpodstawowymi, których uczniowie wykazują zainteresowania tematyką z zakresu branży HoReCa i planują studiowanie kierunków turystyki i rekreacji oraz zarządzania.

Udział w programie stwarza uczniom możliwość stałego kontaktu ze światem akademickim. Pozwala także poznać ofertę edukacyjną uczelni oraz ułatwia dokonanie wyboru ścieżki zawodowej. W ramach programu organizowane są dla uczniów zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczycieli akademickich oraz współpracowników WSTiH. Odbywają się one na terenie uczelni lub w siedzibach szkół ponadpodstawowych, a także online za pośrednictwem aplikacji MS Teams.

Szkoły objęte programem Klasa Akademicka WSTiH mają także możliwość korzystania z zasobów Biblioteki WSTiH.

Nasz program kierujemy do klas o profilach z branży HoReCa, których uczniowie wykazują zainteresowanie programem studiów WSTiH.

Aby aplikować o objęcie programem, szkoła powinna złożyć wniosek, wypełniając formularz zgłoszenia online. Formularz zgłoszeniowy dostępny będzie przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2023/2024.

Nabór do programu prowadzony jest we wrześniu. W wyjątkowych przypadkach patronat może zostać udzielony w ciągu roku szkolnego.

Z każdą ze szkół podpisywana jest umowa, która określa zasady współpracy. Umowa zawierana jest na cykl edukacyjny. Oznacza to, że klasa do programu zgłaszana jest raz i pozostaje w nim do końca cyklu edukacyjnego. W przypadku włączania do programu kolejnych klas szkoły, z którą podpisano umowę w latach wcześniejszych, umowa podlega tylko aneksowaniu.

Objęcie przez WSTiH w Gdańsku patronatem programu to możliwość:

 • udziału klasy akademickiej w specjalnie zorganizowanych zajęciach dydaktycznych prowadzonych w Uczelni WSTiH;
 • udziału poszczególnych uczniów w semestralnych wykładach WSTiH w Gdańsku na zasadach wolnego słuchacza;
 • udziału w webinariach prowadzonych na żywo przez wykładowców WSTiH;
 • udziału poszczególnych uczniów w warsztatach WSTiH prowadzonych przez praktyków biznesu;
 • przeprowadzenia specjalnych zajęć w siedzibie szkoły przez nauczycieli akademickich WSTiH;
 • zaproszenia uczniów do aktywności w studenckich kołach naukowych w przypadku objęcia patronatem klasy maturalnej;
 • korzystania przez uczniów i nauczycieli z zasobów Biblioteki WSTiH;
 • wzbogacania biblioteki szkoły publikacjami Oficyny Wydawniczej WSTiH.

Udział klasy w programie patronackim wiąże się z:

 • organizacją w szkole Dnia WSTiH, w tym konferencji naukowej współprowadzonej przez uczniów, z udziałem absolwentów szkoły oraz studentów WSTiH;
 • propagowaniem wśród uczniów oferty studiów WSTiH, a wśród nauczycieli oferty studiów podyplomowych WSTiH;
 • informowaniem społeczności szkoły o współpracy z WSTiH poprzez umieszczenie informacji na stronie i/lub w budynku szkoły;
 • umieszczenie na stronie internetowej szkoły odnośnika prowadzącego do strony uczelni.

Współpraca może również wiązać się:

 • ze wsparciem w organizacji wydarzeń popularnonaukowych (np. konferencji, seminariów, dni otwartych, festiwali nauki, jubileuszów);
 • z udziałem przedstawicieli uczelni w debatach organizowanych przez szkołę.

LISTA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z WSTiH W GDAŃSKU W RAMACH PROGRAMU KLASA AKADEMICKA WSTIH

 1. Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni
 2. Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku
 3. Zespół Szkół Gospodarczych w Elblągu
 4. Technikum Hotelarskie w ZSP nr 2 w Kwidzynie
 5. Technikum im. Gen. J. Hallera w Owidzu
 6. Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie
 7. Zespół Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich w Słupsku
 8. Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Stanisława Staszica w Bytowie
 9. Zespół Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Włocławku
Ułatwienia