Dobrostan psychiczny jako podstawa wydajnego zarządzania

Tytuł: Dobrostan psychiczny jako podstawa wydajnego zarządzania

Cel biznesowy: Wzmacnianie zdolności menedżerów do utrzymania własnego zdrowia psychicznego, co pozwoli im na bardziej efektywne zarządzanie zespołem i zapewnienie większej produktywności oraz lepszego klimatu w miejscu pracy.

Program:

 1. Wprowadzenie: Dlaczego dobrostan psychiczny jest ważny w zarządzaniu?
  • Statystyki dotyczące zdrowia psychicznego w miejscu pracy
  • Rola dobrostanu psychicznego w osiąganiu wyników biznesowych
 2. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
  • Objawy i przyczyny wypalenia zawodowego
  • Techniki i strategie przeciwdziałania wypaleniu
  • Jak tworzyć środowisko pracy, które minimalizuje ryzyko wypalenia?
 3. Radzenie sobie ze stresem
  • Poznawanie własnych źródeł stresu
  • Techniki relaksacyjne i strategie radzenia sobie z presją
 4. Podstawy filozofii mindfulness
  • Co to jest mindfulness i jak może pomóc w zarządzaniu?
  • Ćwiczenia mindfulness dla menedżerów
  • Jak wdrażać praktyki uważności w codziennych rutynach zarządzania?
 5. Rola holistycznego dobrostanu pracownika
  • Dlaczego dbanie o holistyczny dobrostan pracowników jest kluczem do sukcesu firmy?
  • Jak tworzyć kulturę organizacyjną, która promuje zdrowie i dobrostan?
 6. Inteligencja emocjonalna
  • Co to jest inteligencja emocjonalna i dlaczego jest ważna w zarządzaniu?
  • Narzędzia i techniki do rozwoju inteligencji emocjonalnej
  • Jak używać inteligencji emocjonalnej do skutecznego zarządzania zespołem?
 7. Zakończenie: Tworzenie planu działań
  • Indywidualne planowanie działań na podstawie nabytej wiedzy
  • Wsparcie w tworzeniu strategii zdrowia psychicznego w organizacji

Szkolenie będzie kombinacją teorii, ćwiczeń praktycznych oraz dyskusji grupowych, które pomogą uczestnikom zrozumieć, jak dbać o własne zdrowie psychiczne i jak może to wpłynąć na ich zdolność do zarządzania zespołem. Uczestnicy otrzymają również zestaw narzędzi i zasobów do dalszego rozwoju w zakresie zdrowia psychicznego.

Ułatwienia