Rekrutacja trwa! Czytaj więcej        

Świadczenia dla studentów WSTiH

Świadczenia dla studentów WSTiH w roku akademickim 2019/2020 – Komunikat

Platforma Moodle zawiera informacje na temat dostępnych świadczeń dla studentów (Regulamin świadczeń oraz wnioski).
Termin składania wniosków o stypendia na rok akademicki 2019/2020 upływa 30 października 2019 roku.
Wnioski o świadczenia przyjmuje Dziekanat.
W razie potrzeby skonsultowania zasad przyznawania świadczeń dodatkowej pomocy udzieli p. Bożena Fiedosiuk od dnia 9 października w pok. A19 lub nr tel. 58 512 26 14 wew. 135.
Wniosek o przyznanie stypendium rektora za wyróżniające wyniki w nauce wymaga wpisania przez pracownika Dziekanatu średniej z ocen za poprzedni rok akademicki.

Jako student osiągający bardzo dobre wyniki w nauce, będący w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, możesz uzyskać pomoc z dotacji Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki w postaci stypendium socjalnego, stypendium socjalnego z dodatkiem mieszkaniowym, stypendium Rektora za wyniki w nauce lub z zapomogi.

  • Biorąc udział w naszych akcjach promocyjnych „Polecaj i Zyskuj” – możesz studiować za darmo!!!

Regulamin tego programu dostępy TUTAJ

Pobierz i uzupełnij wniosek, oświadczenie rekomendacyjne oraz oświadczenie o odpowiedzialności,  aby móc w pełni skorzystać z programu “Polecaj i Zyskuj”.

Oferujemy również elastyczny system płatności, tak aby dostosować się do potrzeb i możliwości finansowych każdego studenta.

Ułatwienia