Rekrutacja trwa! Czytaj więcej        

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Miasta Ligi Hanzeatyckiej: dziedzictwo, turystyka, rozwój
W dniu 25-26 maja Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku zorganizowała międzynarodową konferencję dedykowaną tematyce miast HANZY, w tym znaczącego udziału miasta Gdańsk w tym elitarnym klubie miast Hanzy. Uczestników konferencji w gościnnym Qubus Hotel Gdańsk przywitał Prezydent naszej uczelni Pan Jan Zacharewicz oraz Rektor, J.M. dr hab. Włodzimierz S. Erdmann.

Konferencję swoim patronatem objęli: Wojewoda Pomorski, Pan Dariusz Drelich, Marszałek Województwa Pomorskiego, Pan Mieczysław Struk oraz Prezydent Miasta Gdańska, Pani Aleksandra Dulkiewicz za patronat który dziękujemy.

Uczestnikami, tej unikatowej konferencji byli także goście z Niemiec, Ukrainy, Białorusi. Miasto Gdańsk aktywnie reprezentowała Pani Jolanta Murawska – Główny Specjalista Spraw Zagranicznych w Biurze Prezydenta.
Odnieśliśmy wrażenie, że tematy referatów i sposób ich prezentacji wywołał niezapomniane, dobre odczucia, które obligują nas do organizacji kolejnej konferencji naukowej, dedykowanej miastom Hanzy w następnym roku, w przeddzień Zjazdu Miast Hanzy w Gdańsku, na którą już dzisiaj zapraszamy.

Serdecznie dziękujemy Wszystkim naszym Pracownikom, Partnerom, Sponsorom, Uczestnikom konferencji za jej organizację oraz jej sprawny przebieg.

 

Rekrutacja 2023!

Zapisz się już teraz i skorzystaj z aktualnych promocji!

Ułatwienia