;

Władze uczelni

JM REKTOR
dr inż. Maria Chomka prof. WSTiH

 

KANCLERZ
mgr Ewa Eljasiak

 

 

DZIEKAN ds. jakości kształcenia
dr Danuta Łapacz

 

 

DZIEKAN ds. studenckich
adj. dr Monika Gut – Winiarska

 

 

ZAŁOŻYCIEL Uczelnia Sp. z o.o.
Prezes Zarządu Jan Zacharewicz

                                                                                                                                  p.o. Prezydenta WSTiH

Ułatwienia