Komunikacja międzykulturowa

Tytuł: Komunikacja międzykulturowa – budowanie mostów, a nie barier

Cel biznesowy: Zrozumienie roli kultury w komunikacji, zdobycie umiejętności efektywnego porozumiewania się w zróżnicowanym kulturowo środowisku pracy oraz wykorzystanie tej wiedzy w praktyce biznesowej.

Program:

 1. Wprowadzenie do komunikacji międzykulturowej
  • Dlaczego jest ważna?
  • Wyzwania i korzyści płynące z efektywnej komunikacji międzykulturowej
 2. Kultura i jej wpływ na komunikację
  • Jak kultura kształtuje nasze postrzeganie świata?
  • Kluczowe elementy kultury wpływające na komunikację
 3. Różnice kulturowe i ich implikacje
  • Analiza różnic w wartościach, obyczajach, postawach i zachowaniach
  • Jak te różnice wpływają na proces komunikacyjny?
 4. Wartości uniwersalne vs. kulturowe
  • Czy istnieją uniwersalne wartości?
  • Jakie wartości są ważne w różnych kulturach?
 5. Etnocentryzm i jego pułapki
  • Dlaczego uważamy, że nasza kultura jest “lepsza”?
  • Jak przełamywać bariery etnocentryczne?
 6. Stereotypy, uprzedzenia i ich wpływ na komunikację
  • Skąd się biorą stereotypy i jakie mają konsekwencje?
  • Jak unikać błędów wynikających z uprzedzeń?
 7. Kompetencje międzykulturowe w biznesie
  • Jak rozwijać kompetencje międzykulturowe?
  • Praktyczne narzędzia do efektywnej komunikacji międzykulturowej
 8. Style komunikowania w różnych kulturach
  • Jakie są główne style komunikowania?
  • Jak dostosować swój styl do rozmówcy z innej kultury?
 9. Adaptacja i asymilacja w środowisku międzykulturowym
  • Jak dostosowywać się do nowego środowiska kulturowego?
  • Jakie są etapy adaptacji i jak je przeżywać?
 10. Ćwiczenia i studia przypadków
 • Praktyczne ćwiczenia z zakresu komunikacji międzykulturowej
 • Omówienie rzeczywistych sytuacji biznesowych i ich analiza

Szkolenie jest skierowane do osób pracujących w zróżnicowanym kulturowo środowisku, które chcą rozwijać swoje umiejętności komunikacyjne. Uczestnicy będą mieli okazję do aktywnego uczestnictwa, ćwiczeń praktycznych oraz analizy rzeczywistych przypadków z biznesu.

Ułatwienia