;

Opłaty

STUDIA W JĘZYKU POLSKIM

Obywatele polscy i cudzoziemcy

STUDIA I STOPNIA
(stacjonarne i niestacjonarne w trybie weekendowym i e-learning)

Schematy płatności

10 rat

480 zł

Promocja w okresie do 30 czerwca 2021 r.
Opłata rekrutacyjna:
0 zł / 85 zł
Cudzoziemcy: wpisowe 150 zł
Ulga w opłacie czesnego: – 400 zł

2 raty

2350 zł

Promocja w okresie do 30 czerwca 2021 r.
Opłata rekrutacyjna: 0 zł / 85 zł

Cudzoziemcy: wpisowe 150 zł
Ulga w opłacie czesnego: – 400 zł

1 rata

4700 zł

Promocja w okresie do 30 czerwca 2021 r.
Opłata rekrutacyjna: 0 zł / 85 zł

Cudzoziemcy: wpisowe 150 zł
Ulga w opłacie czesnego: – 400 zł

10 rat

480 zł

2 raty

2350 zł

1 rata

4700 zł

10 rat

480 zł

2 raty

2350 zł

1 rata

4700 zł

STUDIA W JĘZYKU POLSKIM

Obywatele polscy i cudzoziemcy

STUDIA II STOPNIA
(stacjonarne 3 semestralne)

Schematy płatności

10 rat

606 zł

Promocja w okresie do 30 czerwca 2021 r.
Opłata rekrutacyjna: 0 zł / 85 zł

Cudzoziemcy: wpisowe 150 zł
Ulga w opłacie czesnego: – 200 zł

ABSOLWENCI WSTiH:
Opłata rekrutacyjna 0 zł
Cudzoziemcy: wpisowe 0 zł
Ulga w opłacie czesnego: – 300 zł

2 raty

2980 zł

Promocja w okresie do 30 czerwca 2021 r.
Opłata rekrutacyjna: 0 zł / 85 zł

Cudzoziemcy: wpisowe 150 zł
Ulga w opłacie czesnego: – 200 zł

ABSOLWENCI WSTiH:
Opłata rekrutacyjna 0 zł
Cudzoziemcy: wpisowe 0 zł
w opłacie czesnego: – 300 zł

1 rata

5960 zł

Promocja w okresie do 30 czerwca 2021 r.
Opłata rekrutacyjna: 0 zł / 85 zł

Cudzoziemcy: wpisowe 150 zł
Ulga w opłacie czesnego: – 200 zł

ABSOLWENCI WSTiH:
Opłata rekrutacyjna 0 zł
Cudzoziemcy: wpisowe 0 zł
Ulga w opłacie czesnego: – 300 zł

5 rat

606 zł

1 rata

2980 zł

STUDIA W JĘZYKU POLSKIM

Obywatele polscy i cudzoziemcy

STUDIA II STOPNIA
(niestacjonarne, 4 semestralne, w trybie weekendowym i e-learning)

Schematy płatności

10 rat

490 zł

Promocja w okresie do 30 czerwca 2021 r.
Opłata rekrutacyjna: 0 zł / 85 zł

Cudzoziemcy: wpisowe 150 zł
Ulga w opłacie czesnego: – 500 zł

ABSOLWENCI WSTiH:
Opłata rekrutacyjna 0 zł
Cudzoziemcy: wpisowe 0 zł
Ulga w opłacie czesnego: – 600 zł

2 raty

2400 zł

Promocja w okresie do 30 czerwca 2021 r.
Opłata rekrutacyjna: 0 zł / 85 zł

Cudzoziemcy: wpisowe 150 zł
Ulga w opłacie czesnego: – 500 zł

ABSOLWENCI WSTiH:
Opłata rekrutacyjna 0 zł
Cudzoziemcy: wpisowe 0 zł
Ulga w opłacie czesnego: – 600 zł

1 rata

4800 zł

Promocja w okresie do 30 czerwca 2021 r.
Opłata rekrutacyjna: 0 zł / 85 zł

Cudzoziemcy: wpisowe 150 zł
Ulga w opłacie czesnego: – 500 zł

ABSOLWENCI WSTiH:
Opłata rekrutacyjna 0 zł
Cudzoziemcy: wpisowe 0 zł
Ulga w opłacie czesnego: – 600 zł

10 rat

490 zł

2 raty

2400 zł

1 rata

4800 zł

Opłaty należy dokonywać na poniższy rachunek bankowy:

Santander Bank Polska S.A. PL 11 1090 1098 0000 0000 0905 0835

Kod SWIFT Santander Bank Polska: WBKPPLPP
Kod BIC Santander Bank Polska: WBKPPLPP
IBAN Sandander Bank Polska: PL + pełny numer rachunku

Najbliższy oddział banku mieści się przy ul. Miszewskiego 12/14, 80-239 Gdańsk

W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko oraz numer albumu lub PESEL/nr paszportu studenta, którego dotyczy wpłata

Opłatę za legitymację studencką (22 zł) należy uiścić wraz z I ratą czesnego.

STUDIA W JĘZYKU ROSYJSKIM

obcokrajowcy

STUDIA I STOPNIA stacjonarne - 1 rok w języku rosyjskim

4 raty

1 x 2010 zł* i 3 x 2310 zł

Promocja w okresie do 31 maja 2021 r.
Opłata rekrutacyjna: 85 zł

Cudzoziemcy wpisowe: 0 zł / 500 zł 
*Ulga w opłacie czesnego: – 300 zł

2 raty

4000 zł* i 4600 zł

Promocja w okresie do 31 maja 2021 r.
Opłata rekrutacyjna
: 85 zł
Cudzoziemcy wpisowe: 0 zł / 500 zł 
*Ulga w opłacie czesnego: – 600 zł

1 rata

8600 zł*

Promocja w okresie do 31 maja 2021 r.
Opłata rekrutacyjna
: 85 zł
Cudzoziemcy wpisowe: 0 zł / 500 zł
*Ulga w opłacie czesnego: – 600 zł

4 raty

1435 zł

2 raty

2850 zł

1 rata

5700 zł

4 raty

1185 zł

2 raty

2350 zł

1 rata

4700 zł

STUDIA W JĘZYKU ROSYJSKIM

obcokrajowcy

STUDIA II STOPNIA stacjonarne - 1 semestr w języku rosyjskim

4 raty

2110 zł* + 2410 zł i 2 x 1460 zł

Promocja w okresie do 31 maja 2021 r.
Opłata rekrutacyjna
: 85 zł
Cudzoziemcy wpisowe: 0 zł / 500 zł
*Ulga w opłacie czesnego: – 300 zł

2 raty

4200 zł* i 2900 zł

Promocja w okresie do 31 maja 2021 r.
Opłata rekrutacyjna
: 85 zł
Cudzoziemcy wpisowe: 0 zł / 500 zł
*Ulga w opłacie czesnego: – 600 zł

1 rata

7100 zł*

Promocja w okresie do 31 maja 2021 r.
Opłata rekrutacyjna
: 85 zł
Cudzoziemcy wpisowe: 0 zł / 500 zł
*Ulga w opłacie czesnego: – 600 zł

4 raty

2*1460 zł + 2*1210 zł

2 raty

2900 zł + 2400 zł

1 rata

5300 zł

Opłaty należy dokonywać na poniższy rachunek bankowy:

Santander Bank Polska S.A. PL 11 1090 1098 0000 0000 0905 0835

Kod SWIFT Santander Bank Polska: WBKPPLPP
Kod BIC Santander Bank Polska: WBKPPLPP
IBAN Sandander Bank Polska: PL + pełny numer rachunku

Najbliższy oddział banku mieści się przy ul. Miszewskiego 12/14, 80-239 Gdańsk

W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko oraz numer albumu lub nr paszportu studenta, którego dotyczy wpłata.

Opłata rekrutacyjna oraz wpisowe są bezzwrotne w przypadku rezygnacji z rekrutacji lub rezygnacji ze studiów.

Opłatę za legitymację studencką (22 zł) należy uiścić wraz z I ratą czesnego po podpisaniu umowy.

STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

STUDIA I I II STOPNIA

2 raty

2 X 1200 €

 

Czesne w okresie do 30 czerwca 2021 r.
Opłata rekrutacyjna
: 20 €
Wpisowe: 190 €
Ulga w opłatach: 100 w przypadku rejestracji oraz wpłacie opłaty rekrutacyjnej do dnia 31 maja 2021 r.

 

1 rata

2400 €

 

Czesne w okresie do 30 czerwca 2021 r.
Opłata rekrutacyjna
: 20 €
Wpisowe: 190 €
Ulga w opłatach: 100 w przypadku rejestracji oraz wpłacie opłaty rekrutacyjnej do dnia 31 maja 2021 r.

2 raty

2 X 1200 €

1 rata

2400 €

2 raty

2 x 1200 € - dotyczy wyłącznie studiów I stopnia

1 rata

2400 € - dotyczy wyłącznie studiów I stopnia

Opłaty należy dokonywać na poniższy rachunek bankowy:

Santander Bank Polska S.A. PL 11 1090 1098 0000 0000 0905 0835

Kod SWIFT Santander Bank Polska: WBKPPLPP
Kod BIC Santander Bank Polska: WBKPPLPP
IBAN Sandander Bank Polska: PL + pełny numer rachunku

Najbliższy oddział banku mieści się przy ul. Miszewskiego 12/14, 80-239 Gdańsk

W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko oraz numer albumu lub nr paszportu studenta, którego dotyczy wpłata

Opłatę za legitymację studencką (22 zł) należy uiścić wraz z I ratą czesnego.

Ułatwienia