Rekrutacja trwa! Czytaj więcej        

Praktyki

Praktyki studenckie w WSTiH

 

Zgodnie z przepisami każdy student zobowiązany jest do odbycia w trakcie studiów praktyki zawodowej. Szczegółowe zasady postępowania dla studentów studiów I i II stopnia zawarte są w Informatorze “Organizacja, odbywanie i zaliczanie praktyk studenckich w Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku”.

Na platformie Moodle znajdują się:

  • Informator wraz z formularzami niezbędnych wniosków,
  • aktualne oferty praktyk.

Opiekunem praktyk  jest Dziekan ds. studenckich dr Magdalena Rokicka-Hebel, która przyjmuje w godzinach konsultacji w pokoju A-04.               Kontakt mailowy: magdalena.rokicka-hebel@wstih.pl

Ważne:

Praktyki studenckie studentów WSTiH mogą być także realizowane w ramach Programu Erasmus+.

Zachęcamy naszych studentów i absolwentów do zapoznania się z warunkami uczestnictwa w Programie Erasmus + i atrakcyjnymi stypendiami tego programu.

Uwaga nowość!

Od roku 2022 wszyscy pracodawcy (przedsiębiorcy i zakłady pracy), którzy zawrą z WSTiH umowy w sprawie praktyk dla studentów mogą skorzystać z ulgi podatkowej w postaci zaliczenia do kosztów podatkowych 150% poniesionych kosztów na wynagrodzenia studentów wraz pochodnymi.

Pracodawców zachęcamy do współpracy z Uczelnią, a studentów zachęcamy do informowania swoich obecnych lub przyszłych pracodawców o możliwości skorzystania z ulg podatkowych.

Ułatwienia