;

Władze uczelni

ZAŁOŻYCIEL Uczelnia Sp. z o.o.
Prezes Zarządu Jan Zacharewicz

 p.o. Rektora WSTiH

p.o. Prezydenta WSTiH

 

PROREKTOR

dr Dorota Sylwia Majewicz

 

KANCLERZ

Ewa Eljasiak

 

 

    Dziekan ds. studenckich

dr Magdalena Rokicka – Hebel

Ułatwienia