;

Władze uczelni

JM REKTOR
dr inż. Maria Chomka prof. WSTiH

 

 

PREZYDENT
prof. dr hab. Wojciech Rybowski

 

 

KANCLERZ
mgr Ewa Eljasiak

 

 

DZIEKAN ds. jakości kształcenia
dr Danuta Łapacz

 

 

DZIEKAN ds. studenckich
dr inż. Radosław Kożuszek

 

 

ZAŁOŻYCIEL Uczelnia Sp. z o.o.
Prezes Zarządu Jan Zacharewicz