II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

13 czerwca 2024r.

MIASTA LIGI HANZEATYCKIEJ: DZIEDZICTWO, TURYSTYKA, ROZWÓJ

 

CEL KONFERENCJI

Celem konferencji jest pogłębienie integracji, aktywizacja wspólnych badań naukowych i współpracy praktycznej w kontekście nowych wyzwań i zadań związanych z ochroną dziedzictwa historycznego, kulturowego oraz wielowymiarowego rozwoju miast hanzeatyckich. Do udziału w konferencji uprzejmie zapraszamy naukowców, nauczycieli akademickich, przedstawicieli biznesu, władz samorządowych, przedstawicieli NGO.

ZAKRES TEMATYCZNY

 • Liga Hanzeatycka i jej rola w rozwoju miast europejskich

 • Dziedzictwo historyczne i kulturowe miast hanzeatyckich

 • Cechy integracji i dialogu społeczno-kulturowego miast hanzeatyckich

 • Zadania, zasady i koncepcje przygotowania specjalistów z zakresu dziedzictwa historyczno-kulturowego miast hanzeatyckich

 • Tożsamość narodowa, religia i Kościół w życiu obywateli miast hanzeatyckich

 • Ekonomiczne, organizacyjne i prawne aspekty zarządzania rozwojem miast

 • Koncepcyjne zarządzanie rozwojem miast i aglomeracji

 • Zapewnienie efektywnego zarządzania zasobami w procesie rozwoju miast

 • Kształtowanie przestrzeni turystycznej na potrzeby turystyki dostępnej

 • Nowoczesne technologie wspierające zrównoważony rozwój turystyki

 • Współczesna polityka proekologiczna i prozdrowotna w branży turystycznej

 • Turystyka zrównoważona wobec nowych zjawisk w gospodarce światowej

 • Partnerstwo publiczno-prywatne przy realizacji zadań rozwoju miast i regionów

 • Rozwój potencjału naukowo-technologicznego miast

 • Zagadnienia zdrowia oraz rozwój sportowo-rekreacyjny

 • Problemy medycyny oraz opieki socjalnej

 

 

Hanza-1

Hanza-2DOKUMENTY DO POBRANIA:

W j. polskim:

- Karta zgłoszenia – TUTAJ

- Załącznik 1, Klauzula RODO - TUTAJ

- Załacznik 2, Własność intelektualna - TUTAJ

- Wytyczne dla autorów - TUTAJ

W j. angielskim:

- Registration Form - HERE

- Appendix 1, RODO - HERE

- Appendix 2, Protection of intellectual property – HERE

- The guidelines for authors - HERE

 

WAŻNE TERMINY

W celu ułatwienia zapisów na konferencję oraz przygotowania tekstów artykułów przedłużyliśmy terminy:

20.05.2024 przesłanie pełnego tekstu referatu wraz z kartą zgłoszenia uczestnictwa

24.05.2024 przesłanie informacji o akceptacji referatu

28.05 2024 wniesienie opłaty konferencyjnej

3.06.2024 przesłanie programu konferencji uczestnikom

 

PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW

 • Przewidziane są prezentacje ustne wygłoszone stacjonarnie podczas konferencji.

 • Prezentacje konferencyjne zostaną opublikowane w Materiałach pokonferencyjnych.

 • W celu usprawnienia prac edytorskich komitet organizacyjny prosi o przygotowanie tekstów według wskazań edytorskich

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Przesłanie karty zgłoszeniowej do 20 maja 2024 r. na adres: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku ul. ks. Leona Miszewskiego 12/13, 80-239 Gdańsk (z dopiskiem "konferencja") lub drogą elektroniczną na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Opłata za udział w konferencji wynosi 350 zł.

 • Dane do wpłat: nr rachunku - SANTANDER Bank Polski S.A. 11 1190 1098 0000 0000 0905 0835

 • Tytuł przelewu: KONFERENCJA, imię i nazwisko.

 • Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury prosimy o przesłanie danych w karcie zgłoszeniowej.

 • Opłata konferencyjna pokrywa: udział w obradach, materiały konferencyjne, wyżywienie (poczęstunek w czasie przerw kawowych, poczęstunek w przerwie na lunch).

 • Opłata konferencyjna nie pokrywa kosztów dojazdu oraz noclegu.

 

MIEJSCE KONFERENCJI

Craft Beer Central Hotel

ul. Podwale Grodzkie 4

80-895 Gdańsk