Recepcja hotelowa – centrum zarządzania wszechświatem

Tytuł: Recepcja hotelowa – centrum zarządzania wszechświatem

Cel biznesowy: Wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania recepcją hotelową, z naciskiem na doskonałą obsługę klienta, zarządzanie kryzysowe oraz techniki sprzedaży.

Program:

 1. Rola recepcji w hotelu
  • Jakie są główne zadania i odpowiedzialności pracowników recepcji?
  • Dlaczego recepcja jest sercem hotelu?
 2. Efektywna organizacja czasu pracy
  • Techniki zarządzania czasem dla pracowników recepcji.
  • Priorytetyzowanie zadań w dynamicznym środowisku pracy.
 3. Perfekcyjna gościnność pod presją
  • Jak zapewnić doskonałą obsługę klienta nawet w stresujących sytuacjach?
  • Sposoby na budowanie pozytywnych relacji z gośćmi.
 4. Zarządzanie kryzysowe w recepcji
  • Jak reagować na nieprzewidziane sytuacje?
  • Przygotowywanie się na ewentualne kryzysy i szybka reakcja.
 5. Radzenie sobie z trudnym klientem
  • Techniki komunikacji i rozwiązywania konfliktów.
  • Jak przekształcić negatywną sytuację w pozytywne doświadczenie dla klienta?
 6. Techniki sprzedaży w recepcji hotelowej
  • Jak skutecznie promować dodatkowe usługi hotelu?
  • Budowanie lojalności klienta poprzez skrojone na miarę oferty.
 7. Zapobieganie wypaleniu zawodowemu
  • Jak dbać o swoje zdrowie psychiczne w pracy na stanowisku recepcji?
  • Techniki relaksacyjne i radzenie sobie ze stresem.
 8. Ćwiczenia praktyczne i studia przypadków
  • Symulacje sytuacji kryzysowych.
  • Analiza rzeczywistych sytuacji z hotelarstwa.

Szkolenie jest skierowane do obecnych pracowników recepcji hotelowej oraz osób aspirujących do tej roli. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności, które pomogą im w efektywnym zarządzaniu recepcją oraz zapewnieniu najwyższej jakości obsługi dla gości hotelowych.

Ułatwienia