;

Biblioteka

Biblioteka

Księgozbiór naukowo – dydaktyczny Biblioteki Uczelnianej obejmuje 14000 woluminów i 130 tytułów czasopism.
Dostęp do katalogu komputerowego w Systemie PATRON 4 oraz zarządzanie kontem bibliotecznym możliwe jest zarówno przez sieć lokalną, jak i on-line. Jeśli chcesz skorzystać przejdź do Katalogu on-line

W zakresie kompletowania zbiorów Biblioteka kieruje się współczesnymi trendami i współpracuje w tym zakresie z pracownikami naukowo – dydaktycznymi oraz licznymi placówkami naukowymi i przedstawicielami gospodarki turystycznej. Podstawowy księgozbiór naukowy i dydaktyczny gromadzony jest zgodnie z profilem kształcenia Uczelni.

Biblioteka Uczelniana oferuje studentom i pracownikom Uczelni dostęp do publikacji na platformie IBUK – LIBRA (www.libra.ibuk.pl), który zawiera elektroniczne wersje podręczników akademickich i książek naukowych z różnych dziedzin nauki, opublikowanych przez najważniejszych polskich wydawców, m.in.: Wydawnictwo Naukowe PWN.

WYKAZ DOSTĘPNYCH PUBLIKACJI IBUK-LIBRA

W celu skorzystania z zasobów IBUK-LIBRA należy skontaktować się mailowo z Biblioteką (biblioteka@wstih.pl), aby otrzymać kod PIN, a następnie założyć osobiste konto myIBUK/zalogować się i podać otrzymany kod PIN.

Instrukcja wprowadzania kodu PIN (plik pdf)

Zapraszamy do korzystania ze zbiorów wypożyczalni i czytelni Uczelni a także do bezpłatnych, publicznie dostępnych zasobów dostępnych zdalnie:

CYFROWA BIBLIOTEKA NARODOWA – POLONA (3,3 miliona obiektów)

Biblioteka umożliwia wypożyczanie książek w specjalnej procedurze, z zachowaniem środków ostrożności:

 1. Czytelnik przesyła mailem na adres: biblioteka@wstih.pl. zamówienie na wybrane tytuły, które zawiera:
  • nazwisko i imię studenta, numer albumu, rok studiów,
  • numer sygnatury zamawianej pozycji literatury (patrz: katalog on-line http://biblioteka.wstih.pl/Opac4/),
  • autor i tytuł zamawianej pozycji literatury.
 2. Pracownik biblioteki kompletuje zamówienie i mailem powiadamia czytelnika o możliwości odbioru książek w konkretnym dniu.
 3. Czytelnik (we własnej maseczce i rękawiczkach) odbiera zamówione książki z biblioteki.
 4. Odbiór zamówionych książek następuje w miarę możliwości w następnym dniu roboczym funkcjonowania biblioteki.
 5. Książki oddane do biblioteki podlegają 3 dniowej kwarantannie i mogą zostać ponownie wypożyczone dopiero po upływie 3 dni liczonych od dnia następującego po dniu zwrotu książek do biblioteki.
 6. Godziny funkcjonowania biblioteki:
  • poniedziałek  9:00 – 15:00
  • wtorek            9:00 – 15:00
  • piątek             9:00 – 15:00

  

Godziny otwarcia biblioteki w dniach 08-28 lutego br.

poniedziałek   9.00-15.00

wtorek             zamknięta

środa              12.00-18.00

czwartek          9.00-15.00

piątek               9.00-15.00

Dnia 25.02.2021 (czwartek) biblioteka będzie otwarta w godz. 8.00-11.00

Dnia 26.02.2021 (piątek) biblioteka będzie otwarta w godz. 12.00-15.00

W pozostałe dni tygodnia możliwy jest kontakt na adres: biblioteka@wstih.pl

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną każda wizyta Czytelnika w bibliotece powinna zostać poprzedzona kontaktem zdalnym na adres: biblioteka@wstih.pl

Regulamin udostępniania zbiorów bibliotecznych (plik pdf)

Aneks do Regulaminu w związku z Covid-19 (plik pdf)

Cennik (plik pdf)

Ułatwienia