Skuteczny manager to przywódca, a nie zarządca

Tytuł: Skuteczny manager to przywódca, a nie zarządca

Cel biznesowy: Przekształcenie menedżerów w autentycznych liderów, którzy potrafią inspirować, budować zaufanie w zespole i prowadzić firmę do osiągnięcia celów strategicznych, jednocześnie dbając o dobro pracowników.

Program:

 1. Wstęp: Kim jest skuteczny manager w nowoczesnej organizacji?
  • Charakterystyka kierownika vs. lidera
  • Rola lidera w kształtowaniu kultury organizacyjnej
 2. Różnica między byciem kierownikiem, a byciem liderem
  • Porównanie cech, umiejętności i postaw kierownika i lidera
  • Zrozumienie, dlaczego bycie liderem jest bardziej efektywne
 3. Budowanie autorytetu
  • Kluczowe czynniki budujące autorytet w oczach zespołu
  • Jak być liderem, któremu ludzie chcą śledzić?
 4. Rola zaufania w zarządzaniu
  • Dlaczego zaufanie jest kluczem do skutecznego liderowania?
  • Jak budować i utrzymywać zaufanie w zespole?
 5. Godzenie perspektywy pracownika i interesu firmy
  • Jak zrozumieć potrzeby i oczekiwania pracowników?
  • Jak równoważyć cele biznesowe i dobro pracowników?
 6. Rozmowy oceniające i feedback
  • Jak skutecznie przeprowadzać rozmowy oceniające?
  • Techniki skutecznego feedbacku i jak je stosować
 7. Efektywna komunikacja
  • Techniki i narzędzia komunikacyjne dla liderów
  • Jak unikać pułapek komunikacyjnych?
 8. Kompetencje twarde w zarządzaniu
  • Podstawy zarządzania operacyjnego
  • Wprowadzenie do finansów i kontrolingu
  • Narzędzia zarządzania zmianą
 9. Podsumowanie: Droga od zarządcy do lidera
  • Przykłady praktyczne
  • Planowanie dalszego rozwoju jako lider

Szkolenie będzie oparte na praktycznych ćwiczeniach i studiach przypadków, dzięki czemu uczestnicy będą mieli okazję do aktywnego zaangażowania i praktycznego zastosowania nabytych umiejętności. W trakcie szkolenia przewidziane są również sesje Q&A oraz dyskusje grupowe, aby uczestnicy mogli dzielić się swoimi doświadczeniami i wyzwaniami.

Ułatwienia