Dobra praktyka higieniczna i produkcyjna dla pracowników gastronomii

Tytuł: Dobra praktyka higieniczna i produkcyjna dla pracowników gastronomii

Cel biznesowy: Zapewnienie zgodności z międzynarodowymi i lokalnymi standardami HACCP, minimalizacja ryzyka wystąpienia problemów zdrowotnych wśród klientów oraz optymalizacja procesów związanych z produkcją żywności w zakładach gastronomicznych. Zrozumienie i wdrożenie zasad higieny osobistej i procesów obróbki żywności przez pracowników, co przekłada się na zwiększenie jakości produktów i satysfakcji klientów.

Program:

 1. Wprowadzenie do HACCP
  • Cel i znaczenie systemu HACCP w branży gastronomicznej
  • Przegląd Rozporządzenia 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady
 2. Higiena osobista
  • Znaczenie higieny osobistej w kontekście bezpieczeństwa żywności
  • Czynniki wpływające na rozwój mikroflory chorobotwórczej
 3. Mycie i dezynfekcja powierzchni
  • Techniki i środki do mycia i dezynfekcji
  • Kontrola skuteczności procesu dezynfekcji
 4. Przyjęcie i przechowywanie środków spożywczych
  • Standardy przyjmowania dostaw
  • Znaczenie prawidłowego przechowywania środków spożywczych
 5. Znakowanie środków spożywczych
  • Wymogi prawne dotyczące znakowania
  • Zastosowanie znakowania w praktyce gastronomicznej
 6. Zamrażanie i rozmrażanie żywności
  • Techniki i standardy zamrażania
  • Bezpieczne metody rozmrażania
 7. Obrot opakowaniami środków spożywczych
  • Standardy opakowań zgodne z HACCP
  • Znaczenie prawidłowego obrotu opakowaniami
 8. Obróbka wstępna środków spożywczych
  • Techniki i procedury obróbki wstępnej
 9. Obróbka termiczna żywności
  • Standardy i techniki obróbki termicznej
 10. Schładzanie i odgrzewanie żywności
 • Znaczenie prawidłowego schładzania i odgrzewania
 • Techniki i standardy w praktyce gastronomicznej
 1. Dystrybucja środków spożywczych
 • Wymogi dotyczące bezpiecznej dystrybucji
 • Znaczenie kontroli jakości w procesie dystrybucji
 1. Szkolenie personelu
 • Wymagania szkoleniowe wynikające z Rozporządzenia 852/2004
 • Techniki i narzędzia do efektywnego szkolenia personelu

Każdy z powyższych punktów programu powinien zostać omówiony przez eksperta w zakresie HACCP w sposób szczegółowy, z uwzględnieniem praktycznych przykładów i najlepszych praktyk stosowanych w branży gastronomicznej.

Ułatwienia