Rekrutacja trwa! Czytaj więcej        

Świadczenia dla studentów w roku akademickim 2020/2021

Termin składania wniosków o stypendia na rok akademicki 2020/2021:

  • stypendia rektora i stypendia dla osób niepełnosprawnych – do dnia 15 października 2020 r. (czwartek)
  • stypendia socjalne i stypendia socjalne w zwiększonej wysokości – do dnia 29 października 2020 r. (czwartek) .

Wnioski o stypendia rektora za wyróżniające wyniki w nauce lub sporcie w celu wpisania średniej ocen z poprzedniego roku akademickiego lub potwierdzenia osiągnięć sportowych przyjmuje Dziekanat (papierowo lub skanem pocztą e-mail dziekanat@wstih.pl).

Wnioski o stypendia socjalne oraz dla studentów niepełnosprawnych przyjmuje p. Bożena Fiedosiuk (członek Komisji stypendialnej) po uprzednim umówieniu się drogą mailową na konkretny termin. Rezerwacja terminu złożenia wniosków wraz z dokumentami: oraz wyjaśnienie wątpliwości: stypendia@wstih.pl. Za właściwe skompletowanie dokumentów odpowiada student.

Prosimy nie odkładać złożenia dokumentów na ostatni dzień.

Dokładne informacje, regulamin świadczeń wraz w wnioskami do pobrania znajdują się na platformie Moodle.

Rekrutacja 2023!

Zapisz się już teraz i skorzystaj z aktualnych promocji!

Ułatwienia