;
Rekrutacja trwa! Czytaj więcej        

Opłaty

STUDIA W JĘZYKU POLSKIM rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023

Obywatele polscy i cudzoziemcy

STUDIA I STOPNIA
(stacjonarne i niestacjonarne w trybie weekendowym i e-learning)

Schematy płatności

10 rat w roku

530 zł - 100 zł (ulga 2x100 zł, razem 200 zł, odliczana od każdej pierwszej raty w semestrze)
430 zł* i 530 zł

Opłata rekrutacyjna: 85 zł
Cudzoziemcy: wpisowe 300 150 zł*

*promocja trwa do 31.07.2022 r.

2 raty w roku

2500 zł - 100 zł (ulga 2x100 zł, razem 200 zł, odliczana od każdej raty w semestrze)
2400 zł *

Opłata rekrutacyjna: 85 zł
Cudzoziemcy: wpisowe 300 zł  150 zł*

*promocja trwa do 31.07.2022 r.

 

1 rata w roku

5000 zł - 200 zł roczna (ulga na czesne)
4800 zł *

Opłata rekrutacyjna: 85 zł
Cudzoziemcy: wpisowe 300 zł  150 zł*

*promocja trwa do 31.07.2022 r.

 

10 rat

550 zł

2 raty

2600 zł

1 rata

5200 zł

10 rat

570 zł

2 raty

2700 zł

1 rata

5400 zł

STUDIA W JĘZYKU POLSKIM rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023

Obywatele polscy i cudzoziemcy

STUDIA II STOPNIA
(stacjonarne i niestacjonarne w trybie weekendowym i e-learning)

Schematy płatności

10 rat w roku

530 zł - 100 zł (ulga 2x100 zł, razem 200 zł, odliczana od każdej pierwszej raty w semestrze)
430 zł* i 530 zł

Opłata rekrutacyjna: 85 zł
Cudzoziemcy: wpisowe 300 zł  150 zł*

*promocja trwa do 31.07.2022 r.

ABSOLWENCI WSTiH:
Opłata rekrutacyjna 0 zł
Cudzoziemcy: wpisowe 0 zł
Ulga w opłacie czesnego: – 600 zł

2 raty w roku

2500 zł - 100 zł (ulga 2x100 zł, razem 200 zł, odliczana od każdej raty w semestrze)
2400 zł *

Opłata rekrutacyjna: 85 zł
Cudzoziemcy: wpisowe 300 zł  150 zł*

*promocja trwa do 31.07.2022 r.

ABSOLWENCI WSTiH:
Opłata rekrutacyjna 0 zł
Cudzoziemcy: wpisowe 0 zł
Ulga w opłacie czesnego: – 600 zł

1 rata w roku

5000 zł - 200 zł (roczna ulga na czesne)
4800 zł *

Opłata rekrutacyjna:  85 zł
Cudzoziemcy: wpisowe 300 zł  150 zł*

*promocja trwa do 31.07.2022 r.

ABSOLWENCI WSTiH:
Opłata rekrutacyjna 0 zł
Cudzoziemcy: wpisowe 0 zł
Ulga w opłacie czesnego: – 600 zł

10 rat

570 zł

2 raty

2700 zł

1 rata

5400 zł

Opłaty należy dokonywać na poniższy rachunek bankowy:

Santander Bank Polska S.A. PL 11 1090 1098 0000 0000 0905 0835

Kod SWIFT Santander Bank Polska: WBKPPLPP
Kod BIC Santander Bank Polska: WBKPPLPP
IBAN Sandander Bank Polska: PL + pełny numer rachunku

Najbliższy oddział banku mieści się przy ul. Miszewskiego 12/14, 80-239 Gdańsk

W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko oraz numer albumu lub PESEL/nr paszportu studenta, którego dotyczy wpłata

Opłatę za legitymację studencką (22 zł) należy uiścić wraz z I ratą czesnego.

STUDIA W JĘZYKU ROSYJSKIM i UKRAIŃSKIM rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023

obcokrajowcy

STUDIA I STOPNIA stacjonarne - 1 rok w języku rosyjskim i ukraińskim

2 raty w roku

10200 zł - 200 zł (roczna ulga na czesne odliczana od 1 raty)
4900 zł * i 5100 zł

Opłata rekrutacyjna: 85 zł
Cudzoziemcy wpisowe: 500 zł  0 zł*
*promocja trwa do 31.07.2022 r.

1 rata w roku

10 200 zł - 200 zł (roczna ulga na czesne)
10 000 zł *

 

Opłata rekrutacyjna: 85 zł
Cudzoziemcy wpisowe: 500 zł  0 zł*
*promocja trwa do 31.07.2022 r.

2 raty

3200 zł

1 rata

6400 zł

2 raty

2700 zł

1 rata

5400 zł

STUDIA W JĘZYKU ROSYJSKIM i UKRAIŃSKIM rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023

obcokrajowcy

STUDIA II STOPNIA stacjonarne - 1 semestr w języku rosyjskim i ukraińskim

2 raty w roku

5300 zł - 200 zł (roczna ulga na czesne odliczana od pierwszej raty)
5100 zł * i 3200 zł

Opłata rekrutacyjna: 85 zł
Cudzoziemcy wpisowe: 500 zł 0 zł
*
*promocja trwa do 31.07.2022 r.

1 rata w roku

8500 zł - 200 zł (ulga na czesne)
8300 zł *

Opłata rekrutacyjna: 85 zł
Cudzoziemcy wpisowe: 500 zł  0 zł*
*promocja trwa do 31.07.2022 r.

2 raty

3200 zł + 2700 zł

1 rata

5900 zł

Opłaty należy dokonywać na poniższy rachunek bankowy:

Santander Bank Polska S.A. PL 11 1090 1098 0000 0000 0905 0835

Kod SWIFT Santander Bank Polska: WBKPPLPP
Kod BIC Santander Bank Polska: WBKPPLPP
IBAN Sandander Bank Polska: PL + pełny numer rachunku

Najbliższy oddział banku mieści się przy ul. Miszewskiego 12/14, 80-239 Gdańsk

W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko oraz numer albumu lub nr paszportu studenta, którego dotyczy wpłata.

Opłata rekrutacyjna oraz wpisowe są bezzwrotne w przypadku rezygnacji z rekrutacji lub rezygnacji ze studiów.

Opłatę za legitymację studencką (22 zł) należy uiścić wraz z I ratą czesnego po podpisaniu umowy.

STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023

STUDIA I I II STOPNIA

2 raty w roku

2 X 1400 €

 Opłata rekrutacyjna: 85 zł
Wpisowe: 190 €

1 rata w roku

2800 €

 Opłata rekrutacyjna: 85 zł
Wpisowe: 190 €

2 raty

2 X 1450 €

1 rata

2900 €

2 raty

2 x 1500 € - dotyczy wyłącznie studiów I stopnia

1 rata

3000 € - dotyczy wyłącznie studiów I stopnia

Opłaty należy dokonywać na poniższy rachunek bankowy w Santander Bank Polska S.A.

w PLN – PL 11 1090 1098 0000 0000 0905 0835

w EUR – PL 68 1090 1098 0000 0001 4855 1135

Kod SWIFT Santander Bank Polska: WBKPPLPP
Kod BIC Santander Bank Polska: WBKPPLPP
IBAN Sandander Bank Polska: PL + pełny numer rachunku

Najbliższy oddział banku mieści się przy ul. Miszewskiego 12/14, 80-239 Gdańsk

W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko oraz numer albumu lub nr paszportu studenta, którego dotyczy wpłata

Opłatę za legitymację studencką (22 zł) należy uiścić wraz z I ratą czesnego.

Ułatwienia