;

Event Management

KURSY

Kurs Event Management

Cena: 750
Cena dla studentów WSTiH i uczestników innych kursów WSTiH: 700 zł
Rozpoczęcie kursu: rekrutacja trwa

Kurs został objęty patronatem “Pomerania Business Meetings”, jednostki znajdującej się w strukturach “Pracodawców Pomorza”, której działalność dedykowana jest podmiotom tworzącym lokalną branżą eventową – agencjom, działom eventowym w przedsiębiorstwach i korporacjach oraz podwykonawcom eventowym.

Cel kursu

Przekazanie szerokiej wiedzy i umiejętności związanych z przygotowaniem i zarządzaniem różnego rodzaju wydarzeniami w branży turystycznej, rozrywkowej oraz pokrewnych.

Profil uczestnika

Kurs skierowany jest zarówno do osób, które aktualnie zajmują się organizacją eventów oraz do osób planujących wykonywanie takiej pracy w przyszłości. Absolwenci kursu będą mogli uczestniczyć w kreowaniu i zarządzaniu takimi wydarzeniami jak: szkolenia, targi, eventy wewnętrzne w firmach, koncerty, kongresy, wydarzenia sportowe, gale, wystawy, festiwale, bankiety, pokazy, prezentacje, festyny oraz imprezy rodzinne do których należą m. in. wesela, rocznice i komunie). Osoby, które ukończą kurs będą mogły znaleźć zatrudnienie w agencjach eventowych i marketingowych, jednostkach samorządu terytorialnego, obiektach targowo- konferencyjnych, działach HR korporacji, placówkach kultury, klubach sportowych, biurach podróży organizujących imprezy integracyjne, restauracjach, hotelach, domach weselnych.

Program kursu

  • Meeting planning
  • Budżetowanie eventów i kampanii PR
  • Revenue management
  • Event marketing
  • Komunikacja społeczna i międzykulturowa
  • Zarządzanie wydarzeniami sportowymi
  • Organizacja i bezpieczeństwo eventów
  • Wśród poruszanych zagadnień będzie m.in. event jako narzędzie biznesowe, sztuka prezentacji, nowe trendy w eventach

Kadra

Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów od lat zajmujących się tworzeniem i zarządzaniem eventami oraz turystyką biznesową.

KURSY

Event Management

Cena: 750
Cena dla studentów WSTiH i uczestników innych kursów WSTiH: 700 zł
Rozpoczęcie kursu: rekrutacja trwa

Czas trwania, sposób organizacji

Czas trwania: 10 dni zajęć po 5 godzin przez 2 tygodnie

Warunki ukończenia kursu

 Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym w postaci zaliczenia projektu, sprawdzającego wiedzę uczestników nabytą podczas zajęć. Osoby, które pomyślnie zdadzą egzamin, otrzymają zaświadczenie w języku polskim i angielskim, potwierdzające zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu powyższego programu sygnowanego przez WSTiH w Gdańsku. Zaświadczenie wydawane jest na podst. Art. 117 ust.1a pkt 5. Dz U 2018 ustawy – Prawo oświatowe, poz. 996 ze zmianami Dz U 2019, poz. 652.

Kontakt i informacje

Wszelkie pytania oraz zgłoszenia na kurs prosimy kierować:
e-mail: rekrutacja@wstih.pl
tel. 58 521-86-20
w. 159 od poniedziałku do piątku w godz.: 9.00 – 15.00
Opłaty należy wpłacać na konto:
Santander Bank Polska S.A.
PL 11 1090 1098 0000 0000 0905 0835
(w tytule prosimy podać imię i nazwisko kandydata)

Rekrutacja online 2021

Ułatwienia