Awans i co dalej – jak z kolegi stać się przełożonym

Tytuł: Awans i co dalej – jak z kolegi stać się przełożonym

Cel biznesowy: Wsparcie młodych kierowników w efektywnym przejściu z roli kolegi do roli przełożonego, umacnianie umiejętności przywódczych i radzenia sobie z wyzwaniami związanymi z nową funkcją, co w efekcie zwiększa produktywność, zmniejsza konflikty i poprawia atmosferę w zespole.

Program:

 1. Wstęp: Trudności przejścia w rolę kierownika
  • Przykłady i analiza sytuacji, kiedy awans może stać się wyzwaniem
 2. Wyzwania emocjonalne związane z awansem
  • Radzenie sobie z własnymi uczuciami i oczekiwaniami
  • Balans między starymi relacjami a nowymi obowiązkami
 3. Zrozumienie roli przywódcy
  • Różnica między byciem kolegą a byciem przełożonym
  • Wizja, misja, wartości – jak je komunikować i wcielać w życie
 4. Budowanie zaufania i wiarygodności
  • Jak zdobyć szacunek zespołu?
  • Umiejętność udzielania feedbacku i przyjmowania go od innych
 5. Omówienie najczęstszych problemów początkujących kierowników
  • Dylematy etyczne, trudne decyzje, konflikty w zespole
  • Studia przypadków i omówienie strategii radzenia sobie z nimi
 6. Komunikacja jako narzędzie kierownika
  • Skuteczne narzędzia i techniki komunikacyjne
  • Jak przekazać trudne wiadomości i motywować zespół?
 7. Zarządzanie konfliktami w zespole
  • Diagnozowanie przyczyn konfliktów
  • Techniki mediacji i rozwiązywania konfliktów
 8. Budowanie zespołu i jego rozwoju
  • Jak efektywnie tworzyć zespoły i wspierać ich rozwój?
  • Narzędzia i techniki coachingowe dla kierowników
 9. Planowanie i delegowanie zadań
  • Jak efektywnie zarządzać czasem i priorytetami?
  • Techniki delegowania zadań i monitorowania postępów
 10. Zamykanie: Jak nie przestać się rozwijać jako kierownik?
 • Narzędzia samodoskonalenia i stałego uczenia się
 • Budowanie sieci wsparcia i mentorstwa

Szkolenie będzie zawierać zarówno teoretyczne podstawy, jak i praktyczne ćwiczenia. Uczestnicy będą mieli okazję wymienić się doświadczeniami i omówić konkretne sytuacje z życia zawodowego, a także uzyskać feedback i wsparcie od innych uczestników oraz prowadzącego.

Ułatwienia