Rekrutacja trwa! Czytaj więcej        

Władze uczelni

ZAŁOŻYCIEL Uczelnia Sp. z o.o.
Prezes Zarządu Jan Zacharewicz

Prezydent WSTiH

 

REKTOR

dr hab. Artur Ziółkowski

 

KANCLERZ

mgr Łukasz Szołtys, MBA

Dziekan ds. jakości kształcenia

dr Barbara Zarańska

Dziekan ds. studenckich

dr inż. Inga Łysiak

Ułatwienia