Rentowne SPA hotelowe

Tytuł: Rentowne SPA hotelowe

Cel biznesowy: Zwiększenie rentowności działu SPA hotelowego poprzez optymalizację oferty, efektywne zarządzanie finansami oraz wprowadzenie nowoczesnych standardów i procedur.

Program:

 1. Wprowadzenie: Wyzwania i możliwości w sektorze hotelowego SPA
  • Analiza rynku SPA hotelowego
  • Kluczowe determinanty sukcesu
 2. Kształtowanie oferty hotelowej
  • Jakie elementy powinny składać się na atrakcyjną ofertę SPA hotelowego?
  • Integracja oferty SPA z innymi usługami hotelowymi (pokoje, menu, oferty specjalne)
 3. Standardy i procedury w hotelach oraz obiektach SPA
  • Kluczowe standardy jakości w branży
  • Procedury, które gwarantują wyjątkowe doświadczenie dla gościa
  • Kontrola jakości i ciągłe doskonalenie
 4. Zarządzanie finansowe działem SPA
  • Budżetowanie i prognozowanie finansowe
  • Kluczowe wskaźniki wydajności dla działu SPA
  • Optymalizacja kosztów i zwiększanie rentowności
 5. Controlling w departamencie SPA&Wellness
  • Narzędzia kontrolingu dostosowane do specyfiki działu SPA
  • Analiza i interpretacja danych dla podejmowania strategicznych decyzji
 6. Projektowanie zabiegów SPA
  • Tworzenie unikalnych zabiegów dostosowanych do profilu klienta
  • Współpraca z dostawcami i ekspertami w dziedzinie wellness
 7. Menu engineering
  • Jak skutecznie projektować i promować menu SPA?
  • Analiza kosztów, marży i popularności poszczególnych zabiegów
 8. Koncepcja i planowanie
  • Jak tworzyć spójną i atrakcyjną koncepcję dla działu SPA?
  • Planowanie strategiczne i operacyjne dla długoterminowego sukcesu
 9. Zakończenie: Tworzenie planu działań
  • Podsumowanie nabytej wiedzy i umiejętności
  • Opracowanie indywidualnego planu działania dla swojego obiektu

Ten kurs połączy teorię z praktycznymi narzędziami i technikami, aby uczestnicy mogli efektywnie zarządzać i rozwijać swoje SPA hotelowe. Interaktywne ćwiczenia, analizy przypadków oraz dyskusje grupowe pozwolą uczestnikom zastosować nabytą wiedzę w praktyce.

Ułatwienia