Rekrutacja trwa! Czytaj więcej        

WSTiH uczestnikiem międzynarodowej konferencji The International Conference on Literature, Tourism, and Cities

Z przyjemnością informujemy, że WSTiH jako jedyna uczelnia z Polski wzięła czynny udział w międzynarodowej konferencji on-line: The International Conference on Literature, Tourism, and Cities.

Uczelnię reprezentowała JM Rektor dr inż. Maria Chomka prof. WSTiH oraz Pani Dziekan ds. studenckich WSTiH adj. dr Monika Gut-Winiarska, wygłaszając referat pt.: „Heritage interpretation and its role in developing literary tourism in Gdańsk”.

Celem prezentacji było wskazanie możliwości:

– wykorzystania literatury do tworzenia nowych produktów turystycznych,

– poznania literatury (utworów, autorów, bohaterów utworów , ect.) przez turystykę,

– podkreślenie znaczenia Gdańska na mapie świata jako destynacji realizującej cele turystyki literackiej.

Wszystkie zaprezentowane referaty zostaną już wkrótce opublikowane w “International Journal of Tourism Cities”, Emerald Publishing Limited.

Serdeczne podziękowania składamy studentce WSTiH, Pani Ella Avelar, dzięki której doszło do rozpoczęcia współpracy między naszą Uczelnią a University of the Algarve – School of Management, Hospitality and Tourism.

Rekrutacja 2023!

Zapisz się już teraz i skorzystaj z aktualnych promocji!

Ułatwienia